Hjälp vid skada och ansökan om ersättning

Läs anvisningar vid skadesituationer och gör skadeanmälan vid behov. Du kan följa med handläggningen av ditt skadeärende på Mina sidor.

Anmäl skada

Välj typ av skada och läs anvisningarna om skadan är framme.

Följ med hur handläggningen av ditt skadeärende skrider

Ditt skadeärende syns på Mina sidor inom kort efter att du gjort en skadeanmälan, och du kan därefter följa med hur handläggningen av ditt skadeärende skrider.* Om vi behöver tilläggsuppifter såsom kvitton eller bilder, ser du en begäran om tilläggsutredning under skadan i fråga. Också ersättningsbesluten hittar du på Mina sidor.

* Med undantag av rättsskydds-, ansvars- och skogsskada.

Snabb skadehantering

Vi finns vid din sida, om skadan är framme. Vi vill erbjuda snabb hjälp och utvecklar ständigt våra tjänster för att det skulle vara så enkelt för dig som möjligt att sköta dina skadeärenden. I de flesta skadefall sköter våra samarbetspartner skadehanteringen i ditt namn.

Ladda ner och ta i bruk appen If Mobil, med vilken Mina sidor är säkert och enkelt att använda.

Vi tar hand om 70 % av fallen inom ett dygn och du kan få ditt ersättningsbeslut till och med direkt.