Skydd vid allvarlig sjukdom

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Skydd vid allvarlig sjukdom

Ifs skydd vid allvarlig sjukdom kommer till hjälp när det kniper. Om du insjuknar och livet ställs på ända, underlättar försäkringsersättningen din vardag.

 • Förmånlig och omfattande: ersätter de 10 vanligaste sjukdomarna och skadorna.
 • Du får ersättning genast efter att läkaren ställt diagnosen.
 • Du får ersättning genast efter att läkaren ställt diagnosen.

Varför lönar det sig att ta skydd vid allvarlig sjukdom?

Allvarliga sjukdomar blir allt vanligare, men lyckligtvis utvecklas också behandlingarna, så att allt fler sjukdomar nuförtiden kan behandlas eller det är möjligt att anpassa sig till livet med sjukdomen. Skyddet vid allvarlig sjukdom hjälper dig i den nya situationen. Om du drabbas av t.ex. cancer, multipel skleros (MS) eller någon annan sjukdom som omfattas av försäkringen, betalas ersättningen ut till dig genast efter fastställd läkardiagnos.

Du kan använda den skattefria engångsersättningen efter eget gottfinnande – om du så väljer att bekosta rehabilitering som kompletterar den offentliga sjukvården, täcka utgifter i vardagen under en lång sjukledighet eller förverkliga din drömresa efter att du besegrat sjukdomen.

Skyddet vid allvarlig sjukdom omfattar dessa 10 sjukdomar och skador:

 1. cancer (elakartad tumör)
 2. hjärtinfarkt
 3. hjärninfarkt eller hjärnblödning
 4. multipel skleros (MS)
 5. hjärtoperation
 6. benign tumör i hjärnan
 7. motoneuronsjukdom
 8. allvarlig brännskada
 9. aortaaneurysm och/eller dissektion av aorta
 10. organtransplantation.

Notera att försäkringen har karenstid gällande cancer. En ersättning betalas ut för cancer som upptäckts eller som genom undersökningar lett till diagnos, tidigast 90 dagar efter teckning av en hälsoutredning.

Köp skydd vid allvarlig sjukdom enkelt på webben

Du kan köpa skyddet vid allvarlig sjukdom från Ifs webbutik när det passar dig bäst.
Efter att du köpt försäkringen ber vi dig svara på några frågor om din hälsa. Besvara frågorna på Mina sidor så fort som möjligt, senast inom 14 dagar, eftersom försäkringen inte träder i kraft förrän du fyllt i hälsodeklarationen. Beslutet om beviljande av försäkring görs på basis av de uppgifter som du lämnat.

Allvarlig sjukdom påverkar familjens ekonomi

En undersökning som If lät göra i början av 2019 visar att varannan finländare oroar sig över de ekonomiska utmaningar som en eventuell allvarlig sjukdom skulle innebära.

Enligt enkäten saknar merparten av finländarna en klar bild av hur lönen och sjukdagpenningen bestäms i händelse av långvarig sjukledighet (över 6 månader). En tredjedel av de tillfrågade medger att de inte vet hur deras inkomster bestäms – endast 11 % har satt sig in i frågan mer ingående.

Hälften av finländarna uppskattar att deras inkomstnivå skulle sjunka med 50 % eller mer vid en lång sjukledighet. Endast 6 % tror att en lång sjukledighet inte har någon inverkan på inkomsterna.

Källa: Ifs Kundrespons 03/2019

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Skydd vid allvarlig sjukdom