Ifs försäkringshandledning och produktfaktablad

Bekanta dig med våra gällande försäkringshandledningar och faktablad (IPID, Insurance Product Information Document). I dessa hittar du väsentlig information om våra försäkringar och tjänster.

Babyförsäkring

Barnförsäkring

Båtförsäkring

Djurförsäkring

Fordonsförsäkring

Hemförsäkring

Hästförsäkring

Motorcykelförsäkring

Personförsäkring

Reseförsäkring

Skogsförsäkring

Ungdomsförsäkring

Bilmärkesförsäkringshandledning

Du kan också ha nytta av: