Uppsägning av försäkring

Som försäkringstagare kan du när som helst säga upp en frivillig försäkring. Uppsägningen bör enligt lag alltid göras skriftligt, vilket går enklast att sköta på Mina sidor. Välj på Mina sidor den försäkring du vill säga upp.

Säg upp försäkring på Mina sidor

Så här säger du upp försäkringen

Försäkringen kan endast sägas upp av försäkringstagaren, eller dödsbodelägaren i händelse av att försäkringstagaren avlidit.

  1. Logga in på Mina sidor.
  2. På Mina sidor, gå till Mina försäkringar och öppna uppgifterna om försäkringen du vill säga upp.
  3. I rullgardinsmenyn hittar du Säg upp försäkring -alternativet.
  4. Du kan själv välja försäkringens slutdatum då uppsägningen träder i kraft.
  5. Premie uppbärs för den tidsperiod försäkringen gäller och vi krediterar en eventuell premie som du redan betalat.
    Om du säger upp en fortlöpande reseförsäkring så att försäkringen upphör gälla under den första försäkringsperioden, uppbärs dessutom en underhållskostnad på 30 euro, emellertid högst den summa som motsvarar försäkringens årspremie.

På Mina sidor kan du inte direkt säga upp en trafikförsäkring eller kaskoförsäkring, där ett finansieringsbolag äger bilen. Det här gäller även If You och Check-in-försäkringar eller förbundsförsäkringar. Kontakta vår kundservice via meddelande på Mina sidor.

En tidsbestämd försäkring vars giltighetstid är högst 30 dygn kan man inte säga upp. Försäkringen är då giltig enligt överenskommelse.

Uppsägning av trafikförsäkringen

En trafikförsäkring för registrerat fordon upphör att gälla utan uppsägning, om du sålt fordonet och gjort en överlåtelseanmälan, om du tagit bort bilen från registret permanent t.ex. via Finlands Bilåtervinning eller om du bytt försäkringsbolag.

En trafikförsäkring för ett oregistrerat eller avställt fordon kan du säga upp skriftligen via meddelande på Mina sidor. När fordonets trafikförsäkring sägs upp, avslutar vi också en eventuell kaskoförsäkring. 

Avställning är ett alternativ till uppsägning av försäkringen

Du behöver inte avsluta försäkringen, om fordonet inte används under en viss period. Du kan spara i skatter och försäkringspremier genom att göra anmälan om avställning av fordonet, medan det avställda fordonet fortfarande kan vara försäkrat i händelse av stöld eller skadegörelse. Undantag är försäkring för motorcykel eller snöskoter med premiesättning enligt årstid, i vilka fordonets avställningstid beaktats i försäkringspremierna.

Du visste väl, att du på Mina sidor också kan ändra omfattningen och självrisken på dina försäkringar.

Du kan också ha nytta av: