Mopedförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Mopedförsäkring

En moped eller skoter ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Därtill lönar det sig att komplettera försäkringsskyddet med en kaskoförsäkring.


Vad mopedförsäkring ersätter? Helkasko Delkasko
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

​En moped eller skoter är praktisk t.ex. i stadstrafik och för unga förare. Alla mopeder behöver en lagstadgad trafikförsäkring, som du kan komplettera med en kaskoförsäkring. I mopedförsäkringen får du båda i samma paket.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat mopedens förare och passagerare samt skador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen moped.

Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din moped eller dess utrustning, t.ex. hjälm. Vi ger dig ett rätt dimensionerat försäkringsskydd för din moped som motsvarar dina behov.

 • Helkasko ger ett heltäckande skydd för din moped.
 • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om vad som ingår i kaskoförsäkringen och köp försäkringen enkelt i If Webbutik.

Registrering och avställning av moped

Du kan nu registrera din moped på nätet. Som försäkringstagare kan du göra ägarbyten via Ifs elektroniska tjänst när som helst och var som helst. Börja registreringen av mopeden genom att köpa försäkring i webbutiken eller via kundtjänsten.

Du kan göra avställning och påställning av moped på Mina sidor och via vår kundtjänst.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Mopedförsäkring