Kattförsäkring

Erbjudande på mobil- veterinärtjänst

Kattförsäkringen följer ditt sällskapsdjur genom hela livet och ger skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall. Köp försäkring för din katt och du kan vara bekymmersfri i framtiden.

En rejäl självrisk garanterar ersättning också för de allra minsta veterinärkostnaderna.

 • Lätt och enkel självrisk

  Du betalar endast 35 % av veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Mobilveterinären hjälper dig

  Du kan använda tjänsten på din telefon var du än befinner dig kl. 7–24.

 • Få ersättningsbeslut genast på kliniken

  Direktersättningstjänsten fungerar redan på fler än 30 orter.


Du kan välja en lämplig försäkring för din katt så att försäkringen som mest omfattande inkluderar veterinärkostnader samt förlust av katten om den försvunnit, blivit stulen eller avlidit.

Vilka kostnader ersätter försäkringen? Veterinär- kostnader och livskydd Veterinär- kostnader Livskydd
Undersökningar, vård och läkemedel

Vi ersätter kostnaderna för veterinärvård om katten råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk. Kostnader som ersätts är bl.a. vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel.

Din självrisk är 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket innebär att du alltid får ersättning även för de minsta kostnaderna.

Exempel:

 • Hos katten konstateras en ögoninflammation som kräver två veterinärbesök, varav det första kostar 100 euro och det andra 200 euro. Läkemedlen kostar 40 euro. Båda besöken och läkemedlen ersätts med 65 % dvs. 0,65 x 340 euro = 221 euro.
 • Katten börjar må mycket dåligt under veckoslutet och måste föras till veterinärjouren. Katten får komma hem nästa dag med en ordination av läkemedel och specialdiet. För besöket och läkemedlen ersätts 65 % av kostnaderna. Försäkringen ersätter inte den specialdiet som veterinären ordinerat.

Läs mer om vilka kostnader som inte ersätts från kattförsäkringen.

Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning

Från kattförsäkringen ersätter vi kostnader för röntgenundersökning, magnetröntgen, ultraljudsundersökning och datortomografi som ordinerats av veterinär.

Sådana undersökningar kan ordineras för katten vid misstanke om t.ex.

 • Bruten tass (3 st. röntgenbilder, cirka 150 euro)
 • Hjärtsjukdom (ultraljudsundersökning, cirka 200 euro)
 • Tumörer (datortomografi, cirka 700 euro)
Mobilveterinärtjänst

Mobilveterinären ger via videoförbindelse råd i hälsofrågor som gäller ditt sällskapsdjur och hjälpen kommer hem till dig när du är bekymrad över hur ditt sällskapsdjur mår. Vid behov får du en objektiv rekommendation om vart du kan vända dig för fortsatt vård och du kan själv välja vårdplatsen.  Mobilveterinärtjänsten har öppet varje dag kl. 7–24.

If administrerar mobilveterinärtjänsten tillsammans med sin partner FirstVet och tjänsten hör till Ifs kundförmåner. Dess innehåll kan förändras och den utgör inte en del av försäkringsavtalet. Vi bjuder på tre avgiftsfria besök hos mobilveterinären år 2020.

Om katten dör

Vi ersätter kattens värde i pengar, om katten dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller i händelse av att katten dör fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Om katten försvinner eller stjäls

Vi ersätter kattens värde i pengar, om katten försvinner eller stjäls och djuret inte hittas inom en månad efter händelsen.

Försäkringen gäller i händelse av att katten försvinner eller stjäls fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Kattens försäkring ger trygghet genom hela livet

Missöden kan vem som helst råka ut för, även din älskade katt. Med en försäkring skyddar du ditt sällskapsdjur i händelse av t.ex. sjukdom och olycksfall, och säkerställer att katten alltid får god vård. 

Du kan försäkra din katt hos If, förutsatt att den är frisk och minst 6 veckor eller högst 7 år gammal. Du väljer själv om du vill att försäkringen ersätter veterinärkostnader, kattens dödsfall eller båda.

Du väljer själv om du vill få ersättning för veterinärkostnader och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod. Du kan göra valet längre ner på sidan, om du valt en försäkring där ersättning för veterinärkostnader ingår.

Vad ersätter kattförsäkringen?

Vi rekommenderar att du försäkrar din katt med det mest omfattande skyddet som täcker kostnader för veterinärvård om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Skyddet gäller också om katten dör. I tabellen ovanför ser du mer information om vad de olika försäkringarna innehåller.

I vår webbutik kan du enkelt jämföra olika alternativ och försäkringsräknaren visar dig totalpriset för varje försäkring.

Räkna ut försäkringens pris.

Kattförsäkringens pris

På kattförsäkringens pris inverkar utöver själva försäkringens omfattning även kattens ålder och ras samt försäkringstagarens hemort.

På priset inverkar också ditt val av försäkringens maximiersättning, dvs. du väljer själv om om kostnader ersätts för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod. Den fasta självrisken är alltid 35 %.

Räkna ut försäkringens pris.

Tre gratisbesök per år hos mobilveterinären

Som Ifs djurförsäkringskund får du tre gratisbesök per år hos mobilveterinären.

Mobilveterinären hos vår samarbetspartner FirstVet ger via videosamtal råd i hälsofrågor som gäller ditt sällskapsdjur och hjälpen kommer hem till dig. Du får en opartisk rekommendation för fortsatt behandling och du kan själv välja vårdplatsen. Mobilveterinärens distansmottagning har öppet varje dag 7-24.

Smidig och okomplicerad skadehantering – pengarna snabbt på kontot

När din katt behöver veterinärvård, kan du själv välja vårdplatsen. Direktersättningstjänsten som ingår i Ifs djurförsäkringar fungerar vid över 60 djurkliniker och på fler än 30 orter.

Läs mer om direktersättning och hitta din närmaste djurklinik som erbjuder direktersättning via vår behändiga karttjänst.

Vi handlägger 90 % av skadeanmälningarna som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varför du får ersättningen snabbt och smidigt på ditt konto.

Prova på If Mobil-appen, och gör skadeanmälan enkelt med din telefon.