Mobiltelefon eller pekplatta har skadats, blivit våt eller stulits

En mobiltelefon eller pekplatta som har skadats går i de flesta fall att reparera och då sparas alla bilder, meddelanden, filer och program som du har i dem. Våra samarbetspartner hjälper dig att laga apparaten.

Vad ersätter försäkringen?

  • Hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande ersätter apparater som fått plötsliga och oväntade skador.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standardersätter apparater som stulits.
  • Apparatens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här, om din apparat har skadats eller blivit våt

  1. Om apparaten är trasig och omfattas av garantin, kontakta i första hand apparatens försäljare.
  2. Om apparaten inte omfattas av garantin, kontakta iTapsa eller mcare och uppge att du är Ifs kund.
  3. Servicefirman ger dig en muntlig uppskattning om det lönar sig att laga apparaten och reparationskostnaderna.
  4. Du har tillgång till våra samarbetspartners tjänster även om reparationskostnaderna av apparaten skulle vara mindre än självriskandelen.
  5. Om du låter reparera apparaten och reparationskostnaderna är större än självriskandelen i din hemförsäkring, eller om apparatens fuktskada inte kan repareras hos experten, gör en skadeanmälan på Mina sidor för att få ersättning.

Skada utomlands

Du kan låta reparera den trasiga apparaten i Finland. Förstör inte den skadade apparaten innan du fått ersättningsbeslutet.

Om det är möjligt, ska du i händelse av stöld göra polisanmälan till den lokala polisen. Handla i stöldfall på samma sätt som i fråga om annat resgods. Du kan fylla i skadeanmälan när du är hemma.

Försäkringsersättning

På försäkringsersättningen inverkar eventuella reparationskostnader, värdet på din apparat vid tidpunkten för skadan, apparatens ålder och självrisken i din försäkring. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna, varifrån försäkringens självrisk dras av. Den maximala ersättning som betalas ut beror emellertid på apparatens värde efter åldersavdraget.

Du kan granska omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor

Åldersavdrag

Appa­ratens inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
TelefonTablettTelefonTablett
0 %0 %0 %0 %
-25 %-20 %0 %0 %
-50 %-40 %-25 %-20 %
-75 %-60 %-50 %-40 %
-100 %-80 %-75 %-60 %
Själv­riskt.ex. -150 €t.ex. -150 €

Servicefirmor

Hitta servicefirmorna som finns närmast dig genom att tillåta platsdelning

Dela min plats

Eller välj ort i menyn