Behandling av personuppgifter och registerbeskrivningar

Vår Dataskyddsbeskrivning och dina personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser, övrig lagstiftning och denna Dataskyddsbeskrivning. Vi går regelbundet igenom vår praxis och uppdaterar ändringarna på den här webbplatsen.

 • Vi anser att integritet är viktigt

  Du ger oss tillgång till uppgifter i stor omfattning då du använder våra tjänster eller är i kontakt med oss. Vi använder inte uppgifterna enbart för att erbjuda tjänster, utan även för att ständigt utveckla våra tjänster och forma dem för att passa just dina behov.

 • Vi vill vara transparenta

  Vi tror på tydlighet och öppenhet vid insamlingen och användningen av dina personuppgifter. I den här Dataskyddsbeskrivningen har vi samlat information om hur och när vi använder dina personuppgifter.

 • Vi tar hand om dina uppgifter

  Med personuppgifter avser vi alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ.

  Vi gör vårt bästa för att trygga din integritet med god hantering av uppgifterna samt omsorgsfull hantering av personuppgifter.

Senast uppdaterad 6.10.2019