Om du insjuknar eller skadar dig och behöver läkarvård

Enkel och snabb hjälp via distansläkare 

Med distansläkare avses mottagning av läkare eller sjukskötare som du når via chatt. Du kan vid behov lägga till bilder till chattkonversationen, vilket hjälper läkaren att göra en diagnos.

Distansläkartjänsten är dataskyddad och möjliggör att du snabbt får kontakt med en läkare, när du behöver det. Distansläkaren ger råd och vårdrekommendationer och vid behov ordinerar läkaren mediciner eller ger en remiss till vidare undersökningar. Läs mer om distansläkartjänsten

Direktersättning

Tilläggsuppgifter om direktersättning och anvisningar för hur du kan aktivera direktersättningtjänsten i en app och hur du kan uppsöka läkare på distans.

Läkarbesök på läkarstation

Med hjälp av direktersättningen är det enklare en någonsin att besöka läkaren, eftersom läkarstationen gör en skadeanmälan för din räkning. Oftast betalar du endast självrisken och If betalar ersättningen direkt till läkarstationen. På detta sätt kan du koncentrera dig på att ta hand om ditt sjuka barn eller dig själv, då du inte behöver sköta om att göra skadeanmälan i efterskott.

Vid större ingrepp, t.ex. en operation, skickar läkaren begäran om betalningsförbindelse till If varefter vi kontaktar dig.

  1. Boka tid hos en läkare vid Terveystalo, Mehiläinen, Aava eller Pikkujätti.
  2. Uppge vid kassan att du har Ifs sjukförsäkring och ge på begäran tillstånd att ansöka om direktersättning från If för din räkning.
  3. Vid läkarbesöket debiteras i samband med direktersättningen endast den självrisk som ingår i din försäkring. Under vissa omständigheter kan beslutet om direktersättning inte ges direkt, och du betalar besöket först själv. Din ersättningsansökan har trots detta redan skickats till If, och vi kontaktar dig för fortsatt handläggning.
  4. Direktersättning gäller endast läkararvoden, så kom därför ihåg att själv ansöka om försäkringsersättning för medicin som ordinerats av läkaren.

Om du använt någon annan tjänst än Mehiläinens, Terveystalos, Aavas eller Pikkujättis tjänster, sök ersättning för kostnader.

Betalningsförbindelse, dvs. förhandsbeslut om ersättning

Du kan få en betalningsförbindelse för större enskilda undersökningar eller ingrepp, t.ex. en magnetundersökning eller en operation. Oftast skickar läkarstationerna begäran om betalningsförbindelse till If för din räkning.