Trasiga glasögon

Se anvisningarna för hur du ska gå till väga om dina glasögon eller solglasögon med styrka exempelvis skadats eller stulits.

  1. Gör skadeanmälan på Mina sidor. För skadeanmälan behöver du veta glasögonens inköpsår och pris.
  2. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar. Kasta inte bort de trasiga glasögonen förrän du får ett ersättningsbeslut.
  3. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt. På ersättningen inverkar glasögonens ålder och självrisken (i allmänhet 150 euro).

Det kan löna sig att reparera nyare glasögon

Ibland kan glasögonen repareras t.ex. genom att byta ut en lins. Om glasögonen är högst ett par år gamla, kan det vara förnuftigt att låta reparera dem. Hör dig för hos din optiker. Betala reparationen, spara kvittona och gör skadeanmälan på Mina sidor. Från reparationskostnaderna görs endast avdrag för självrisken.

Hur kommer försäkringen till hjälp vid skada på glasögon?

På ersättningsbeloppet inverkar glasögonens ålder, försäkringens självrisk och de självriskpengar som du eventuellt samlat på If Självriskkonto. Självrisken i hemförsäkringen är vanligen 150 euro.

Föremålets värde sjunker för varje år i försäkringen, och ju äldre glasögon det är fråga om, desto mindre är de värda. För skador som är mindre än självrisken utbetalas ingen ersättning.

Notera att alla skador inte ersätts från försäkringen. Exempelvis omfattar lösöresförsäkringen inte glasögon som ett sällskapsdjur tuggat sönder.

Åldersavdrag
Omfattande hemförsäkring
Åldersavdrag
OmfattandePlus hemförsäkring

Glasögonen har köpts i år

0 % 0 %

Glasögonen har köpts i fjol

-15 % 0 %

Glasögonen har köpts för två år sedan

-30 % 0 %

Glasögonen har köpts för tre år sedan

-45 % 0 %

Glasögonen har köpts för fyra år sedan

-60 % -15 %

Glasögonen har köpts för fem år sedan

-75 % -30 %

Glasögonen har köpts för sex år sedan

-90 % -45 %

Självrisk

t.ex. -150 € t.ex. -150 €