Bilförsäkring

För personbil

Räkna ut pris och

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Bilförsäkring

Bilförsäkringen innefattar trafikförsäkring och frivillig kaskoförsäkring. Konkurrensutsätt bilförsäkringen nu enkelt dygnet runt, du får ditt pris på en minut!

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik. Kaskoförsäkringen är en frivillig försäkring för bilen och du väljer själv försäkringens omfattning.


 • Ja, du får på Ifs kaskoförsäkring Finlands högsta utgångsbonus 80 %.

 • Ja, du kan betala din faktura i 1–12 poster utan extra kostnader.

 • Ja, vi beaktar antalet körda kilometer i försäkringens pris. Om du kör lite, betalar du lite.

Hur hjälper bilförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafik

Vi betalar bilens reparationskostnader om du krockar eller kolliderar.

checkmark

Vi betalar reparationskostnaderna om ett okänt fordon bucklat till din parkerade bil.

checkmark

Vi låter bogsera din bil till en reparationsverkstad och betalar bärgningskostnaderna, om bilen lämnar dig på vägen.

checkmark checkmark

Du får hjälp i alla situationer på vägen dygnet runt. (Telefontjänsten och webbtjänsten 24/7).

checkmark checkmark

Föraren och passagerarna får tilläggsersättning i händelse av skador i trafiken.

checkmark checkmark

Vi betalar vårdkostnaderna för ett keldjur som varit i bilen i samband med en trafikolycka.

checkmark checkmark

Vi betalar ut ersättning, om lackeringen får skråmor, bilen stjäls eller brinner.

checkmark checkmark

Vi betalar reparationen för bilen, om du krockar med ett djur.

checkmark checkmark

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.

checkmark checkmark

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.

checkmark checkmark checkmark
Valbara skydd Helkasko Delkasko trafi

Glasskydd
Vi ersätter sten- och dubbskott och andra sprickor i fönsterrutorna.

checkmark checkmark

Hyrbilstjänst
Du får i alla skadesituationer en ersättande bil för den tid som ditt fordon repareras.

checkmark

Inlösningsskydd
Om bilen går till inlösning höjer vi ersättningen med 30 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil.

checkmark

Vi begär din personbeteckning i samband med att vi räknar ut priset för att du ska få ett exakt pris och de rabatter som du har rätt till. Du binder dig inte till någonting med att uppge personbeteckningen.

BILFÖRSÄKRINGENS PRIS

Hos If får du alltid ett personligt pris på bilförsäkringen som baserar sig på din körhistoria. På priset inverkar också hur mycket du kör varje år, fordonets egenskaper, såsom motorns effekt, och försäkringstagarens ålder och hemadress.

KONKURRENSUTSÄTT BILFÖRSÄKRINGEN OCKSÅ I FRÅGA OM FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL

Det är smart att göra en prisjämförelse av bilförsäkringen, men den billigaste bilförsäkringen är sällan det förnuftigaste alternativet. Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid försäkringens innehåll och vad den ersätter.

OFFERT PÅ BILFÖRSÄKRING

Från If får du ett konkurrenskraftigt pris på bilförsäkringen och vi har gjort det så enkelt som möjligt att be om en försäkringsoffert. Räkna ut bilförsäkringens pris på ett par minuter.

 1. Genast fulla 80 % i bonus på Helkasko

 2. Trafikförsäkringens utgångsbonus är beroende på din skadehistoria 30–80 % och stiger snabbast i Finland. Du får fulla 80 % i bonus när du kört 5 år utan skador. Kontrollera din bonus.

 3. Mästerförarens bonus sjunker inte efter den första skadan
  Vi tycker det är rättvist att belöna omsorgsfulla förare som sällan råkar ut för några skador.

 4. Samma bonusar och förmåner på alla dina bilar 
  Du får samma bonus och förmåner på din andrabil som på din förstabil.

 5. Bilförsäkringens pris är förmånligt år efter år 
  I stället för tillfälliga extrapris på bilförsäkringen litar vi på ett kunnigt riskurval, som garanterar stabila priser för dig nu och i framtiden. Som kund hos If betalar du inte för rabatter för andra kunder.

 6. Med kaskoförsäkringen omfattas du av If Förmånsprogram 
  Du får en bestående rabatt på 10–16 % på försäkringspremierna.

