Transportförsäkring för företag

Transportförsäkring ger ett säkert och tryggt skydd för varor och gods vid transport.

Begär offert Ring oss

Bekanta dig med transportförsäkring och Incoterms

Varutransportförsäkring

Incoterms 2020

Säkert och tryggt skydd med försäkring för varor och gods vid transport

Transportförsäkring är en försäkring för skydd av transporter och varor som transporteras. När det gäller handelsvaror behöver den avtalspart som enligt den tillämpade transportklausulen ansvarar för varan under transporten en försäkring. De allmänna leveransvillkoren definieras i Incoterms leveransklausuler. Säkerställ att de varor som du transporterar behåller sitt värde också i händelse av en skada.