Försäkring för hyresvärd

Läs mer om försäkringen som du även kan få avdragsgillt i beskattningen.

 • Hjälp i tvister

  Ansvarsskydd och rättsskydd ingår alltid i din försäkring.

 • Välj mellan två skyddsomfattningar

  Försäkra omöblerad eller möblerad bostad.

 • Unika tilläggsskydd

  Skador som hyresgäst orsakat med avsikt och avbrott i hyresinkomst.

Vilka kostnader ersätter uthyrningsförsäkringen? Omfattande - möblerad lägenhet Begränsad - omöblerad lägenhet
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

Du får hjälp av uthyrningsförsäkring också vid mindre skador. Självriskens storlek bestämmer du själv och som minst är den bara 150 euro.

Valbara tilläggsskydd

Genom att försäkra din placeringsbostad säkerställer du att den har samtidigt ett heltäckande och stadigvarande skydd. Hyresgästens hemförsäkring kan löpa ut utan att du vet om det.

Uthyrningsförsäkringen är ämnad för privata hyresvärdar, dvs. bostaden ska vara i privat ägo och uthyrd för boende.

Läs mer, om du tänker försäkra ett egnahemshus som hyrts ut.

Om du däremot vill försäkra ditt eget hem, läs våra hemförsäkringsvillkor.

Om din verksamhet som bostadsplacerare är yrkesmässig och du har ett FO-nummer, erbjuder Ifs företagsförsäkringstjänst den rätta försäkringslösningen för dig.

Finlands Hyresvärdars testvinnare!

Ifs försäkring för hyresvärd fick för tredje året i rad det bästa betyget i Finlands Hyresvärdar rf:s jämförelse.

Vår försäkring skiljde sig åt speciellt när det gäller omfattning samt att den är enkel att köpa och möjlig att skräddarsy efter egna önskemål. Man fastställde försäkringen som den mångsidigaste i jämförelsen och några större brister hittades inte heller.

Läs mer om jämförelsen 2021 (endast på finska, kräver inloggning).

Försäkra din placeringsbostad direkt

Fyll i bostadens yta och din personbeteckning i prisräknaren för att gå till webbutiken, som anger det exakta priset på din försäkring och ytterligare information om försäkringen. Att gå till webbutiken binder dig inte till något och du kan fundera på ditt försäkringserbjudande i lugn och ro.

Uthyrningsförsäkringen gäller per bostad och omfattar utöver det egentliga hyresavtalet också eventuella underhyresavtal.

Räkna ut priset

Varför lönar det sig att försäkra placeringsbostaden?

 • Rättsskyddsförsäkring för tvister 
  I uthyrningsförsäkringen ingår rättsskyddsförsäkring, som omfattar tvistemål i anslutning till placeringsbostaden, t.ex. hyrestvister.
 • Placeringsbostaden är alltid ändamålsenligt försäkrad
  Lagen förpliktar inte hyresgästen att ta en hemförsäkring eller att hålla den i kraft under hyresavtalets giltighetstid. Hyresvärden kan inte förplikta hyresgästen att använda sin försäkring.

 • Omfattar också lösöre i bostaden som ägs av hyresvärden 

  Försäkringen ersätter t.ex. skador på kylskåp och diskmaskin. Det går inte att kräva att hyresgästen använder sin egen hemförsäkring om dessa går sönder. 

 • Ersätter skador som fastighetsförsäkringen inte ersätter 
  Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast upp till standardnivå, dvs. i regel till den utrustningsstandard som gällde när huset stod klart eller grundrenoverades. Om du själv har låtit lägga t.ex. en dyr parkett i bostaden och husbolaget drabbas av läckageskador, kan bolagets fastighetsförsäkring vara otillräcklig för att ersätta en motsvarande ny parkett.

 • Du får skydd också i händelse av hyresgästens raseriutbrott
  Du kan utvidga Ifs uthyrningsförsäkring med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador som hyresgästen med avsikt orsakat på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 • Ersätter förlust av hyresinkomst upp till 12 månader i händelse av skada
  Avbrottsskydd för hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst, om en placeringsbostaden drabbats av en ersättningsgill skada. Därvid är hyresgästen enligt lag delvis eller helt befriad från att betala hyran och hyresvärden kan inte heller ta ut någon hyra. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 • Omfattar också skador som lägenhetens ägare orsakat
  Lägenhetens ägare kan genom sin verksamhet orsaka hyresgästen eller husbolaget skada, för vilken ägaren enligt lag är ersättningsskyldig. Ansvarsskydd i hyresvärdens egen hemförsäkring ersätter i allmänhet inte skador i anslutning till en placeringsbostad.

Vanliga frågor och mer information