Behandling av personuppgifter och registerbeskrivningar

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser, övrig lagstiftning och denna Dataskyddsbeskrivning. Vi går regelbundet igenom vår praxis och uppdaterar ändringarna på den här webbplatsen.

Vi sköter även kundservice och skadehantering för Primus-försäkringar som beviljats av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva (Kaleva) samt livförsäkringar som beviljats av Mandatum Life.

Mer information om hantering av personuppgifter hos Kaleva hittar du på Kalevas webbplats (endast på finska).
Mer information om hantering av personuppgifter hos Mandatum Life hittar du på Mandatum Lifes webbplats.

 • En kvinna med glasögon ser på datorskärmen

  Din integritet är viktig för oss

  Du ger oss tillgång till uppgifter i stor omfattning då du använder våra tjänster eller är i kontakt med oss.

  Vi använder inte uppgifterna enbart för att erbjuda tjänster, utan även för att ständigt utveckla våra tjänster och forma dem för att passa just dina behov.

 • En man arbetar vid datorn

  Vi är transparenta

  Vi tror på tydlighet och öppenhet vid insamlingen och användningen av dina personuppgifter.

  I den här Dataskyddsbeskrivningen har vi sammanställt information om hur och när vi använder dina personuppgifter.

 • En man och kvinna diskuterar vid datorn

  Vi skyddar dina uppgifter

  Med personuppgifter avser vi alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ.

  Vi gör vårt bästa för att trygga din integritet med god hantering av uppgifterna samt omsorgsfull hantering av personuppgifter.

Senast uppdaterad 22.2.2021