Utkomstförsäkring för sjukdom och olycksfall

Trygga din ekonomi med en försäkring, om dina inkomster sjunker till följd av sjukledighet eller arbetsoförmåga.
För närvarande får du försäkringen via vår kundtjänst. Läs mer om skydden nedan och kontakta oss för att teckna din försäkring. 

Ring oss

Varför utkomstförsäkring?

  • Du bereder dig på en tillfällig eller bestående nedgång i inkomsterna

    Under en längre sjukledighet sjunker inkomsterna till hälften. Genom skyddet får du en engångsersättning eller stöd som betalas ut varje månad.

  • Du får skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall

    Vår försäkring omfattar en gedigen lista allmänna sjukdomar.

  • Det lönar sig att i god tid bereda sig på tråkiga överraskningar

    Försäkringen beviljas beroende på det skydd som valts i åldern 15–59 år eller 18–49 år.


Skräddarsydd för dig

Sammanställ din utkomstförsäkring med ett eller flera av skydden nedan. Du kan också välja lämpliga ersättningsbelopp för skydden.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Du får en skattefri ersättning från skyddet vid allvarlig sjukdom genast efter läkarens diagnos. Vi vill att ditt liv ska kunna fortsätta normalt i den svåra situationen och ersättningen betalas i regel ut inom två veckor. Du kan själv välja ersättningsbeloppet upp till 50 000 euro.

Skyddet är inte knutet till sjukledighet eller arbetsoförmåga och du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande. Skyddet upphör inte heller efter en utbetald ersättning. Om du insjuknar i två olika allvarliga sjukdomar, får du två ersättningar. 

Även om du redan skulle ha en tidigare sjukdomshistoria, innebär det inte att du inte kan få skydd vid allvarlig sjukdom från oss. Försäkring beviljas också med begränsande villkor. Ta kontakt, om du är intresserad av skyddet.

Vilka sjukdomar omfattar skyddet?

Dagpenningsskydd

Dagpenningsskyddet omfattar förlust av förvärvsinkomst om du blir sjukskriven. Den ersättning per dag som du valt betalas varje månad in på ditt konto. Dagpenningsskyddet är skattepliktig förvärvsinkomst.

Skyddet omfattar sjukledighet till följd av både sjukdom och olycksfall och kan skräddarsys utifrån din livssituation.

Du kan få ekonomisk hjälp också vid en kort sjukledighet eller för högst 365 dagar. Dessutom kan du själv välja självrisktiden och ersättningsbeloppet.

Vad händer med dina inkomster om du är länge sjuk? 

Vad händer med dina inkomster om du är länge sjuk? 

Skydd vid bestående arbetsoförmåga

Från invaliditetsförsäkringen utbetalas en skattefri engångsersättning, som kompletterar inkomstbortfallet om du blir sjukpensionerad.

Du kan välja ersättningsbelopp mellan 50 000 och 250 000 euro. Notera emellertid att ersättningsbeloppet sjunker för personer i åldern 50–55 år.

Skyddet kommer också till hjälp under den tid som du får rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbegränsad sjukpension. Då utbetalas 10 % av det valda ersättningsbeloppet. 

Skyddet omfattar de vanligaste orsakerna till plötslig och bestående arbetsoförmåga bland arbetsföra.

Se listan över sjukdomar som ersätts 

Mer information om skydden i utkomstförsäkringen

Våra kunders erfarenheter av utkomstförsäkringen

Hur kom skyddet vid allvarlig sjukdom till hjälp?

”Jag skulle inte ha kunnat bo kvar i in nuvarande lägenhet utan försäkringsersättningen. Jag insjuknade i Multipel skleros (MS) som 40-åring och hamnade snabbt i rullstol.

Tack vare skyddet vid allvarlig sjukdom fick barnen fortsätta med sina fritidsintressen och vi kunde sköta låneamorteringarna, även om min inkomstnivå sjönk under den långa sjukledigheten. Vi var dessutom tvungna att göra ändringsarbeten i vårt hem, t.ex. Installera en hiss.”

”Skyddet vid allvarlig sjukdom gav alternativ. Min bröstcancer upptäcktes i samband med en sållningsundersökning och det var en chock för hela familjen. Mina erfarenheter av den offentliga vården var varierande och jag ville få cancern behandlad så snabbt som möjligt.

Jag fick ersättning för allvarlig sjukdom inom åtta dagar efter diagnosen och bestämde mig för att uppsöka vård vid en privat cancerklinik.

Hur kom dagpenningsskyddet till hjälp?

”När jag blev tvungen att hoppa av ekorrhjulet, var försäkringen min trygghet. Jag hade många år jobbat i hårt tempo och kämpat med sömnsvårigheter. Det blev skilsmässa och slutligen förstod jag att söka hjälp.

Jag var borta från arbetslivet i nästan ett år på grund av depression och efter skilsmässan skulle jag inte ha klarat mig med 50 % lägre inkomstnivå under sjukledigheten. Lyckligtvis hade jag garderat mig med dagpenningsskyddet och fick varje månad 1 600 euro i försäkringsersättning.”

Hur kom skyddet i händelse av bestående arbetsoförmåga till hjälp?

”Utan den hjälp som försäkringsersättningen innebar hade jag inte klarat av vardagen med barnen. När jag som 30 år gammal tog bostadslån hade jag inte kunnat föreställa mig att jag om tio år är sjukpensionerad.

Efter hjärninfarkten för fyra år sedan började en lång sjukledighet, vi behövde hjälp med barnavården och familjens inkomstnivå sjönk avsevärt. När jag varit sjukskriven i ett år fick jag ett beslut om rehabiliteringsstöd och 10 % av försäkringsbeloppet.

Tyvärr blev jag under rehabiliteringsstödet inte återställd så att jag skulle ha kunnat återgå till arbetslivet och slutligen beviljades jag sjukpension. Försäkringsersättningen på 55 000 euro för bestående arbetsoförmåga har varit till stor hjälp vid låneamorteringarna.”

Förmåner för Ifs kunder

Rentav 15 % samlingsrabatt på premierna

Bekanta dig med andra personförsäkringar och If Förmångsprogram. Du får rabatt på alla försäkringar hos If, om du tecknat vår hemförsäkring, kaskoförsäkring för personbil eller bägge två.