Försäkring för hyresvärd

En försäkring för hyresvärd, dvs. uthyrningsförsäkringen skyddar din placeringsbostad, eftersom hyresgästens och husbolagets försäkringar inte täcker alla skador. Välj mellan två skyddsomfattningar.

Läs mer om försäkringen, som även kan vara avdragsgill i beskattningen.

 • Vi hjälper dig i tvister

  Ansvarsskydd och rättsskydd ingår alltid i försäkringen.

 • Unika tilläggsskydd

  Skador som hyresgäst orsakat med avsikt och avbrott i hyresinkomst.

 • Testvinnare hos Finlands Hyresvärdar

  Vår försäkring utsågs som Finlands bästa för andra året i rad.

Vilka kostnader ersätter uthyrningsförsäkringen? Omfattande - möblerad lägenhet Begränsad - omöblerad lägenhet
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

Uthyrningsförsäkringen hjälper också vid mindre skador. Du bestämmer självriskens storlek, och som minst är den bara 150 euro.

Valbara tilläggsskydd

Genom att försäkra din placeringsbostad kan du säkerställa att den också har ett heltäckande skydd. Hyresgästens hemförsäkring kan löpa ut utan att du vet om det.

Uthyrningsförsäkringen är ämnad för privata hyresvärdar, dvs. bostaden ska vara i privat ägo och uthyrd för boende.

Läs mer här, om du vill försäkra ett egnahemshus som är uthyrt.

Om du vill försäkra ditt eget hem, läs våra hemförsäkringsvillkor.

Om din verksamhet som bostadsplacerare är yrkesmässig och du har ett FO-nummer, erbjuder Ifs företagsförsäkringstjänst den rätta försäkringslösningen för dig.

Finlands Hyresvärdars testvinnare

Ifs försäkring för hyresvärd fick för andra året i rad det bästa betyget i Finlands Hyresvärdar rf:s jämförelse.

Vår försäkring urskiljdes särskilt i fråga om omfattning, att den var enkel att köpa och möjlig att skräddarsy efter eget behov.

Läs mer om jämförelsen 2020 (på finska, kräver inloggning).

Försäkra din placeringsbostad direkt

Fyll i bostadens yta och din personbeteckning i prisräknaren för att gå till webbutiken, som anger det exakta priset på din försäkring och ytterligare information om försäkringen. Att gå till webbutiken binder dig inte till något och du kan fundera på ditt försäkringserbjudande i lugn och ro.

Uthyrningsförsäkringen gäller per bostad och omfattar utöver det egentliga hyresavtalet också eventuella underhyresavtal.

Räkna ut priset

Varför lönar det sig att försäkra placeringsbostaden?

 • Rättsskyddsförsäkring för tvister 
  I uthyrningsförsäkringen ingår rättsskyddsförsäkring, som omfattar tvistemål i anslutning till placeringsbostaden, t.ex. hyrestvister.
 • Placeringsbostaden är alltid ändamålsenligt försäkrad
  Lagen förpliktar inte hyresgästen att ta en hemförsäkring eller att hålla den i kraft under hyresavtalets giltighetstid. Hyresvärden kan inte förplikta hyresgästen att använda sin försäkring.

 • Omfattar också lösöre i bostaden som ägs av hyresvärden 

  Försäkringen ersätter t.ex. skador på kylskåp och diskmaskin. Det går inte att kräva att hyresgästen använder sin egen hemförsäkring om dessa går sönder. 

 • Ersätter skador som fastighetsförsäkringen inte ersätter 
  Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast upp till standardnivå, dvs. i regel till den utrustningsstandard som gällde när huset stod klart eller grundrenoverades. Om du själv har låtit lägga t.ex. en dyr parkett i bostaden och husbolaget drabbas av läckageskador, kan bolagets fastighetsförsäkring vara otillräcklig för att ersätta en motsvarande ny parkett.

 • Du får skydd också i händelse av hyresgästens raseriutbrott
  Du kan utvidga Ifs uthyrningsförsäkring med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador som hyresgästen med avsikt orsakat på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 • Ersätter förlust av hyresinkomst upp till 12 månader i händelse av skada
  Avbrottsskydd för hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst, om en placeringsbostaden drabbats av en ersättningsgill skada. Därvid är hyresgästen enligt lag delvis eller helt befriad från att betala hyran och hyresvärden kan inte heller ta ut någon hyra. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 • Omfattar också skador som lägenhetens ägare orsakat
  Lägenhetens ägare kan genom sin verksamhet orsaka hyresgästen eller husbolaget skada, för vilken ägaren enligt lag är ersättningsskyldig. Ansvarsskydd i hyresvärdens egen hemförsäkring ersätter i allmänhet inte skador i anslutning till en placeringsbostad.

Vanliga frågor och mer information