Försäkringar - läs mer, räkna ut pris och köp

Försäkringar är ett sätt att bereda sig på små och också större missöden i vardagen. Försäkringen hjälper dig att hålla din ekonomi på fötter trots en överraskande skada.

Alla försäkringar

Du har nytta av försäkringen framför allt när du råkar ut för något överraskande – du kör en krock, ditt resgods stjäls på resan eller diskmaskinen släpper ut vattnet på golvet. De vanligaste försäkringarna är bilförsäkring, hemförsäkring och reseförsäkring. Du kan köpa försäkring dygnet runt via webben, i Ifs webbutik.

Varför borde jag ta en försäkring?

I princip behöver alla en försäkring. Vissa försäkringar är obligatoriska. Exempelvis måste den som äger bil skaffa en lagstadgad trafikförsäkring. Samtidigt är det möjligt att skaffa flera frivilliga försäkringar, t.ex. försäkring för ditt sällskapsdjur.

De obligatoriska försäkringarna erbjuder nödvändigt skydd bl.a. i samband med trafikolyckor. Med frivilliga försäkringar kan du skydda dig själv, dina närmaste och din egendom.

Försäkringarna är såldes avsedda för tråkiga överraskningar i livet, för sådana situationer som du inte kan förbereda dig på och som kräver pengar för att redas upp. Om t.ex. ditt barn insjuknar på semesterresan utomlands, kan sjukhuskostnaderna stiga till enorma summor utan en reseförsäkring.

När behöver jag ta försäkring?

Lyckligtvis behöver man inte särskilt ofta fundera på sina försäkringsärenden. Du behöver vanligen nya försäkringar när det sker en förändring i livet: du flyttar, reser, skaffar ny bil eller får tillökning i familjen. Försäkringspremierna ska betalas årligen, och du väljer själv i hur många poster du betalar din premie.

När du skaffat lämpliga försäkringar, har du en hel del mindre att bekymra dig för. Små skador ordnar sig snabbt och smidigt.

Hur får jag ersättning från försäkringen?

Även om du skaffat lämpliga försäkringar för din livssituation, lönar det sig inte att bergsklättra utan säkerhetslina eller lämna den nya bilen olåst på parkeringsplatsen. För att undvika skador ska du alltså handla omsorgsfullt och ta hand om din egendom med sunt bondförnuft.

Om olyckan ändå är framme ska du – beroende på hur allvarlig situationen är – först kontakta det allmänna nödnumret eller polisen. Om deras hjälp inte behövs, är nästa steg att kontakta ditt försäkringsbolag, dvs. oss på If.

Du kan anmäla en skada enklast via nätet genom att logga in på Mina sidor med dina nätbankskoder. När du lämnat in din skadeanmälan, handlägger vi ditt ärende utan dröjsmål. Om vi behöver tilläggsuppgifter, t.ex. kvitton, kontaktar vi dig. Du behöver inte vänta länge på ersättningsbeslutet – vår skadehantering är snabb.

Varför lönar det sig att bli kund hos If

Vi kan erbjuda omfattande skydd som andra bolag inte har, såsom personskydd som ingår i alla kaskoförsäkringar och Finlands mest omfattande Babyförsäkring. Vår snabba skadehantering innebär att rentav över hälften av våra kunder får ersättningsbeslutet inom ett dygn. Ersättningspengarna kan vara på ditt konto redan nästa dag. Vi har också bevisat försäkringsbranschens bästa skadehantering*.

När du tar din försäkring hos oss kan du ta det lugnt. Vår slogan "Lugn, vi hjälper dig." förverkligas redan med att du tagit försäkring, eftersom du då vet att dina försäkringar är i ordning. Och om något händer, kommer vi till din hjälp.

* Jämförande enkät om kundernas nöjdhet med försäkringsbolagets skadehantering: Hur nöjd var du med handläggningen av din skada? Webbpanel, n=2613, varav 165 kunder hos If. 12/2016–01/2017, Kantar TNS.