Hjälp vid skada och ansökan om ersättning

Läs anvisningar vid skadesituationer och gör skadeanmälan vid behov. Du kan följa med handläggningen av ditt skadeärende på Mina sidor.

Anmäl skada

Välj ämne och läs anvisningar vid skada.

Följ med handläggningen av ditt skadeärende

Skadeärendet syns på Mina sidor efter att du gjort skadeanmälan, varvid du kan följa med handläggningen av ditt skadeärende.* Om vi behöver tilläggsuppifter såsom kvitton eller bilder, ser du begäran om tilläggsutredning under skadan i fråga. Även ersättningsbeslutet syns på Mina sidor.

* Med undantag av rättsskydds-, ansvars- och skogsskada.

Snabb skadehantering

Vi är vid din sida, om skadan är framme. Vi vill erbjuda snabb hjälp och utvecklar ständigt våra tjänster, så att det skulle vara så enkelt för dig som möjligt att sköta skadeärendena. Våra samarbetspartner sköter skadehanteringen i de flesta skadefall för din räkning.

Ladda ner och ta i bruk If Mobil-appen, med vilken Mina sidor är enkelt och säkert att använda.

Vi tar hand om 70 % av fallen inom ett dygn och du kan få ditt ersättningsbeslut till och med direkt.