Trasiga glasögon

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Även om du skulle ta väl hand om dina glasögon kan olyckan ändå vara framme. Glasögonen omfattas av hemförsäkringen. Försäkringens skyddsnivå inverkar på vilka skador som ersätts. Från en försäkring med skyddsnivå Omfattande kan du söka ersättning om t.ex. dina glasögon gått sönder. Du kan kontrollera självrisken och skyddsnivån för din försäkring på Mina sidor.

Anvisningar för skadeanmälan

Gör så här vid skada på glasögon eller solglasögon med styrka. Om glasögonen gått sönder får du ersättning från skyddsnivå Omfattande och OmfattandePlus. Stöldskador ersätts också från mer begränsade försäkringar.

Trasig glasögonlins

Om endast den ena linsen har gått sönder, kan det löna sig att reparera glasögonen.

  1. För glasögonen till önskad affär för reparation.
  2. Betala reparationen och spara kvittona.
  3. Gör anmälan om egendomsskada på Mina sidor.

Andra skador på glasögon

  1. Gör anmälan om egendomsskada på Mina sidor. Som pris för nya motsvarande glasögon kan du uppge det pris som du i tiderna betalat för dina glasögon som gått sönder. Om du inte har kvar kvittot, kan du enkelt få reda på priset genom att ringa till den affär varifrån du köpt glasögonen.
  2. Vi betalar in ersättningen på ditt konto efter att vi fått din skadeanmälan.
  3. Köp nya glasögon från önskad affär.

Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du får ett ersättningsbeslut.

Från ersättningen görs ett åldersavdrag som baserar sig på glasögonens ålder (15 %/år) och för självrisken (vanligen 150 euro). För gamla glasögon återstår i allmänhet inget att ersätta.