Bilförsäkring

för personbil

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Bilförsäkring

Jämför vår bilförsäkring enkelt via webbutiken 24/7. Du får din premie på en minut, varvid det är enkelt att anpassa innehållet i bilens försäkring enligt dina behov. Foga en bekymmersfri helkasko eller förmånlig delkasko till trafikförsäkringen, och se även våra flexibla tilläggsskydd.

 • Prissättning enligt antalet körda kilometer

  Om du på årlig basis kör litet beaktas detta också i bilförsäkringens pris.

 • Lätt och behändig månatlig fakturering

  Hos If kan du betala dina premier i rentav 12 poster utan extra kostnader.

 • Få genast 80 % i startbonus på helkasko

  Lägre pris på kollisionsskyddet tack vare Finlands rejälaste startbonus.


Bilförsäkringens pris hos If

Istället för tillfälliga rabattpris på bilförsäkringen litar vi på en sakkunnig riskbedömning. Som kund hos If betalar du därmed inte för rabatter för andra kunder.

För dem som kör minst är bilförsäkringens pris betydligt mindre än för dem som kör mest: enligt statistik råkar de som kör minst också ut för skador mer sällan.

Det går också genom skadefria år hos oss eller hos ett annat försäkringsbolag att samla bonuspoäng, som tillsammans med koncentreringsförmåner sänker priset rejält. Också bilens egenskaper, såsom motorns effekt, din ålder och hemadress inverkar på priset.

En man och kvinna som befinner sig i en terrängbil på en strand ser på telefonen
Du får från oss alltid en personlig offert, som fastställs utifrån din försäkrings- och skadehistoria samt din egen uppskattning om antalet körda kilometer per år.

Bonusar och samlingsrabatt

Utgångsbonusen för helkaskoförsäkring är alltid fulla 80 % och i fråga om trafikförsäkring är den typiskt 30–80 % beroende på din försäkrings- och skadehistoria.

Hos If stiger trafikförsäkringens bonus snabbast i Finland: du får full bonus när du kört fem år utan skador. Då får du också Mästerförarens bonus, dvs. din bonus sjunker inte efter den första skadan.

Oavsett vilken kaskoförsäkring du väljer har du rätt till minst 10 % i samlingsrabatt för alla dina försäkringspremier. Hos If får du samma bonusar och förmåner också för andrabilen.

Barnen väntar i bilen, som föräldrarna packar in varor i
Din samlingsrabatt kan vara rentav 16 %, om du utöver hemförsäkring också skaffar bilförsäkring från If.

Jämför våra bilförsäkringar också i fråga om innehåll

Jämför bilförsäkringar

Vad omfattar bilförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Trafikförsäkring

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar. Den ersätter:

 • personskador för alla delaktiga i en kollision
 • skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

If Apu 24 / 7

Du får omedelbart hjälp om du t.ex. kör en krock eller din bil får ett tekniskt fel. Vi hjälper dig i alla bekymmer i anslutning till bilen dygnet runt.

Du kan anlita tjänsten via nätet eller via telefon. För samtalet debiteras endast normal samtalsavgift.

Bärgning och resekostnader

Vår bärgningstjänst, som fungerar dygnet runt, låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av kollision eller tekniskt fel.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Stöld, skadegörelse eller brand

Vi ersätter fordonet om det blir stulet. Du får också ersättning om lackeringen får skråmor eller om fordonet utsätts för annan skadegörelse. Därtill ersätter vi brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Personskydd för förare och passagerare

Personskyddet utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Försäkrade är alla personer i den försäkrade bilen.

Vid skada eller dödsfall till följd av en trafikolycka, utbetalas ersättning för tillfälligt men upp till 21 000 euro beroende på skadans svårighetsgrad.

Dödsfallsersättningen till följd av en trafikolycka är 25 000 euro och betalas ut till dödsboet.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk och ersättningen sänker inte bonusen.

Keldjursskydd

Keldjursskyddet ersätter skador som drabbar hund eller katt i egenskap av passagerare i fordonet.

Från skyddet ersätts vårdkostnader upp till 3 000 euro, när keldjuret vid en trafikolycka ådragit sig en fysisk skada som kräver veterinärvård.

Förlust av keldjuret ersätts upp till 1200 euro.

Kollision med djur

Om du krockar med en älg, ren eller med vilket annat djur som helst, ersätter vi skadorna på ditt fordon utan bonusförluster till följd av kollisionen. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Kollision, avkörning eller naturfenomen

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning. Också kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt. Större självrisk sänker premien för kaskoförsäkringen.

Kaskoförsäkringens bonus sjunker då man använder kollisionsskyddet, med undantag av skador till följd av naturfenomen, som inte sänker bonuset.

Parkeringsskydd

Vi ersätter utan bonusförluster skador som ett okänt motorfordon orsakat ditt parkerade fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Om du själv bucklar till fordonet när du parkerar ersätts skadorna från kollisionsskyddet.

