Behöver du läkare?

Gör så här:

  1. Om du är osäker på om du behöver läkarhjälp, ring först If Terveysneuvonta.
  2. Du får enklast hjälp via distansläkaren.
    Terveystalos distansläkare hjälper dygnet runt.
    På Mehiläinens Digiklinik svarar en läkare på dina frågor kl. 7–23 och en sjukskötare kl. 23–7.
  3. Om du vill gå till läkaren, rekommenderar vi Terveystalos och Mehiläinens läkarstationer. Där har du tillgång till direktersättningstjänsten If Suorakorvaus, dvs. läkarstationen gör ersättningsansökan på dina vägnar. Oftast betalar vi ersättningen direkt till läkarstationen och du betalar endast självrisken.

Gör anmälan om skada och kostnader själv på Mina sidor, om du anlitar någon annan läkarstation än Mehiläinen eller Terveystalo.

Distansläkare

Det är inte alltid nödvändigt att uppsöka läkare, utan du kan få den hjälp du behöver via distansläkaren.

Läs mer om distansläkaren

Boka tid Terveystalo

Boka läkartid vid läkarstationen Terveystalo.

Boka tid Terveystalo

Boka tid Mehiläinen

Boka läkartid vid läkarstationen Mehiläinen.

Boka tid Mehiläinen