Bilförsäkring

Försäkra din personbil med Kuluttaja-tidningens testvinnare. Du ser priset genast på nätet.

Räkna ut pris

Därför väljer våra kunder oss

Varför bilförsäkring från If?

 • Välj lämplig självrisk till fullkasko och inverka på din premie

  I Ifs helkaskoförsäkring inverkar du enkelt på din försäkringspremie genom valet av självrisk. Ju högre självrisk, desto förmånligare är försäkringens pris. För Ifs helkasko rekommenderar vi en självrisk på 500 euro.

  Notera att den självrisk som du valt endast gäller kollisionsskyddet. I skydden för övriga skador på bilen är självrisken i regel endast 200 euro. Dessutom tillämpas ingen självrisk på bärgning och reparation av vindruta, när du i en skadesituation anlitar en bärgnings- och reparationspartner som If valt.

 • Hos oss kan du betala premien i upp till 12 poster utan extra kostnader

  Du kan betala din försäkringsfaktura i 1, 2, 4 eller 12 poster. Vi rekommenderar en faktura i 12 poster, eftersom det är det snabbaste och enklaste sättet att hålla din premie à jour. Du kan välja önskat faktureringsintervall i vår webbtjänst eller beställa en faktura i 12 poster också senare via Mina sidor. 

 • Egen separat bonus på helkasko

  När du utöver trafikförsäkringen också har helkasko, får du en egen separat bonus på den. Hos If är utgångsbonusen för en ny helkasko alltid 80 %, även om du skulle ha skadehistoria i ditt tidigare försäkringsbolag.

  I praktiken innebär det att du får 80 % rabatt på det värdefullaste skyddet i helkasko, dvs. kollisionsskyddet.

 • Vi hjälper och ger råd 24/7

  I alla våra bilförsäkringar ingår som standard avgiftsfri rådgivning, som står till tjänst dygnet runt årets alla dagar. Vi hjälper dig inte endast när olyckan varit framme, utan du kan också kontakta oss om din bil t.ex. inte vill starta eller en obekant varningslampa tänds på instrumentpanelen. Vi kontrollerar ditt försäkringsskydd och ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga. 

  Vår bärgnings- och vägassistans löser också knepiga situationer dygnet runt. Våra kunniga bärgningspartner tar din bil till en pålitlig reparationsverkstad, och vi sköter bärgningsfakturan och skadeanmälan på dina vägnar. 

Du får upp till 15 % rabatt på dina premier, när du samlar flera försäkringar hos If.

Vilken bilförsäkring passar mig?

Bilförsäkringen ska uppfylla just dina behov. Därför har vi utformat vår bilförsäkring så att försäkringens pris smidigt anpassas enligt hur du kör, och du kan skräddarsy försäkringen enligt din livssituation. Utan att glömma våra rabatter när du samlar dina försäkringar hos oss.

Jämför priset på helkasko och förmånligare delkasko – med eller utan tilläggsskydd. Det lönar sig att överväga kaskoförsäkring också för en lite äldre bil, eftersom du kan få försäkringen till överraskande förmånligt pris. Om du är osäker på vilken bilförsäkring passar just dig kan du jämföra alternativ längre ner på sidan.

Jämför bilförsäkringar

Vad ingår i bilförsäkringen?

Bilförsäkringen ska vara dimensionerad just efter dina behov. Alla fordon som används i trafik ska ha en trafikförsäkring medan kaskoförsäkringen är en frivillig försäkring som kompletterar den obligatoriska trafikförsäkringen. Kaskoförsäkringen består av olika skydd och du kan själv välja önskad omfattning.

Jämför bilförsäkringar Hel­kasko Hel­kasko Del­kasko Del­kasko Trafikförsäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar. Den ersätter:

 • personskador för alla delaktiga i en kollision
 • skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Ingår Ingår Ingår

Vi hjälper dig dygnet runt per telefon, t.ex. om du kör en krock, din bil får ett tekniskt fel eller du har bekymmer med bilen.

Du kan anlita If omedelbart via nätet eller per telefon 010 19 18 40. För samtalet debiteras endast normal samtalsavgift, och vi meddelar dig inom en kvartstimme hur vi kommer att lösa situationen.

Samtidigt kontrollerar vi ditt försäkringsskydd och informerar dig om vilka kostnader din försäkring täcker.

När vi gett dig nödvändiga råd och anvisningar skickar vi sakkunniga inom branschen till dig och du får hjälp på plats, om du så vill.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi erbjuder bärgning och vägassistans dygnet runt. Du kan därför vara säker på att färden fortsätter, om den avbryts på grund av en skada eller ett tekniskt fel.

Våra yrkeskunniga bärgningspartners lämnar in din bil hos en reparationsverkstad där bilen är i säkra händer eller så löser de problemet direkt på plats.

Om du beställer bärgning via If tar vi hand om fakturan och skadeanmälan i ditt namn. Då är din självrisk 0 euro, och i annat fall 50 euro.

Om din resa avbryts betalar vi även extra kostnader upp till 500 euro. Till exempel kan det vara fråga om rese- och boendekostnader. Från ersättningen avdras ingen självrisk.

Om du har en elbil och blir utan el i drivbatterierna mitt under resan, får du hjälp av våra bärgningspartners och då ersätts bogsering till närmaste laddstation.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi ersätter fordonet om det blir stulet. Du får också ersättning om lackeringen får skråmor eller om fordonet utsätts för annan skadegörelse. Därtill ersätter vi brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi ersätter skador som inträffat utomlands och för vilken fordonets förare är ansvarig gentemot utomstående. Din självrisk är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 10 000 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Ingår Ingår Ingår inte

Personskyddet utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Försäkrade är alla personer i den försäkrade bilen.

Vid skada eller dödsfall till följd av en trafikolycka, utbetalas ersättning för tillfälligt men upp till 21 000 euro beroende på skadans svårighetsgrad.

Dödsfallsersättningen till följd av en trafikolycka är 25 000 euro och betalas ut till dödsboet.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk och ersättningen sänker inte bonusen.

Ingår Ingår Ingår inte

Keldjursskyddet ersätter skador som drabbar hund eller katt i egenskap av passagerare i fordonet.

Från skyddet ersätts vårdkostnader upp till 3 000 euro, när keldjuret vid en trafikolycka ådragit sig en fysisk skada som kräver veterinärvård.

Förlust av keldjuret ersätts upp till 1 200 euro.

Ingår Ingår Ingår inte

Om du krockar med en älg, ren eller med ett annat djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon till följd av kollisionen utan bonusförluster. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Vi ersätter fordonets skador till följd av kollision eller avkörning. Också kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt. Större självrisk sänker premien för kaskoförsäkringen.

Kaskoförsäkringens bonus sjunker då man använder kollisionsskyddet, med undantag av skador till följd av naturfenomen, som inte sänker bonuset.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Vi ersätter utan bonusförluster skador som ett okänt motorfordon orsakat ditt parkerade fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Om du själv bucklar till fordonet när du parkerar ersätts skadorna från kollisionsskyddet.

Komplettera din kaskoförsäkring med valbara tilläggsskydd Hel­kasko Hel­kasko Del­kasko Del­kasko Trafikförsäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår inte

Glasskyddet ersätter skador på bilglas utan bonusförlust. Från glasskyddet ersätts vindrutor, sidorutor, bakrutor, glastak och glastaklucka på grund av en oförutsedd eller oväntad skada. 

Om du beställer glasbyte via Ifs samarbetsverkstad är din självrisk 200 euro, i annat fall 300 euro. Vid reparation är självrisken 0 euro.

Det lönar sig att överväga glasskydd eftersom de vanligaste skadorna som hos If ersätts ur kaskoförsäkringen är glasskador. Att laga vindrutan kostar i genomsnitt 70 euro och ett byte av vindrutan i genomsnitt ca. 750 euro. En vindruta med specialutrustning såsom regnsensor eller vindrutevärmare kan kosta t.o.m. över 1 000 euro att byta.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Inlösningsskyddet garanterar en rejäl ersättning om bilen är oreparerbar och går till inlösning. Du får bättre engångsersättning för bilen även om dess värde redan skulle ha sjunkit. 

Vid inlösning ersätts det kontanta försäljningspriset för en ny likadan bil om följande villkor är uppfyllda:

 • bilen är högst tre år gammal och har körts högst 60 000 km
 • reparationskostnaderna överstiger 50 % av priset för en ny bil
 • du är bilens första ägare

I annat fall ersätts det gängse priset förhöjt med 30 % om de uppskattade reparationskostnaderna är mer än 60 % av det gängse priset.
För ett fordon som skaffats begagnat är ersättningen högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får i alla skadesituationer en ersättande bil för den tid som ditt fordon repareras. Om du behöver din bil dagligen kan du med hjälp av en ersättande bil säkerställa att din färd fortsätter.

Välj testvinnare som försäkring för din bil

Konkurrenskraftig prissättning, heltäckande helkasko och maximala bonusar redan efter fem år lyfte vår bilförsäkring till testvinnare i tidningen Kuluttaja.

Vi på If erbjuder dig också bevisat försäkringsbranschens bästa kundupplevelse. När det gäller bilförsäkring innebär det exempelvis högklassig betjäning, utmärkta samarbetspartner och snabb skadehantering.

Om olyckan är framme

Smidig skadehantering

Vad har hänt?

 • Om du krockat

  1. Se anvisningar och sök ersättning Sök ersättning snabbt och enkelt när det passar dig.
  2. Ersättningsbeslut I de flesta fall får du ersättningsbeslutet på en gång.
  3. Reparation av bilen Den verkstad som vi rekommenderar fixar din bil.
 • Stenskott i vindrutan

  1. Boka tid Eller ta din bil till Ifs samarbetsverkstad. Du behöver inte göra någon skadeanmälan.
  2. Reparation av vindrutan En spricka i vindrutan kan oftast repareras och rutan behöver inte bytas ut.
  3. Vi ersätter reparationen av stenskottet utan självrisk Om rutan måste bytas ut, betalar du endast självrisken.
 • Om du behöver bärgning

  1. Beställ bärgning på nätet Lokalisera var du är och vår bärgningstjänst ringer dig inom några minuter.
  2. Bärgningsbilen kommer till dig Vi skickar dig en länk, så att du kan följa upp bärgningsbilens ankomst.
  3. Din bil bogseras till närmaste reparationsverkstad Vi betalar bärgningen direkt till vår bärgningspartner och du behöver inte göra någon skadeanmälan.

Är den billigaste bilförsäkringen tillräcklig?

Den begränsade och billigaste bilförsäkringen kan bli dyr, om den inte täcker vanliga skador som även en omsorgsfull förare kan råka ut för. Därför är det bra att också beakta försäkringens omfattning, självrisken samt försäkringsbolagets tjänster och kundnöjdhet.

Den lagstadgade trafikförsäkringen är i allmänhet det billigaste alternativet till bilförsäkring. För de flesta lönar det sig emellertid att ta åtminstone delkasko som komplement till trafikförsäkringen, eftersom du med enbart trafikförsäkring inte får skydd i händelse av de allra vanligaste skadorna. Dessa är glasskador, bärgning och kollisioner, som ersätts från helkasko. 

Vanliga frågor om bilförsäkringen

Ta också en titt på våra övriga försäkringar

Alla försäkringar