Mobiltelefon eller pekplatta är trasig

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Telefonens eller pekplattans glas har spruckit

Din möjlighet att få ersättning för reparation av skärmen beror på självrisken i din försäkring. Om reparationskostnaden är mindre än självrisken, återstår inget att ersätta för skadan.

 1. Sök reparationsaffärer och -priser på din ort. Ersättningen beräknas utgående från dessa priser.
 2. Kontrollera självrisken i din hemförsäkring. Du hittar självrisken i ditt försäkringsbrev eller Mina sidor (vanligen 150 €).
 3. För mobiltelefonen till önskad affär för reparation och tala om att du är kund hos If.
 4. Om reparationen kostar mer än självrisken, kan du enkelt söka ersättning via Mina sidor. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan.

Exempel på ersättning

Om priset för att reparera skärmen är 189 euro och självrisken är 150 euro, så får du 39 euro i ersättning från hemförsäkringen.

Telefonen eller pekplattan är trasig

 1. Om din mobiltelefon eller surfplatta har gått sönder och inte kan repareras, utreder vi för din räkning det förmånligaste priset för en ny motsvarande apparat och betalar in ersättningen enligt det på ditt konto.
 2. Du kan köpa en ny apparat från önskad affär.
 3. Från ersättningen görs avdrag för självrisken (vanligen 150 euro) och ett åldersavdrag som baserar sig på ålder. För telefoner är åldersavdraget 25 %/år och för pekplattor 20 %/år. För gamla apparater återstår inget att ersätta.

Om det lönar sig att reparera apparaten, utbetalas i ersättning reparationskostnaderna med avdrag för självrisken, även om du skulle besluta dig för att köpa en ny apparat i stället för att låta reparera din gamla. Kasta inte bort den skadade apparaten förrän du får ett ersättningsbeslut.

Gör skadeanmälan i Mina sidor. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Telefonen eller pekplattan har blivit våt

 1. Ta loss batteriet om det är möjligt. Försök inte ladda eller koppla på apparaten. Torka den på utsidan.
 2. För apparaten till service (sök i förteckningen lämpligaste affär).
 3. Om reparationen kostar mer än självrisken (vanligen 150 €), kan du enkelt söka ersättning via Mina sidor.

Om det lönar sig att reparera apparaten, utbetalas i ersättning reparationskostnaderna med avdrag för självrisken, även om du skulle besluta dig för att skaffa en ny apparat i stället för att låta reparera din gamla. Kasta inte bort den skadade apparaten förrän du får ett ersättningsbeslut.

Gör skadeanmälan i Mina sidor. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Telefonen eller pekplattan har stulits

 1. Gör polisanmälan.
 2. Gör anmälan till din operatör och be dem också spärra apparaten och ditt abonnemang. Skicka till operatören en kopia av polisanmälan och mobiltelefonens IMEI-kod. Du hittar den i allmänhet på den vita dekalen på kartongen.
 3. Gör skadeanmälan i Mina sidor.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den egendom som skadats och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen inte priset på en ny produkt.

Om du inte har egna bankkoder, kan du göra anmälan med skadeblanketten.

Du kan också ha nytta av följande