Traktorfyrhjulingsförsäkring

Varje traktorfyrhjuling eller traktor ska ha en lagstadgad trafikförsäkring, som det lönar sig att komplettera med en frivillig kaskoförsäkring.

Vill du försäkra en terräng- eller vägregistrerad fyrhjuling?
  • För traktorfyrhjuling eller traktor

    Fyrhjulingar avsedda för vägtrafik eller terrängbruk ska ha en separat försäkring.

  • Två kaskoalternativ

    Delkasko ger skydd bl.a. i händelse av stölder medan delkasko också ersätter kollisioner.

  • Samla och spara

    Du får 10–15 % samlingsrabatt om du också försäkrar hemmet eller bilen.

Köp ett försäkringsskydd för din traktorfyrhjuling eller traktor

Om det så är fråga om en traktor eller traktorfyrhjuling ska ditt fordon ha en lagstadgad trafikförsäkring, oavsett om det inte används på allmänna vägar.

Trafikförsäkringen ger skydd åt föraren och utomstående personer, men det lönar sig att komplettera skyddet med en frivillig kaskoförsäkring, varvid din försäkring också omfattar skador som orsakats ditt eget fordon.

Välj ett passligt kaskoalternativ för ditt fordon

Helkasko ger din traktorfyrhjuling eller traktor det mest heltäckande skyddet, som därtill omfattar kollisioner och avkörning. Delkasko är ett förmånligare alternativ och ersätter bl.a. stölder och kollisioner med djur, men lämnar övriga kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Vad ersätter försäkringen? Helkasko Delkasko Trafik
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår

Samla dina försäkringar och få 15 % rabatt på premierna

När du utöver din bil också försäkrar ditt hem hos If, får du en rejäl rabatt på traktorförsäkringen via Ifs förmånsprogram.