Försäkring för hyresvärd

Uthyrningsförsäkring, dvs. försäkring för hyresvärd är en lönsam investering, då placeringsbostaden kan drabbas av skador som inte ersätts från hyresgästens eller husbolagets försäkring. Välj mellan två skyddsnivåer.

Läs mer om försäkringen, som även kan vara avdragsgill i beskattningen.

 • Vi hjälper dig i tvister

  Du får stöd i tvister, t.ex. med hyresgäst, husbolag eller entreprenör.

 • Unika tilläggsskydd

  Skador som hyresgäst orsakat med avsikt och avbrott i hyresinkomst.

 • Testvinnare i jämförelse

  Vår försäkring klarade sig utmärkt i jämförelsen hos Finlands Hyresvärdar 2020.

Vilka kostnader ersätter uthyrningsförsäkringen? Omfattande för möblerad lägenhet Begränsad för omöblerad lägenhet
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

Valbara tilläggsskydd

Genom att försäkra din placeringsbostad kan du säkerställa att den också har ett omfattande skydd. Hyresgästens hemförsäkring kan löpa ut utan att du vet om saken, och dess giltighet kan vara svår att kontrollera.

Uthyrningsförsäkringen är ämnad för privata hyresvärdar, dvs. bostaden ska vara i privat ägo och uthyrd för boende.

Läs mer här, om du vill försäkra ett uthyrt egnahemshus.

Om du vill försäkra ditt eget hem, läs våra hemförsäkringsvillkor.

Om din verksamhet som bostadsplacerare är yrkesmässig och du har ett FO-nummer, erbjuder Ifs företagsförsäkringstjänst den rätta försäkringslösningen för dig.

Finlands Hyresvärdars testvinnare

Ifs försäkring för hyresvärd fick för andra året i rad det bästa betyget i Finlands Hyresvärdar rf:s jämförelse.

Vår försäkring ansågs vara framträdande särskilt i anknytning till dess omfattning och att den var enkel köpa och skräddarsy efter eget behov.

Läs mer om jämförelsen 2020 (på finska, kräver inloggning).

Försäkra din placeringsbostad direkt vid behov

Fyll i bostadens yta och din personbeteckning uppe på sidan för att gå till webbutiken. Webbutiken ger det exakta priset på bostadens försäkring och ytterligare information om försäkringen. Webbutikens erbjudande binder dig inte till något.

Uthyrningsförsäkringen gäller per bostad och omfattar utöver det egentliga hyresavtalet också eventuella underhyresavtal.

Varför lönar det sig att köpa en försäkring för placeringsbostaden?

 • Rättsskyddsförsäkring för tvister 
  I uthyrningsförsäkringen ingår rättsskyddsförsäkring, som omfattar tvistemål i anslutning till din placeringsbostad, t.ex. hyrestvister. Hemförsäkringen för ditt eget hem omfattar i allmänhet inte tvister i anslutning till en placeringsbostad.
 • Placeringsbostaden är alltid ändamålsenligt försäkrad
  Lagen förpliktar inte hyresgästen att ta en hemförsäkring eller att ha en giltig försäkring under hyresavtalet. I händelse av skada kan hyresvärden inte heller förplikta hyresgästen att använda sin försäkring för att täcka skadorna.
 • Omfattar också lösöre i bostaden som ägs av hyresvärden 

  Försäkringen ersätter skador på t.ex. kylskåp och diskmaskin. Det går inte att kräva att hyresgästen använder sin egen hemförsäkring om dessa går sönder. 

 • Ersätter skador som fastighetsförsäkringen inte ersätter 
  Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast upp till standardnivå, dvs. i regel till den utrustningsstandard som gällde när huset stod klart eller grundrenoverades. Om du själv har låtit lägga t.ex. en ny, dyr parkett i bostaden och det inträffar en läckageskada i husbolaget, täcker bolagets fastighetsförsäkring inte nödvändigtvis ny parkett.

 • Du får skydd också i händelse av hyresgästens raseriutbrott
  Du kan utvidga Ifs uthyrningsförsäkring med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador som hyresgästen med avsikt orsakat på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag. 
 • Ersätter förlust av hyresinkomst upp till 12 månader i händelse av skada
  Avbrottsskydd för hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst, om en skada som är ersättingsbar enligt försäkringsvillkoren har inträffat i placeringsbostaden. Därvid är hyresgästen enligt lag delvis eller helt befriad från att betala hyran och hyresvärden kan inte heller ta ut någon hyra. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.
 • Omfattar också skador som lägenhetens ägare orsakat
  Lägenhetens ägare kan genom sin verksamhet orsaka hyresgästen eller husbolaget skada, för vilken ägaren enligt lag är ersättningsskyldig gentemot den som lidit skada. Ansvarsskydd i hyresvärdens egen hemförsäkring ersätter i allmänhet inte skador i anslutning till en placeringsbostad.
 • Om du redan har en uthyrningsförsäkring

  Lämna ett meddelande till oss på Mina sidor eller ring vår kundtjänst, om du vill ändra omfattningen av din nuvarande uthyrningsförsäkring och skaffa en mer omfattande försäkring.

  Skicka meddelande
 • Samlingsrabatt på dina premier

  När du från If köper en uthyrningsförsäkring får du samlingsrabatt via If Förmånsprogram, och du får därmed bestående rabatt på 10–15 % på alla dina premier. Du får också tillgång till förmånerna om du försäkrat hemmet hos oss.

  Våra hemförsäkringar