Transportförsäkringar

Transportförsäkringar är räddningen, om logistiken brister

Transportförsäkringen är en försäkring för skydd av transporter och varor som transporteras. När det gäller handelsvaror behöver den avtalspart som enligt den tillämpade transportklausulen ansvarar för varan under transporten en försäkring. De allmänna leveransvillkoren definieras i Incoterms leveransklausuler. Säkerställ att de varor som du transporterar behåller sitt värde också i händelse av en skada. Begär offert på varutransportförsäkringar av oss.

Begär offert

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert