Kattförsäkring

Räkna ut pris och

Ifs kattförsäkring följer din katt genom hela livet och vi betalar ut ersättning även för minsta lilla veterinärbesök. Köp försäkring nu och du kan ta det lugnt i framtiden.


 • Gäller livet ut

  Vi ersätter veterinärkostnaderna under kattens hela livstid.

 • Lätt och enkel självrisk

  Du betalar endast 35 % av veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Ersättningen snabbt på kontot

  Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten inom ett dygn.

Vilka kostnader ersätter försäkringen? Veterinär- kostnader och livskydd Veterinär- kostnader Livskydd
Undersökningar, vård och läkemedel

Vi ersätter kostnaderna för veterinärvård om katten råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk. Kostnader som ersätts är bl.a. vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel.

Försäkringen gäller livet ut.

Din självrisk är 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket innebär att du alltid får ersättning även för de minsta kostnaderna.

Exempel:
Hos katten konstateras en ögoninflammation som kräver två veterinärbesök, varav det första kostar 100 euro och det andra 200 euro. Läkemedlen kostar 40 euro. Båda besöken och läkemedlen ersätts med 65 % dvs. 0,65 x 340 euro = 221 euro.

Du väljer själv om försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod.

Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning

Vi ersätter kostnader för röntgenundersökning, magnetröntgen, ultraljudsundersökning och datortomografi som ordinerats av veterinär.

Sådana undersökningar kan ordineras för katten vid misstanke om t.ex.

 • bruten tass (3 st. röntgenbilder, cirka 150 euro)
 • hjärtsjukdom (ultraljudsundersökning, cirka 200 euro)
 • tumörer (datortomografi, cirka 700 euro)

I självrisk betalar du 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro.

Försäkringen gäller livet ut.

Om katten dör

Vi ersätter kattens värde i pengar, om katten dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller i händelse av att katten dör fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Om katten försvinner eller stjäls

Vi ersätter kattens värde i pengar, om katten försvinner eller stjäls och djuret inte hittas inom en månad efter händelsen.

Ersättning utbetalas också om djuret är dött när det hittas.

Försäkringen gäller i händelse av att katten försvinner eller stjäls fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Kattförsäkringen är en egen försäkring för katter och omfattar t.ex. veterinärkostnader. Du kan välja lämplig försäkring för din katt så att försäkringen som mest omfattande inkluderar veterinärkostnader samt förlust av katten genom försvinnande, stöld eller dödsfall.

Kattförsäkringen ger trygghet för din vän

Lekfullt keldjur eller loj famnkatt? Din katt är viktig för dig. Ta därför väl hand om den och försäkra katten i händelse av sjukdom eller olycksfall med en kattförsäkring från If.

Du kan försäkra din katt hos If, förutsatt att den är frisk och minst 6 veckor eller högst 7 år gammal. Du väljer själv om du vill att försäkringen ersätter veterinärkostnader, kattens dödsfall eller båda.

Mata in uppgifterna för din katt i webbutiken, jämför olika alternativ och köp Ifs djurförsäkring för din katt. 

Vad ersätter kattförsäkringen?

Från If får du precis en sådan försäkring för din katt som du behöver – det finns mycket att välja bland! Vi rekommenderar att du försäkrar ditt sällskapsdjur med det mest omfattande skyddet som omfattar kostnader för veterinärvård om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Skyddet gäller också om katten dör.

Genom att mata in kattens uppgifter i försäkringsräknaren, kan du jämföra olika alternativ i webbutiken. I webbutiken berättar vi med hjälp av olika exempel i vilka fall du har nytta av kattförsäkringen, vad försäkringen ersätter och hur mycket du får i ersättning. 

Veterinärkostnader och kattens livskydd

Kattförsäkringen ersätter kostnader för veterinärvård om katten insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall. Kostnader som ersätts är bl.a.

 • vård som ordinerats och getts av veterinär samt läkemedel
 • laboratoriekostnader för olika undersökningar
 • ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen, om de behövs för undersökningen av sjukdomen eller skadan.

I självrisk betalar du endast 35 % av samtliga kostnader – vi ersätter alltså 65 % av alla ovan nämnda kostnadsposter. Försäkringen har utöver detta ingen fast självrisk i euro, vilket säkerställer att du får ersättning även för de allra minsta veterinärbesöken. Kattförsäkringen gäller i fråga om ersättning av veterinärkostnader för katten livet ut.

Kattförsäkringens livskydd ersätter kattens värde i pengar, om

 • katten dör eller måste avlivas
 • katten blir stulen
 • katten försvinner.

Du kan bestämma kattens värde separat i samband med att du köper försäkringen. Kattens värde i pengar, dvs. livförsäkringens ersättningsbelopp, bestäms i regel utifrån anskaffningspriset för en unge, men kattens värde kan också stiga t.ex. på basis av utställningsframgångar. Livskyddet gäller tills katten fyller 10 år.

Smidig och okomplicerad skadehantering – pengarna snabbt på kontot

När din katt behöver veterinärvård, kan du som kund hos If anlita närmaste veterinär eller välja en bekant veterinär som du kanske anlitat redan tidigare. När du har Ifs kattförsäkring och din katt har vårdats av veterinär, gör anmälan om veterinärkostnader och läkemedel som ordinerats av veterinär behändigt på Mina sidor. Du kan också läsa mer ingående råd om hur du gör anmälan om sällskapsdjursskador. Vi handlägger 90 % av skadeanmälningarna som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varför du får ersättningen snabbt och smidigt på ditt konto.


Kattförsäkringens villkor och handledning

Vad ersätter kattens försäkring inte?

Vilka kostnader ersätts inte som veterinärkostnader?

Med kattförsäkringen kan du bereda dig på framtida sjukdomar och olycksfall. Det innebär att kattförsäkringen inte omfattar veterinärkostnader för behandling av besvär som konstaterats före försäkringen togs. Kattförsäkringen har dessutom en karenstid på 14 dagar, varför ersättning inte betalas ut för sjukdomar som uppdagas inom 14 dygn efter att försäkringen trätt i kraft. Däremot ersätter försäkringen kostnader till följd av olycksfall som inträffat under denna tid.

Utöver sjukdomar som uppstått före försäkringen togs och under karenstiden ersätter kattförsäkringen inte kostnader till följd av:

 • preventiv vård, t.ex. vaccinationer
 • specialdieter, näringstillskott eller andra produkter som ordinerats katten och som inte har godkänts som läkemedel; läkemedel som ordinerats av veterinär ingår naturligtvis i försäkringens ersättningsområde
 • tand- eller tandköttsvård, då det är fråga om förebyggande vård eller behandling av tandsjukdom; kostnader för tand- eller tandköttsvård i samband med ett olycksfall ersätts
 • kryptorkism, kejsarsnitt eller förlossning
 • tillväxtstörningar i leder eller skelett
 • kremering eller begravning.

Läs mer om de begränsande villkoren för kattens försäkring i Djurförsäkringsvillkoren.