Försäkring för snöskoter

På nätet får du månadspriset på snöskoterförsäkringen direkt. Försäkringen skyddar din snöskoter året runt.

  • Behändig månadsfaktura

    Betala premien i rentav 12 poster utan extra kostnader

  • Bekymmerfri åretruntpremiesättning

    Du betalar närmast för vintermånaderna, men snöskoterns skydd gäller året runt.

  • Smidigt ägarbyte

    Registrering av snöskotern kan även skötas i samband med försäkringsköpet.

If Snöskoterförsäkring är en praktisk lösning som skyddar snöskotern året runt

Då du behöver en försäkring för snöskoter med så litet pappersarbete som möjligt finns vi vid din sida. Vi erbjuder ett omfattande skydd som gäller året runt, där även mindre fartfyllda månader har beaktats.

Personskador som drabbat snöskoterns förare och passagerare samt egendomsskador som orsakats till den oskyldiga parten hör till den lagstadgade trafikförsäkringen. Vi rekommenderar emellertid en kaskoförsäkring som en kompletterande lösning, eftersom den också ger skydd åt själva snöskotern.

Kollision och avkörning hör till de vanligaste skadorna som snöskoterförare råkar ut för. Du kan gardera dig mot de här skadorna med hjälp av vår omfattande helkaskoförsäkring. Däremot har den förmånligare delkaskoförsäkringen tillräckligt stor omfattning till att bl.a. ersätta stölder, brandskador samt djurkollisioner.

Jämför snöskoterförsäkringar

Vad ersätter försäkringen för snöskoter? Helkasko Delkasko Trafik
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår

Dra nytta av åretruntpremiesättning i snöskoterförsäkringen

Vår snöskoterförsäkring är giltig året runt, men i praktiken betalar du endast för vintermånaderna, då snöskotersäsongen är i full fart. Du kan vid behov betala försäkringspremien i rentav 12 poster, varvid premien delas upp i månatliga avbetalningsposter och debiteras jämnt under hela året.

Priset på en snöskoterförsäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. åretruntförsäkring varierar beroende på månad. Premien inflyter till största delen under vintermånaderna, men faktureras ändå jämnt över hela året utifrån det faktureringsintervall som du har valt.

I en försäkring med premiesättning enligt årstid är premien som inflyter under sommarmånaderna minimal, och det finns därför inga tungt vägande skäl att säga upp försäkringen på våren, då din snöskoter också är skyddad mot t.ex. stöld och brand under den här tiden.

Du behöver inte heller besvära dig över tillfällig avställning av snöskotern, som inte har någon inverkan på premien.

Exempel

Kunden köper en snöskoterförsäkring i början av januari och överväger att sälja snöskotern i slutet av april.

Eftersom försäkringen i ett sådant fall bara gäller under de dyrare vintermånaderna, skulle ca. tre fjärdedelar av försäkringens årspris debiteras. Av ett årspris på t.ex. 800 euro skulle ca. 600 euro debiteras.

Om kunden ändå bestämmer sig för att sälja snöskotern först på hösten, skulle premien som inflyter under sommarmånaderna endast bli några tiotal större, eftersom de här månaderna är betydligt förmånligare, vilket även framgår i tabellen nedan.

Hur åretruntförsäkringens premie fördelar sig under året. Siffrorna är riktgivande.

[tabell]

Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring

Rentav 15 % samlingsrabatt på försäkringarna

Försäkra också bilen eller hemmet hos If, så får du via förmånsprogram en försäkring för snöskotern till ett betydligt förmånligare pris.