Direktersättning

Ifs djurförsäkringar som omfattar direktersättning underlättar besök hos veterinären, eftersom kliniken ansöker om ersättning på dina vägnar. Du betalar endast självrisk för ersättningsbara sjukdomar eller olyckor.

Vår direktersättning står till tjänst varje dag kl. 8–21

Långa betjäningstider säkerställer att du kan använda direktersättning flexibelt under djurklinikernas öppettider. 

Hur fungerar direktersättningen om djuret insjuknar?

 1. Ta vara på djurförsäkringens försäkringsnummer, som du hittar på Mina sidor eller via If Mobil -appen. Den tiosiffriga försäkringsnummern börjar med numren 201 eller 205.
 2. Uppge försäkringsnumret när du anmäler dig på djurkliniken.
 3. Efter veterinärbesöket ansöker djurkliniken om ersättning på dina vägnar. Du får beslutet inom oftast 10 minuter.
 4. Om direktersättningen godkänns, betalar du på kliniken endast djurförsäkringens självrisk.
 5. Du ser ersättningsbeslutet på Mina sidor.

Djurkliniker

Hitta de närmaste djurklinikerna som erbjuder direktersättningtjänst genom att tillåta platsdelning:

Dela din plats

Eller välj ort i menyn:

Vanliga frågor om tjänsten

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om direktersättningen.

Hur bevisar jag på kliniken att jag har djurförsäkring hos If?

Kom ihåg att vid anmälan ange djurets försäkringsnummer direkt. Kliniken kommer ännu att be dig om ett muntligt tillstånd till ansökan om direktersättning och om försäkringsuppgifternas överlåtelse.

Vad göra när direktersättningsansökan inte godkänns på kliniken?

Ibland kan direktersättningen inte betalas, varpå klinikens personal visar hur du ska gå till väga.

 1. Om det varit möjligt att skicka din ansökan till If, behöver du inte kontakta oss, utan vi handlägger din ansökan utgående från patientjournaler vi fått.
 2. Om det överhuvudtaget inte varit möjligt att skicka ansökan, ska du vara i kontakt med If.
 3. I båda situationerna står du själv för kostnaderna i samband med besöket på kliniken.

Orsaker till att direktersättningen inte fungerar:

 • Fel försäkringsnummer
 • Försäkringsbeloppet är inte tillräckligt för att täcka ersättningen på skadan
 • Tillfälligt avbrott i tjänsten. Vi meddelar om möjliga tjänstavbrott på den här sidan.

Var får jag en försäkring för mitt sällskapsdjur?

Du får en djurförsäkring från webbutiken och kan då dra nytta av direktersättning. Djurförsäkringen ersätter veterinär- och läkemedelskostnader i händelse av sjukdomar och olycksfall. 

Försäkring för sällskapsdjuret

Djurförsäkringen ersätter sjukdomar och olycksfall för djuret genom hela livet.

Köp via nätet

När skadan är framme

Hos If får du Finlands bevisat bästa skadehantering.

Anmäl djurskada