BILFÖRSÄKRINGEN GER TRYGGHET OCH HJÄLP PÅ BILFÄRDEN

 1. Vi hjälper dig på vägen 24/7
  Du får genast hjälp, om motorn stannar, vindrutan går sönder, bilens varningslampa tänds eller du krockar. Vi säkerställer att du kan fortsätta din färd. Läs mer om If Apu
 2. Innehållet avgör om olyckan är framme
  En begränsad och billig försäkring täcker inte nödvändigtvis bilens reparationskostnader eller i värsta fall ens bogseringen av bilen till reparationsverkstaden.
 3. Komplettera försäkringen med valfria tilläggsskydd 
  Till Helkasko kan du som tilläggsskydd välja glasskydd, inlösningsskydd och hyrbilstjänst. Du kan komplettera Delkasko med glasskydd.
 4. Anpassa och komplettera försäkringen efter dina behov när som helst 
  Du kan själv anpassa bilförsäkringens omfattning på Mina sidor.

VAD ERSÄTTER BILFÖRSÄKRINGEN?

Kaskoförsäkringen behövs ofta, eftersom många vanliga skador beror på något annat än förarens oaktsamhet, t.ex. stenskott i vindrutan.

HELKASKO ERSÄTTER KOLLISIONER OCH PLÅTSKADOR

Den mest omfattande kaskoförsäkringen ger din bil precis så omfattande skydd som du kan önska dig. Vi ersätter bl.a. om

 • du kolliderar med ett annat fordon, hinder eller djur
 • du krockar eller kör i diket och din bil skadas
 • ett okänt fordon har bucklat till din bil på parkeringsplatsen.

Dessutom ersätter vi skador på bilen som orsakats av naturfenomen, såsom skador till följd av snö som rasat ner från taket, ett träd som fallit över bilen eller en hagelskur. Vi ersätter också bogsering av din bil till närmaste verkstad om resan avbryts samt transporten av dig och passagerarna till destinationsorten.

TILL FINLANDS MEST OMFATTANDE DELKASKO KAN DU OCKSÅ VÄLJA GLASSKYDD

Delkasko är ett bra val för en lite äldre bil. Den största skillnaden jämfört med Helkasko är att Delkasko inte inkluderar kollisionsskydd, som ersätter skador på din bil vid en kollision eller avkörning. Om du vill kan du komplettera Delkasko med glasskydd.

Delkasko ger ersättning för följande skador och kostnader:

 • bilen stjäls
 • bilen utsätts för skadegörelse
 • du krockar med ett djur
 • bilen skadas i en eldsvåda
 • bärgning och resekostnader, om din resa avbryts t.ex. till följd av ett tekniskt fel.

REGISTRERING AV BILEN NÄR DU SKAFFAT BIL

Du kan sköta registreringen enkelt i samband med att du köper försäkring. Efter köpet styrs du till webbtjänsten för att göra registreringen. För registreringen behöver du ett certifikat som du får av bilens tidigare ägare. Alternativt kan den tidigare ägaren göra en överlåtelseanmälan för bilen till Traficom.

Se närmare anvisningar för hur du registrerar bilen

ENKELT ATT BYTA BILFÖRSÄKRINGEN TILL IF

Det är enkelt att byta försäkringsbolag. Vi sköter bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret. Vi säger upp den gamla försäkringen för din räkning och förmedlar uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till Traficoms fordonsregister. Du kan byta bolag även mitt under pågående försäkringsperiod.

 

Registeranmälan är gratis i sådana situationer där anmälan endast gäller byte av försäkringsbolag och det samtidigt inte görs några andra ändringar i registeruppgifterna, såsom byte eller tillägg av innehavare eller ägare.

TAXIFÖRSÄKRING OCH ANDRA FORDONSFÖRSÄKRINGAR FÖR FÖRETAG

Hos If hittar du lämpliga fordonsförsäkringar för företag, om du så är taxiföretagare, äger en transportfirma med flera last- eller paketbilar eller kör sporadiskt som Uber-chaufför. Den förnyade prissättningen enligt antalet körda kilometer är nu ännu rättvisare!

Läs mer om försäkringarna för företag

VANLIGA FRÅGOR

Är det något du ännu funderar på gällande bilförsäkringen? Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Se vanliga frågor 


If Apu hjälper 24/7

If Apu ger snabb hjälp vid alla problem med bilen. Du får hjälp vid plötsliga och överraskande händelser dygnet runt överallt i Finland


 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Bilförsäkring