Kattförsäkring

Ifs kattförsäkring följer din katt genom hela livet och vi betalar ut ersättning även för minsta lilla veterinärbesök. Köp försäkring nu och du kan ta det lugnt i framtiden.


 • Gäller livet ut

  Vi ersätter veterinärkostnaderna under kattens hela livstid.

 • Lätt och enkel självrisk

  Du betalar endast 35 % av veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Ersättningen snabbt på kontot

  Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten inom ett dygn.

Vilka kostnader ersätter försäkringen? Veterinär- kostnader och livskydd Veterinär- kostnader Livskydd
Undersökningar, vård och läkemedel

Vi ersätter kostnaderna för veterinärvård om katten råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk. Kostnader som ersätts är bl.a. vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel.

Försäkringen gäller livet ut.

Din självrisk är 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket innebär att du alltid får ersättning även för de minsta kostnaderna.

Exempel:
Hos katten konstateras en ögoninflammation som kräver två veterinärbesök, varav det första kostar 100 euro och det andra 200 euro. Läkemedlen kostar 40 euro. Båda besöken och läkemedlen ersätts med 65 % dvs. 0,65 x 340 euro = 221 euro.

Du väljer själv om försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod.

Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning

Vi ersätter kostnader för röntgenundersökning, magnetröntgen, ultraljudsundersökning och datortomografi som ordinerats av veterinär.

Sådana undersökningar kan ordineras för katten vid misstanke om t.ex.

 • bruten tass (3 st. röntgenbilder, cirka 150 euro)
 • hjärtsjukdom (ultraljudsundersökning, cirka 200 euro)
 • tumörer (datortomografi, cirka 700 euro)

I självrisk betalar du 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro.

Försäkringen gäller livet ut.

Om katten dör

Vi ersätter kattens värde i pengar, om katten dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller i händelse av att katten dör fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Om katten försvinner eller stjäls

Vi ersätter kattens värde i pengar, om katten försvinner eller stjäls och djuret inte hittas inom en månad efter händelsen.

Ersättning utbetalas också om djuret är dött när det hittas.

Försäkringen gäller i händelse av att katten försvinner eller stjäls fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Kattens försäkring ger trygghet för din vän

​Lekfullt keldjur eller loj famnkatt? Din katt är viktig för dig. Ta därför väl hand om din katt och försäkra katten i händelse av sjukdom eller olycksfall.

Du kan försäkra din katt hos If, förutsatt att den är frisk och minst 6 veckor eller högst 7 år gammal. Du väljer själv om du vill att försäkringen ersätter veterinärkostnader, kattens dödsfall eller båda.

Mata in uppgifterna för din katt i webbutiken, jämför olika alternativ och köp Ifs djurförsäkring för din katt.