Skydd vid allvarlig sjukdom

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Skydd vid allvarlig sjukdom

Ifs skydd vid allvarlig sjukdom kommer till hjälp när det kniper. Om du insjuknar och livet ställs på ända, underlättar försäkringsersättningen din vardag.

Du kan också betala försäkringen i 12 poster utan extra kostnader

 • Förmånligt och omfattande skydd

  Försäkringen ersätter de 10 vanligaste sjukdomarna och skadorna.

 • Få ersättningen genast efter att läkaren ställt diagnosen

  När din utkomst är säkerställd kan du koncentrera dig på att bli bättre.

 • Skattefri ersättning upp till 50 000 euro

  Du kan använda summan efter eget gottfinnande.

Skyddet vid allvarlig sjukdom omfattar dessa 10 sjukdomar och skador:

 1. cancer (elakartad tumör, se karens)
 2. hjärtinfarkt
 3. hjärninfarkt eller hjärnblödning
 4. multipel skleros (MS)
 5. hjärtoperation
 6. benign tumör i hjärnan
 7. motoneuronsjukdom
 8. allvarlig brännskada
 9. aortaaneurysm och/eller dissektion av aorta
 10. organtransplantation.

Varför lönar det sig att ta skydd vid allvarlig sjukdom?

Allvarliga sjukdomar blir allt vanligare, men lyckligtvis utvecklas också behandlingarna, så att allt fler sjukdomar nuförtiden kan behandlas eller det är möjligt att anpassa sig till livet med sjukdomen. Skyddet vid allvarlig sjukdom hjälper dig i den nya situationen. Om du drabbas av t.ex. cancer, multipel skleros (MS) eller någon annan sjukdom som omfattas av försäkringen, betalas ersättningen ut till dig genast efter fastställd läkardiagnos.

Du kan använda den skattefria engångsersättningen efter eget gottfinnande – om du så väljer att bekosta rehabilitering som kompletterar den offentliga sjukvården, täcka utgifter i vardagen under en lång sjukledighet eller förverkliga din drömresa efter att du besegrat sjukdomen.

Ifs skydd vid allvarlig sjukdom är unik i Finland, då försäkringen inte upphör att gälla efter en ersättning. En försäkring som täcker allvarliga sjukdomar upphör vanligtvis att gälla efter en engångsersättning, men hos If kan du få flera engångsersättningar om du drabbas av skilda sjukdomar, t.ex. cancer eller hjärtinfarkt.

Köp skydd vid allvarlig sjukdom enkelt via nätet

Du kan köpa skyddet vid allvarlig sjukdom från Ifs webbutik då det passar dig bäst.

Efter att du köpt försäkringen ber vi dig svara på några frågor om din hälsa. Besvara frågorna på Mina sidor så fort som möjligt, senast inom 14 dagar, eftersom försäkringen inte träder i kraft förrän du fyllt i hälsodeklarationen. Beslutet om beviljande av försäkring görs på basis av de uppgifter som du lämnat.

Skydd vid allvarlig sjukdom eller cancerförsäkring?

Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom utgör i praktiken cancerförsäkring, hjärtinfarktförsäkring, MS-försäkring och försäkring i händelse av flera andra sjukdomar, allt i en försäkring. Försäkringen täcker sammanlagt 10 vanliga sjukdomar eller men.

Om du insjuknar i två allvarliga sjukdomar, får du också två ersättningar. Du kan ta skyddet vid allvarlig sjukdom separat eller för att komplettera en sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring.

Allvarlig sjukdom påverkar familjens ekonomi

En undersökning som If lät göra i början av 2019 visar att varannan finländare oroar sig över de ekonomiska utmaningar som en eventuell allvarlig sjukdom skulle innebära.

Enligt enkäten saknar merparten av finländarna en klar bild av hur lönen och sjukdagpenningen bestäms i händelse av långvarig sjukledighet (över 6 månader). En tredjedel av de tillfrågade medger att de inte vet hur deras inkomster bestäms – endast 11 % har satt sig in i frågan mer ingående.

Hälften av finländarna uppskattar att deras inkomstnivå skulle sjunka med 50 % eller mer vid en lång sjukledighet. Endast 6 % tror att en lång sjukledighet inte har någon inverkan på inkomsterna.

Källa: Ifs Kundrespons 03/2019

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Skydd vid allvarlig sjukdom