Behandling av personuppgifter och registerbeskrivningar

Vår Dataskyddsbeskrivning och dina personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser, övrig lagstiftning och denna Dataskyddsbeskrivning. Vi går regelbundet igenom vår praxis och uppdaterar ändringarna på den här webbplatsen.

Vi anser att integritet är viktigt

Du ger oss tillgång till uppgifter i stor omfattning då du använder våra tjänster eller är i kontakt med oss. Vi använder inte uppgifterna enbart för att erbjuda tjänster, utan även för att ständigt utveckla våra tjänster och forma dem för att passa just dina behov.

Vi vill vara transparenta

Vi tror på tydlighet och öppenhet vid insamlingen och användningen av dina personuppgifter. I den här Dataskyddsbeskrivningen har vi samlat information om hur och när vi använder dina personuppgifter.

Vi tar hand om dina uppgifter

Med personuppgifter avser vi alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ.

Vi gör vårt bästa för att trygga din integritet med god hantering av uppgifterna samt omsorgsfull hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter vi samlar in vid olika tillfällen beror på varje enskild kundrelation och/eller försäkringsprodukten i fråga.

Oroa dig inte – vi har inte alla de nedan listade uppgifterna om dig, dessa är endast exempel för att göra det lättare för dig att förstå vilka slags uppgifter vi samlar in:

Allmänna uppgifter

Vi samlar in allmänna uppgifter för att identifiera dig som kund, ge dig bättre betjäning i olika servicekanaler, kommunicera med dig eller utföra olika åtgärder, såsom betala ut ersättning till dig.

Personuppgifter

T.ex. namn, personbeteckning, kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-postadress), uppgifter om familj, födelsedatum, arbetsgivare, marknadsföringstillstånd.

Uppgifter i dokument för styrkande av identitet

T.ex. nummer i körkort, pass eller annat personkort.

Bank- och kontouppgifter

T.ex. kontonummer, kredituppgifter och övriga bankuppgifter.

Försäkrings- och skadeuppgifter

Försäkrings- och skadeuppgifter samlas in för att upprätta ett försäkringsavtal (t.ex. behöver vi uppgifter om fastigheten för att försäkra ditt hus) eller för att hantera ett skadeärende (t.ex. samlar vi in känsliga uppgifter om din hälsa för att hantera en personskada).

Fastighetsuppgifter

T.ex. läge, fastighetstyp, byggmetod, fastighetens ålder, utrustning och anordningar, säkerhet och övervakning, invånare, fotografier.

Fordonsuppgifter

T.ex. registernummer, uppgifter om fordonets typ och egenskaper, körhistoria, bonusuppgifter, fotografier.

Reseuppgifter

T.ex. hotellreservationer, flygbiljetter, uppgifter om resor och andra händelser.

Skadehistoria

T.ex. tidigare skadehistoria.

Uppgifter om hobbyer eller keldjur

T.ex. idrottshobbyer, extremgrenar och tävlingsidrott, hundar, hästar eller andra djur.

Känsliga uppgifter

Hälsouppgifter

T.ex. tidigare eller nuvarande hälsotillstånd, uppgifter om skador eller invalidisering, utförda medicinska ingrepp och vård, läkemedelsrecept, graviditet, uppgifter om bilddiagnostik.

Rättsliga processer, bedrägerier och kriminell bakgrund

T.ex. uppgifter med koppling till dig om rättsliga processer, bedrägerier eller brott. Dessa kan ha koppling till exempelvis ansvarsskador eller personskador, som förorsakats av ett brott. Vi samlar även in uppgifter för att motarbeta penningtvätt.

Medlemskap i fackförbund

T.ex. information om du är medlem i det fackförbund som erbjuder dig försäkringen.

Övrigt

Inspelade telefonsamtal och videor

T.ex. inspelade telefonsamtal och videor med våra representanter.

Kontakt från kunder

T.ex. e-postmeddelande, chattar och kontakthistoria

Uppgifter i sociala medier

T.ex. offentliga uppgifter i sociala medier (t.ex. kundrespons via Facebook).

Var samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss.

Direkt av dig eller försäkringstagaren

Exempel: Vi ber om uppgifter då du köper en försäkring eller gör en skadeanmälan.

I samband med användningen av tjänster

Vi kan exempelvis erbjuda våra fordonsförsäkringskunder hjälp vid en olycka och samlar in dina uppgifter från våra partner som är underleverantörer vid produktionen av tjänsterna.

Vi använder cookies eller andra motsvarande identifieringsmetoder vid användningen av våra webbtjänster. Läs mer om identifikation i samband med användningen av våra webbtjänster 

Exempel: Vi samlar in identifierande uppgifter om personer (såsom personbeteckningar) då du gör priskalkyler, rapporterar skador eller identifierar dig i samband med användning av våra webbtjänster.

Uppgifter publicerade i sociala medier

Exempel: Du har publicerat uppgifter om dig själv med koppling till ditt arbete i tjänsten LinkedIn.

Direkt av din arbetsgivare, ditt förbund eller en annan organisation

Exempel: Lista på anställda försäkrade med en viss försäkring eller bekräftelse på ditt medlemskap i förbundet kan fås av din arbetstagare eller ditt förbund.

Direkt av samarbetspartner, vårdinrättning, en annan försäkringsgivare, polisen eller en annan myndighet

Exempel: Vid en krockolycka kan en kund försäkrad hos If bära ansvaret för krocken och ett annat försäkringsbolag meddela oss att If bär ersättningsansvaret för deras kunds personskada. Vid krockar kan vi få den skadade personens kontaktuppgifter av ett annat försäkringsbolag, en rapport från polisen, uppgifter om reparation av bilen av reparationsverkstaden och uppgifter om den skadade personens hälsa av hälsovårdsleverantören.

Register som upprätthålls av myndigheter, försäkringsgivare eller övriga externa aktörer

Exempel: Vi säkerställer uppgifterna om ditt fordon i offentliga register.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter i nästan all vår verksamhet, eftersom det möjliggör bästa möjliga service. Här kan du läsa om våra olika sätt att använda dina personuppgifter.

Försäljning och administration av försäkringar

Vi behöver information för att erbjuda dig försäkringar och identifiera typiska risker för dig. Vi behandlar uppgifterna för att erbjuda dig ett pris för försäkringen som utgår från dina risker, för att fastställa riktiga försäkringsbelopp och en skyddsnivå som passar just dig. Vi använder även uppgifterna för att förvalta försäkringar och erbjuda tjänster.

Behandling av skadeärenden

Vi använder dina personuppgifter för att behandla försäkringsfall eller andra krav.

Behandling av kundrelation

Vi behandlar personuppgifterna för att identifiera dig som kund, kommunicera med dig och skicka dig meddelanden om våra tjänster.

Tjänster som erbjuds av våra samarbetspartner

Vi behandlar även dina personuppgifter för att erbjuda dig tilläggstjänster till dina försäkringar från If:s samarbetspartner.

Utveckling av vår affärsverksamhet

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla vår affärsverksamhet och våra produkter samt utföra marknadsföringsundersökningar och -analyser, innefattande kundnöjdhetsundersökningar.

Marknadsföring

Vi samlar in och analyserar personuppgifter, såsom ditt beteende på internet eller ditt läge, för att skicka dig försäkringserbjudanden eller andra meddelanden som kan vara till nytta för dig. Mer information om analyser och marknadsföringskommunikation.

Försäkringsutredning och förebyggande av penningtvätt

Identifierande uppgifter om kunden och andra personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism samt brott i anslutning till detta eller för att inleda en förundersökning.

Rapportering till myndigheterna

Vi hanterar personuppgifter för att agera i enlighet med lagar och förpliktelser samt svara på myndighetsbegäranden.

Statistikföring

Vi använder personuppgifter för att skapa statistik.

Åtgärdande av misstag i våra kundbetjäningskanaler

Vi använder personuppgifter, innefattande uppgifter om beteende i våra webbtjänster samt andra uppgifter du uppgett, för att försäkra oss om att våra system och tjänster fungerar som de ska.

Grunder för behandling av personuppgifter

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med någon av följande lagliga grunder:

  • Behandling är nödvändig för att antingen upprätta eller verkställa ett försäkringsavtal;
  • Du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, varvid uppgifterna inte i fortsättningen behandla i de syften som ditt samtycke gällde.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller tredje parters berättigade intressen. Detta kan exempelvis avse en situation där vi behandlar dina uppgifter för att förhindra ett bedrägeri eller för att rikta in direktmarknadsföring till dig eller underhålla säkerheten hos våra datasystem;
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda ditt eller en annan persons livsviktiga intresse;
  • Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra lagstadgade förpliktelse eller behandla lagstadgade skade- och försäkringsärenden i anslutning till försäkringar.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande innebär att beslutet fattas utan att en människa deltar i beslutsfattandet. Vi använder metoden i situationerna som beskrivs nedan. Vi uppger separat i varje tjänst om automatiserat beslutsfattande används i tjänsten i fråga.

Med profilering avses användning av personuppgifter på ett sådant sätt att man genom att analysera personens personliga egenskaper, beteende och preferenser kan förutsäga hans eller hennes eventuella framtida beteende eller preferenser.

Behandling av skadeärenden

Vi använder automatiserat beslutsfattande vid hanteringen av skadeärenden som en del av vår webbtjänst för skador och hanteringen av övriga skadeärenden. Automatiserade beslut utgår från uppgifter som vi fått in och kan användas exempelvis för att automatiskt kalkylera försäkringsersättningens belopp.

Försäljningsprocessen för försäkringar

Vi använder automatiserat beslutsfattande inom försäljningsprocessen för våra försäkringar som en del av vår webbutik och våra övriga försäljningskanaler. Besluten utgår från uppgifter som vi tagit emot, såsom fordonets modell, skadehistoria, ålder, bostadsområde eller andra faktorer, utgående från vilka vårt system automatiskt kalkylerar priset.

Direktmarknadsföring

Vi använder profilering för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden som vi tror passar dig och undviker att skicka icke relevanta meddelanden. Du har rätt att förbjuda profilering i anslutning till direktmarknadsföring genom att kontakta If. Kontaktuppgifterna finns nere på sidan under Kontaktuppgifter och kontakt.

Analys och marknadskommunikation

Vi samlar in och analyserar personuppgifter, såsom ditt surfbeteende eller din plats, för att skicka försäkringsrelaterad kommunikation och andra meddelanden som kan vara användbara för dig. Om du är kund eller potentiell kund hos oss, kan du få försäkringsrelaterad information som vi antar är relevant och användbar för dig. Det kan till exempel handla om telemarketingsamtal, e-post, SMS, målgruppsrelaterad annonsering, traditionella pappersutskick eller produktrekommendationer på våra webbplatser. Samtidigt försöker vi undvika att skicka eller visa irrelevant information. Vi säljer aldrig personupplysningar till tredje part.

Vi samlar in statistik på övergripande nivå, antingen genom enbart webbdata eller genom att kombinera webbdata med annan information vi har om dig, för att bättre förstå hur våra digitala tjänster fungerar och presterar. När vi sammanställer statistik på övergripande nivå, görs det på ett sådant sätt att individer inte kan identifieras.

Vi analyserar också surfbeteende för att kunna utveckla våra tjänster och erbjuda dig ännu bättre upplevelser. Ett sådant exempel är att anpassa och förbättra innehållet på webbsidorna, baserat på hur besökare använder våra inloggade tjänster i kombination med annan information vi har om användarna.

Som en del av vårt kvalitetsarbete samt för proaktiv kundservice, kan vi kontakta dig antingen via e-post eller telefon, när du har räknat pris på försäkring i vår webbshop utan att fullfölja köpet. Kontaktkanalen beror på den kontaktinformation du tidigare har gett oss. Vi gör detta för att försäkra oss om att vi ger dig en smidig kundupplevelse samt för att se till att du är rätt försäkrad.

Du har alltid rätt att motsätta dig sådan kontakt genom att kontakta oss. Kontaktuppgifterna finns nere på sidan under rubriken Kontaktuppgifter och kontakt. Vi kan också använda kontaktinformation från andra källor, såsom publika register för att ringa dig – även om du inte har angett dina kontaktuppgifter i webbshopen. Om du har bett om att inte bli kontaktad för marknadsföring i publika register så respekteras det.

När vi använder persondata för att personalisera din upplevelse, för analys eller för att förutspå förväntat beteende, så kallas detta profilering. Om du inte vill att vi ska använda personuppgifter eller att vi ska göra profilering för direktmarknadsföring, så meddela oss det genom att ändra dina cookie-inställningar. Du kommer fortfarande att få information relaterad till dina försäkringar eftersom vi är förpliktigade att tillhandahålla dig detta.

Vi använder berättigat intresse för att kunna inhämta statistik för analys och aktiviteter som medger att vi kan vara säkra på att våra kunder samt potentiella kunder är rätt försäkrade. När vi gör avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering genom att kombinera webbdata med annan information vi har om dig, så gör vi det baserat på det samtycke du har givit.

Hur påverkar samtycke till cookies för avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering din användarupplevelse?

När du som användare kommer till vår webbplats, kan vi visa dig ett meddelande där du kan ge samtycke till avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering. För mer information om detta samtycke, läs vår cookiepolicy.

Detta kapitel beskriver vad som händer när du samtycker till avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering. Vi kan då komma att kombinera data om ditt surfbeteende med annan information som vi har om dig, för att göra analyser av individuella personers beteenden och intressen.

Vi kan också personalisera innehållet i de kanaler där vi kommunicerar med dig, baserat på den information vi har om dig. Vi kan t.ex. komma att koppla anonym webbdata till data från inloggade tjänster (som Mina Sidor). Dessa kopplingar är baserade på möjligheten att koppla en webbläsare till en person med annan information som du har gett oss och kan genomföras vid varje besök där en koppling är tillgänglig.

Information som du har gett oss vid användandet av olika enheter som en dator eller mobiltelefon möjliggör även en koppling mellan enheter och din användarprofil. Om vi t.ex. ser att du har köpt en försäkring genom att ringa in till vår kundtjänst kan vi använda informationen till att avstå från att visa annonser för dig online för sådan försäkring. Vi kan också knyta samman information om dig med information som vi får från tredjeparts annonsörer, exempelvis genom att matcha e-postadresser för att kunna visa mer relevanta annonser.

När vi behandlar information använder vi oss så långt som möjligt av anonymisering eller pseudonymisering så att individuella personer inte kan bli identifierade enbart baserat på den lagrade informationen. För mer information, vänligen läs Förvaring och säkerhet för uppgifterna.

Förvaring och säkerhet för uppgifterna

Vi tryggar din integritet med god behandling av uppgifter och omsorgsfull hantering av personuppgifter. Vi förvarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de användningssyften som nämns i Dataskyddsbeskrivningen, om inte längre förvaringstid krävs eller tillåts enligt lagen.

Förvaringstiden för dina personuppgifter beror på lagstiftningen som påverkar framställandet av ett eventuellt krav på försäkringsersättning, bokföringslagen och övriga faktorer. Om det inte är nödvändigt för oss att förvara dina personuppgifter kan du be oss radera uppgifterna. Icke nödvändiga eller relevanta personuppgifter raderas eller anonymiseras.

Vi använder alltid lämpliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med lagstiftningen om integritet och datasäkerhet. Samtliga serviceproducenter som hanterar personuppgifter väljs omsorgsfullt och är skyldiga att använda lämpliga åtgärder för att skydda den konfidentiella karaktären hos dina personuppgifter och dina personuppgifters säkerhet.

Överlåtande av dina personuppgifter till tredje parter

I egenskap av försäkringsbolag är vi ålagda med lagstadgad tystnadsplikt för samtliga kund- och personuppgifters del. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, om inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. Överlåtande av uppgifter av detta slag anses inte vara en situation där vi använder serviceproducenter med vilka vi har ett avtal om hantering av personuppgifter.

Beroende på försäkringsprodukten och den lämnade uppgiftens karaktär kan dina personuppgifter överlåtas exempelvis till följande aktörer:

Bank- eller leasingbolag om aktören i fråga är i förmånstagare i försäkringsbrevet – uppgifter om försäkringens tillstånd samt om eventuella skadeärenden kan delas;

Samarbetspartner i skadeärende såsom bogseringsfirma – uppgifter om försäkringens giltighet och skadeuppgifter kan delas i den omfattning som det är nödvändigt för att sköta skadeärendet;

Trafikförsäkringscentralen och övriga försäkringscentraler – vi registrerar uppgifter om lagstadgade trafikansvarsförsäkringar samt rapporterade trafikskadeärenden;

Övriga försäkringsgivare – vi överlåter uppgifter till övriga försäkringsleverantörer om det är nödvändigt för att utreda ett skadeärende eller för att ordna återförsäkring;

Vi överlåter även uppgifter till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister för att bekämpa missbruk riktade mot försäkringsbolagen och brottslighet. Grunden för överlåtandet är försäkringsbolagets befogade intresse;

Myndigheter – vi kan vara förpliktade att dela dina personuppgifter med myndigheter eller tredje part, om detta krävs för verkställande av lag eller avtal;

Internationell överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter förvaras endast inom Europeiska unionens område och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På grund av den internationella karaktären hos vår affärsverksamhet samt teknologiska lösningar kan vi i vissa fall överföra dina personuppgifter till parter som finns i tredjeländer. Vi kan exempelvis överföra personuppgifter till databehandlare som erbjuder molntjänster i Förenta staterna. Vid alla överföringar iakttas bestämmelser om integritetsskydd som gäller internationell överföring av uppgifter av detta slag.

Dina rättigheter i anslutning till hanteringen av personuppgifter

Du har rätt att på det sätt som närmare beskrivs nedan bl.a. granska dina uppgifter i våra personregister, kräva att felaktiga uppgifter rättas och förbjuda icke nödvändig hantering av uppgifterna. If kan dock ha lagstadgade skyldigheter att förvara uppgifterna och skyldighet att hantera eller förvara dina personuppgifter även om du ber om att hanteringen ska begränsas eller att uppgifter ska raderas.

Du kan utnyttja de rättigheter som beskrivs nedan genom att kontakta oss i vår webbtjänst Mina sidor eller på det sätt som beskrivs nedan under Kontakt. Vi svarar på en begäran om utnyttjande av dina rättigheter inom en månad efter att vi tagit emot begäran. I undantagssituationer kan vi på ett sätt som lagstiftningen tillåter fortsätta den utsatta tiden med två månader med beaktande av begärandenas komplexitet och antal.

Rätt att få tillgång till uppgifterna

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få en kopia på uppgifterna och rätt att kontrollera dina uppgifter. Du kan när som helst enkelt kontrollera vilka slags uppgifter vi har om dig i If:s webbtjänst Mina sidor. Sekretesskyldigheter i speciallagstiftning som gäller försäkrings- och finansbranschen (exempelvis lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism) kan begränsa din rätt att få tillgång till uppgifterna.

Rätt att få uppgifter rättade

Du har rätt att be oss rätta eventuella felaktiga personuppgifter samt komplettera eventuella bristfälliga uppgifter. I If:s webbtjänst Mina sidor kan du även själv uppdatera dina uppgifter.

Rätt att radera uppgifter (rätten att bli bortglömd)

Du har i vissa situationer rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas och ångra ditt samtycke till hanteringen av personuppgifterna. Situationer av detta slag är bl.a. om vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften som de ursprungligen samlats in för eller att du ångrar ditt samtycke som varit en förutsättning för hantering av dina personuppgifter.

Dina uppgifter kan inte raderas om dina personuppgifter hanteras i anslutning till lagstadgade försäkringar, såsom trafik- och arbetsolycksfallsförsäkring, eller om deras förvaring utgår från en bestämmelse i lagen. Dina uppgifter kan inte heller raderas om de är nödvändiga för utarbetandet eller framläggandet av ett rättsligt krav eller för att besvara ett krav av detta slag. Vi förstör dina uppgifter utan separat begäran då vi inte längre har en grund för att hantera dina personuppgifter.

Rätt att begränsa hanteringen av personuppgifter

Du har rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter om separat fastställda förutsättningar uppfylls. Rätten att begära att hanteringen av personuppgifterna begränsas gäller dock inte hantering av personuppgifter i anslutning till lagstadgade försäkringar eller situationer där grunden för hanteringen är lagstadgad skyldighet.

Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat

Till den del som hanteringen av dina personuppgifter utgår från samtycke eller avtal har du rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat in i ett format från oss som är organiserat och allmänt kan användas och rätt att flytta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att motsätta sig hantering av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig hantering av dina personuppgifter till den del som hanteringen utgår från förverkligandet av Ifs eller tredje parters berättigade intresse. Du har rätt att när som helst motsätta dig hantering av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte samt profilering som utförs med dina personuppgifter. Du kan även ge oss samtycken och förbud som gäller direktmarknadsföring i specifika kanaler. Du kan hantera tillståndet för marknadsföring per e-post i webbtjänsten Mina sidor. Övriga förbud och tillstånd kan du hantera genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan under Kontakt.

Rätt att klaga

Om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot den gällande lagstiftningen, kan du göra ett klagomål till dataombudsmannen.

Kontaktuppgifter och kontakt

Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), som i Finland representeras av If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland.

If:s Dataskyddsombud dataskyddsansvariga och dennas team kan du kontakta per e-post adressen DPO@if.fi.

Om du vill kontrollera eller flytta dina personuppgifter eller har frågor om dina uppgifter ska du skriva ut och underteckna blanketten för begäran om kontroll av personuppgifter och skicka den per e-post till adressen rekisteriselosteet@if.fi eller skicka den undertecknade blanketten per post till adressen

If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland
Personregisterärenden
PB 2023
20025 IF

I övriga frågor kan du använda tjänsten Mina sidor eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Registerbeskrivningar

Senast uppdaterad 6.10.2019