Skadeanmälan vid skada på mobiltelefon eller pekplatta

Våra samarbetspartner hjälper dig reparera din apparat.

Vad ersätter försäkringen?

  • Omfattande hemförsäkring ersätter en apparat som överraskande och oväntat gått sönder.
  • Standard hemförsäkring ersätter stulen apparat.
  • Apparatens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.

Gör så här om din apparat gått sönder eller blivit våt

  1. Var först i kontakt med apparatens försäljare, om din apparat omfattas av garantin.
  2. Om din apparat inte omfattas av garantin, kontakta iTapsa, Mcare eller Fonum och berätta att du är kund hos If.
  3. Den servicefirma som du valt redogör om det lönar sig att reparera apparaten och ger dig en muntlig prisuppskattning.
  4. Du får förmåner hos våra samarbetspartner också när reparationskostnaderna av din apparat är mindre än självrisken.
  5. Om du väljer att låta reparera apparaten, och reparationskostnaderna överstiger självrisken i din hemförsäkring eller apparatens fuktskada inte kan repareras hos experten, gör skadeanmälan via Mina sidor för att få ersättning.

Skada utomlands

Du kan också låta reparera din apparat utomlands. Gör skadeanmälan på Mina sidor för att få ersättning, om reparationskostnaderna överskrider självrisken i din hemförsäkring.

Vid stöld, handla på samma sätt som med övriga resgods.

Servicefirmor

Se dina närmaste servicefirmor genom att tillåta platsdelning

Dela min plats

Eller välj ort i menyn

Försäkringsersättning

På försäkringsersättningen inverkar eventuella reparationskostnader, värdet på din apparat vid tidpunkten för skadan, apparatens ålder och självrisken i din försäkring samt eventuella pengar på If Självriskkonto.

Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna. Från reparationskostnaderna görs avdrag för försäkringens självrisk och den summa som återstår betalas in på ditt konto. Du kan granska omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor

Apparatens värde är alltid också den maximala ersättning som betalas ut.