Valbara tilläggsskydd Helkasko Delkasko Trafik
Glasskydd

Glasskyddet ersätter sprickor i fönsterrutorna utan bonusförluster. Från reparationen görs inget avdrag för självrisk och vid byte av fönsterruta är självrisken 200 euro. 

Det lönar sig att överväga glasskydd eftersom de vanligaste skadorna som hos If ersätts ur kaskoförsäkringen är glasskador. Att laga vindrutan kostar i genomsnitt 70 euro och ett byte av vindrutan i genomsnitt ca. 750 euro. En vindruta med specialutrustning såsom regnsensor eller vindrutevärmare kan kosta t.o.m. över 1 000 euro att byta.

Inlösningsskydd

Inlösningsskyddet garanterar en rejäl ersättning om bilen är oreparerbar och går till inlösning. Du får bättre engångsersättning för bilen även om dess värde redan skulle ha sjunkit. 

Vid inlösning ersätts det kontanta försäljningspriset för en ny likadan bil om följande villkor är uppfyllda:

 • bilen är högst tre år gammal och har körts högst 60 000 km
 • reparationskostnaderna överstiger 50 % av priset för en ny bil
 • du är bilens första ägare

I annat fall ersätts det gängse priset förhöjt med 30 % om de uppskattade reparationskostnaderna är mer än 60 % av det gängse priset.
För ett fordon som skaffats begagnat är ersättningen högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten.

Hyrbilstjänst

Du får i alla skadesituationer en ersättande bil för den tid som ditt fordon repareras. Om du behöver din bil dagligen kan du med hjälp av en ersättande bil säkerställa att din färd fortsätter.

Den billigaste bilförsäkringen kan till slut bli dyr

En billig och begränsad försäkring kan bli dyr på lång sikt om den inte täcker vanliga skador, som också för aktsamma förare kan vara svåra att undvika.

När du jämför pris mellan bilförsäkringar lönar det sig att utöver priset också beakta skyddens omfattning, självriskens storlek och samtidigt också servicens snabbhet och smidighet.

Om du försäkrar bilen hos If, är det billigaste alternativet en lagstadgad trafikförsäkring. Oavsett lönar det sig att ta förmånlig delkaskoförsäkring som går att foga till trafikförsäkringen.

Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter nämligen inte bärgningskostnader eller ens vanliga skador som kan inträffa under förvaring av bilen.

Enkelt att byta fökringsbolag till If

Om du har en bilförsäkring i ett annat försäkringsbolag, sköter vi bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret. Vi säger upp den gamla försäkringen för din räkning och förmedlar uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan kostnader till fordonsregistret.

Om du utöver bilförsäkring vill göra en prisjämförelse mellan flera försäkringar på en gång, kan du göra det direkt i webbutiken eller genom att kontakta kundservice.

 • En man och kvinna ser på papper och bärbar dator

  Registrera bilen samtidigt som du köper försäkringen

  Efter köpet av försäkringen styrs du till webbtjänsten för att göra en registrering via nätet. Det är gratis att göra anmälan om du endast byter försäkringsbolag. Se anvisningar för registrering, om du tänker köpa en försäkring för din nya bil. 

  Se anvisningar
 • Mies katsoo älypuhelinta sähköautoa ladattaessa

  Sköt dina försäkringsärenden var och när som helst

  Du har dina försäkringar alltid nära till hands med If Mobil-appen med hjälp av en snabb identifiering. Du kan när som helst anmäla skador eller uppdatera dina bilförsäkringar – t.ex. kan du utvidga din kaskoförsäkring med ett glasskydd.

  Hämta If Mobil
 • En kvinna ser ut genom balkongen

  Få rentav 16 % i rabatt genom att samla dina försäkringar hos If

  Om du utöver kaskoförsäkring också skaffar försäkring för ditt hem får du rentav 16 % i rabatt på alla våra försäkringar via If Förmånsprogram. I webbutiken får du en offert på alla försäkringar du behöver, när du lägger dem i varukorgen.

  Läs mer om hemförsäkringen
 • Är skadan framme?

  If Apu-tjänsten står till din tjänst dygnet runt och överallt i Finland om du har problem med bilen, t.ex. om du behöver bärgningshjälp. Som kaskoförsäkringskund kan du be om råd och tips vid problem med vad som helst som gäller bilen.

  Se anvisningar
 • Vanliga frågor

  Funderar du ännu över något om bilförsäkringen? Vi har sammanställt svar på frågor våra kunder brukar ställa oss, t.ex. om att köpa och säga upp försäkringar samt om avställning. 

  Vanliga frågor

Få en rabatt på hela 16 % på dina premier genom att samla försäkringarna hos oss

Om du försäkrar bilen med Ifs kaskoförsäkring samt hemmet, får du via If Förmånsprogram 16 % rabatt på alla dina försäkringar.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Bilförsäkring