Försäkring för lätt släpvagn

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Lätt släpvagnsförsäkring

Släpvagnen ska ha en trafikförsäkring, som du kan komplettera med en kaskoförsäkring. I försäkringen för släpvagn får du båda i samma paket, med den skyddsnivå som du behöver.


Helkasko Förmånskasko Delkasko Trafik
Inlösningsskydd

Du får bättre ersättning om fordonet går till inlösning.
Om följande villkor uppfylls, får du i ersättning priset för ett nytt fordon:

 • fordonet är under 3 år gammalt
 • du är fordonets första ägare
 • fordonet är medkört mindre än 60 000 km.

I annat fall höjer vi ersättningen med upp till 30 % över marknadspriset.
För ett fordon som skaffats som begagnat ersätts högst marknadspriset vid tidpunkten för köpet.

Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Bärgning och resekostnader

Vi bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

Också din släpvagn behöver en försäkring

Släpvagnen ska ha en trafikförsäkring, som du kan komplettera med en kaskoförsäkring. I försäkringen för släpvagn får du båda i samma paket, med den skyddsnivå som du behöver.

Till försäkringen för din släpvagn kan du välja en lagstadgad trafikförsäkring och önskad kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och egendomsskador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen släpvagn. Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din släpvagn.

Kaskoförsäkringen har tre skyddsnivåer

Helkasko ersätter nästan allting; den är en lämplig lösning, om din släpvagn är ny eller i flitig användning.
Förmånskasko är ett utmärkt skydd för en begagnad släpvagn. Den beviljas minst 3 år gamla släpvagnar.
Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om vad som ingår i kaskoförsäkringen, välj det alternativ som passar dig bäst och köp försäkringen enkelt i webbutik.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Lätt släpvagnsförsäkring