Glasögonen har gått sönder eller stulits

Se anvisningar för hur du ska gå tillväga, om dina glasögon eller solglasögon har gått sönder eller stulits. Anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att göra skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

  • Hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande ersätter glasögon som plötsligt eller oväntat gått sönder.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter glasögon eller solglasögon som har stulits.
  • Glasögonens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här, om dina glasögon har gått sönder

  1. Gör skadeanmälan på Mina sidor. För skadeanmälan behöver du veta glasögonens märke, modell, inköpsår och priset för motsvarande nya glasögon.
  2. Om vi behöver kvitton eller andra tilläggsutredningar, kontaktar vi dig.
  3. Vi behandlar din ersättningsansökan snarast möjligt.
  4. Du får ersättningsbeslutet och information om den ersättning som betalas ut via Mina sidor.

Om dina glasögon har en separat försäkring som beviljats av din optiker, kontakta i första hand optikern för att reparera glasögonen.

Försäkringsersättning

På försäkringsersättningen inverkar glasögonens ålder och självirisken i din försäkring. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna, varifrån försäkringens självrisk dras av. Den maximala ersättning som betalas ut beror emellertid på glasögonens värde efter åldersavdraget.

Du kan kontrollera hemförsäkringens omfattning och självrisk via Mina sidor.

Åldersavdrag

Glas­ögonens inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
0 %0 %
-15 %0 %
-30 %0 %
-45 %0 %
-60 %-15 %
-75 %-30 %
-90 %-45 %
Självriskt.ex. -150 €t.ex. -150 €

Tabellens åldersavdrag gäller glasögon samt solglasögon med styrka.