Försäkring för hyresvärd

Beräkna snabbt ditt försäkringspris och välj den enligt forskning bästa försäkringen för din investeringsbostad.

 • Få hjälp i tvister

  Ansvarsskydd och rättsskydd ingår alltid i försäkringen.

 • Välj mellan två skyddsomfattningar

  Både omöblerade och möblerade bostäder kan försäkras.

 • Unika tilläggsskydd

  Skador som hyresgästen orsakat med avsikt och avbrott i hyresinkomst.

Försäkra placeringsbostaden direkt

Med hjälp av en försäkring för hyresvärd säkerställer du att din placeringsbostad alltid täcks av en omfattande försäkring, då hyresgästens hemförsäkring kan sluta gälla utan att du vet om det. Bekanta dig med den förmånliga försäkringen, som brukar vara avdragbar i beskattningen.

Uthyrningsförsäkringen är ämnad för privata hyresvärdar: bostaden ska vara i privat ägo och uthyrd för boende. Försäkringen gäller per bostad, dvs. den omfattar utöver bostaden och hyresavtalet också eventuella underhyresavtal.

Om din verksamhet som bostadsplacerare är yrkesmässig och du har ett FO-nummer, erbjuder Ifs företagsförsäkringstjänst den rätta försäkringslösningen för dig.

Vår försäkring är testvinnare

Ifs försäkring för hyresvärd fick för femte året i rad det bästa betyget i Finlands Hyresvärdar rf:s jämförelse (på finska) 2023.

Vår försäkring uppmärksammades särskilt när det gäller omfattning, självrisk samt att den var enkel att köpa. Den utsågs som jämförelsens mångsidigaste försäkring och inga större brister hittades.

Fyll i bostadens yta och din personbeteckning i prisräknaren för att gå till webbutiken, som anger det exakta priset och tilläggsinformation om försäkringen. Att gå till webbutiken är inte bindande på något sätt, och du kan fundera på ditt försäkringserbjudande i all ro.

Räkna ut priset

Vanliga frågor om uthyrningsförsäkringen

Jämför skyddsnivåer

En uthyrningsförsäkring hjälper dig även vid mindre skador. Självriskens storlek bestämmer du själv. Den lägsta självrisken du kan välja är 150 euro.

Vilka kostnader ersätter uthyrningsförsäkringen? Omfattande - möblerad lägenhet Begränsad - omöblerad lägenhet
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

Valbara tilläggsskydd

Varför försäkra placeringsbostaden?

 • Rättsskyddsförsäkringen hjälper dig vid tvister
  Försäkringen för hyresvärd omfattar en rättsskyddsförsäkring, som hjälper dig i tvistemål som gäller din placeringsbostad, exempelvis hyrestvister.
 • Placeringsbostaden är alltid rätt försäkrad
  Hyresgästen är enligt lag inte förpliktad att teckna en hemförsäkring eller ha en giltig försäkring under den tid hyresavtalet gäller. Hyresgästen är inte heller förpliktad att använda sin försäkring.

 • Omfattar även hyresvärdens lösöre 

  Försäkringen ersätter exempelvis skador på kylskåp och diskmaskin. Hyresvärden kan inte kräva att hyresgästen använder sin hemförsäkring, om dessa har fått skador.

 • Ersätter de skador som en fastighetsförsäkring inte ersätter 
  Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast upp till standardnivå, dvs. i regel till den utrustningsstandard som gällde när huset stod klart eller grundrenoverades. Om du själv har låtit lägga exempelvis en dyr parkett i bostaden och husbolaget drabbas av läckageskador, kan bolagets fastighetsförsäkring vara otillräcklig för att ersätta en motsvarande ny parkett.

 • Du får skydd även i händelse av hyresgästens raseriutbrott
  Du kan utvidga Ifs uthyrningsförsäkring med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador som hyresgästen med avsikt orsakat på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 • Ersätter förlust av hyresinkomst upp till 12 månader i skadesituationer
  Avbrottsskydd för hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst, om en placeringsbostaden drabbats av en ersättningsgill skada. Därvid är hyresgästen enligt lag delvis eller helt befriad från att betala hyran och hyresvärden kan inte heller ta ut någon hyra. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 • Omfattar också skador som lägenhetens ägare orsakat
  Lägenhetens ägare kan genom sin verksamhet orsaka hyresgästen eller husbolaget skada, för vilken ägaren enligt lag är ersättningsskyldig. Ansvarsskydd i hyresvärdens egen hemförsäkring ersätter i allmänhet inte skador i anslutning till en placeringsbostad.

Mer information om försäkringen

Rentav 15 % samlingsrabatt på premierna

Lägg de försäkringar du är intresserad av i varukorgen och se din samlingsrabatt.

Kom ihåg att se över dina hemförsäkringar