Uppsägning av försäkring

Som försäkringstagare kan du när som helst säga upp en frivillig försäkring. Uppsägningen bör enligt lag alltid göras skriftligt, vilket går enklast att sköta på Mina sidor. Välj på Mina sidor den försäkring du vill säga upp.

Säg upp försäkring

Så här säger du upp en försäkring

En försäkring kan bara sägas upp av försäkringstagaren, eller dödsbodelägaren i händelse av att försäkringstagaren avlidit.

  1. Logga in på Mina sidor.
  2. På Mina sidor, gå till Mina försäkringar och öppna uppgifterna om försäkringen du vill säga upp.
  3. I rullgardinsmenyn hittar du Säg upp försäkring -alternativet.
  4. Du kan själv välja försäkringens slutdatum då uppsägningen träder i kraft.
  5. Premie uppbärs för den tidsperiod försäkringen gäller och vi krediterar en eventuell premie som du redan betalat.
    Om du säger upp en fortlöpande reseförsäkring så att försäkringen upphör gälla under den första försäkringsperioden, uppbärs dessutom en underhållskostnad på 30 euro, emellertid högst den summa som motsvarar försäkringens årspremie.

På Mina sidor kan du inte direkt säga upp en trafikförsäkring eller kaskoförsäkring, om bilen ägs av ett finansieringsbolag. Det här gäller även If You och Check-in-försäkringar eller förbundsförsäkringar. Kontakta vår kundtjänst via meddelande på Mina sidor.

En tidsbestämd försäkring vars giltighetstid är högst 30 dygn går inte att säga upp. I sådana fall är försäkringen alltid i kraft enligt överenskommelsen.

Uppsägning av trafikförsäkringen

En trafikförsäkring för registrerat fordon upphör att gälla utan uppsägning, om du sålt fordonet och gjort en överlåtelseanmälan, om du tagit bort bilen från registret permanent t.ex. via Finlands Bilåtervinning eller om du har bytt försäkringsbolag.

En trafikförsäkring för ett oregistrerat eller avställt fordon kan du säga upp skriftligen genom att meddela oss via Mina sidor i mellanbladet Ta kontakt.

När du säger upp fordonets trafikförsäkring, avslutar vi också en kaskoförsäkring du eventuellt har haft.

Avställning är ett alternativ till uppsägning av försäkringen

Du behöver inte avsluta försäkringen, om du slutar använda fordonet under en viss tidsperiod. Genom att avställa fordonet kan du spara i skatter och försäkringspremier, samtidigt som det avställda fordonet har försäkringsskydd i händelse av stöld eller skadegörelse. En försäkring för motorcykel eller snöskoter med premiesättning enligt årstid utgör ändå ett undantag, eftersom fordonens avställningstid redan beaktats i försäkringspremierna.

Du visste väl, att du på Mina sidor också kan ändra omfattningen och självrisken på dina försäkringar.

Du kan också ha nytta av: