Behandling av personuppgifter och registerbeskrivningar

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser, övrig lagstiftning och denna Dataskyddsbeskrivning. Vi går regelbundet igenom vår praxis och uppdaterar ändringarna på den här webbplatsen.

Vi sköter även kundservice och skadehantering för Primus-försäkringar som beviljats av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva (Kaleva) samt livförsäkringar som beviljats av Mandatum Life.

Mer information om hantering av personuppgifter hos Kaleva hittar du på Kalevas webbplats (endast på finska).
Mer information om hantering av personuppgifter hos Mandatum hittar du på Mandatums webbplats.

Vår dataskyddsbeskrivning och behandlingen av dina personuppgifter

Senast uppdaterad 11.7.2023