Huvudmeny

Aktuell info om coronaviruset till Ifs kunder. Vår kundservice har öppet nästan som vanligt, också under veckosluten. Våra kontor är tillfälligt stängda. Vi betjänar dig 24/7 på Mina sidor, som det går enklast att använda med If Mobil.

Behöver du hjälp vid skada?

Här får du råd och kan göra skadeanmälan.

Finlands bästa skadehantering

En smidig skadehantering gör livet lättare när något har hänt. Våra kunder ger vår skadehantering landets bästa betyg.*

 • Lugn, vi hjälper dig.

  Vi tar hand om ditt ärende med en gång och löser det snabbt.

 • Fler nöjda kunder

  Vi är stolta över att 92 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med handläggningen av sin skada.

 • Snabb skadehantering

  Löftet besannas i vår verksamhet. Vi tar hand om 77 % av fallen inom ett dygn.

* Jämförande enkät om kundernas nöjdhet med försäkringsbolagets skadehantering: Hur nöjd var du med handläggningen av din skada? Webbpanel, n=2613, varav 165 kunder hos If. 12/2016–01/2017, Kantar TNS.

​​Kom ihåg att spara kvitton

Utöver skadeanmälan kan det hända att vi behöver kompletterande handlingar av dig. Spara alla kvitton och verifikat tills ersättningen har betalats ut.

Försök begränsa skadan i mån av möjlighet. Försök förhindra uppkomsten av ytterligare skador. Om skadan hänför sig till ett brott ska du också göra polisanmälan.

Du får hjälp härifrån

När du ringer ett nödsamtal

 1. Berätta vem du är.
 2. Berätta från vilket telefonnummer du ringer.
 3. Berätta vad som hänt: är det t.ex. fråga om en eldsvåda, ett olycksfall eller en sjukdomsattack.
 4. Uppge så exakt som möjligt den adress där hjälpen behövs. Kom överens om vägledning till platsen.
 5. Berätta om någon är i fara och hur många som är skadade.
 6. Svara på eventuella frågor.
 7. Avsluta samtalet först när du får tillstånd till det.

Du ska söka ersättning inom ett år från det att du fick kännedom om skadan och att du kan söka ersättning med stöd av försäkringen.

Dessutom ska följande krav uppfyllas, för att vi ska kunna bevilja ersättning

 • Din försäkring har varit i kraft vid tidpunkten för skadan.
 • Den person, det fordon eller den egendom som skadats omfattas av försäkringen.
 • Skadan är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren.
 • Uppgifterna i skadeanmälan är korrekta. Felaktiga uppgifter kan medföra att ersättning inte betalas ut.

Handlingar som behövs

Utöver skadeanmälan kan det hända att vi behöver kompletterande handlingar av dig. Spara därför alla kvitton och verifikat (t.ex. inköps- och reparationskvitton, recept och köpebrev).

 • Om du inte är nöjd

  Om du är missnöjd med Ifs beslut, kontakta i första hand den enhet som behandlat ditt ärende. Se anvisningarna för sökande av ändring och begäran om omprövning av ersättningsbeslutet.

  Se anvisningar
 • Minska självrisken

  För skadefria år samlar du pengar på Självriskkontot – ända upp till 200 euro.

  Läs om Självriskkontot
 • If Apu betjänar 24/7

  If Apu ger snabb hjälp vid alla problem med bilen. Du får hjälp vid plötsliga och överraskande händelser dygnet runt överallt i Finland.

  If Apu