Utkomstförsäkring för sjukdom och olycksfall

Trygga din ekonomi med en försäkring, om dina inkomster sjunker till följd av sjukledighet eller arbetsoförmåga.

Varför utkomstförsäkring?

  • Du bereder dig på en tillfällig eller bestående nedgång i inkomsterna

    Under en längre sjukledighet sjunker inkomsterna till hälften. Genom skyddet får du en engångsersättning eller stöd som betalas ut varje månad.

  • Du får skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall

    Vår försäkring omfattar en gedigen lista allmänna sjukdomar.

  • Det lönar sig att i god tid bereda sig på tråkiga överraskningar

    Försäkringen beviljas beroende på det skydd som valts i åldern 15–59 år eller 18–55 år.

Skräddarsydd för dig

Sammanställ din utkomstförsäkring med ett eller flera av skydden nedan. Du kan också välja lämpliga ersättningsbelopp för skydden.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Du får en skattefri ersättning från skyddet vid allvarlig sjukdom efter läkarens diagnos. Vi vill att ditt liv ska kunna fortsätta normalt i den svåra situationen och ersättningen betalas i regel ut inom två veckor. Du kan välja ersättningsbeloppet 20 000, 30 000 eller 50 000 euro.

Skyddet är inte knutet till sjukledighet eller arbetsoförmåga och du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande. Skyddet upphör inte heller efter en utbetald ersättning. Om du insjuknar i två olika allvarliga sjukdomar, får du två ersättningar. 

Även om du redan skulle ha en tidigare sjukdomshistoria, innebär det inte att du inte kan få skydd vid allvarlig sjukdom från oss. Försäkring beviljas också med begränsande villkor. Ta kontakt, om du är intresserad av skyddet.

Vilka sjukdomar omfattar skyddet?

Dagpenningsskydd

Dagpenningsskyddet omfattar förlust av förvärvsinkomst om du blir sjukskriven. Den ersättning per dag som du valt betalas varje månad in på ditt konto. Dagpenningsskyddet är skattepliktig förvärvsinkomst.

Skyddet omfattar sjukledighet till följd av både sjukdom och olycksfall och kan skräddarsys utifrån din livssituation.

Du kan få ekonomisk hjälp också vid en kort sjukledighet eller för högst 365 dagar. Dessutom kan du själv välja självrisktiden och ersättningsbeloppet.

Vad händer med dina inkomster om du är länge sjuk? 

Vad händer med dina inkomster om du är länge sjuk? 

Skydd vid bestående arbetsoförmåga

Från invaliditetsförsäkringen utbetalas en skattefri engångsersättning, som kompletterar inkomstbortfallet om du blir sjukpensionerad.

Du kan välja ersättningsbelopp mellan 50 000 och 250 000 euro. Notera emellertid att ersättningsbeloppet sjunker för personer i åldern 50–55 år.

Skyddet kommer också till hjälp under den tid som du får rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbegränsad sjukpension. Då utbetalas 10 % av det valda ersättningsbeloppet. 

Skyddet omfattar de vanligaste orsakerna till plötslig och bestående arbetsoförmåga bland arbetsföra.

Se listan över sjukdomar som ersätts 

Mer information om skydden i utkomstförsäkringen

Förmåner för Ifs kunder

Rentav 15 % samlingsrabatt på premierna

Bekanta dig med andra personförsäkringar och Ifs förmångsprogram. Du får rabatt på nästan alla försäkringar hos If, om du tecknat vår hemförsäkring eller kaskoförsäkring för personbil.