Skada på resgods

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Anmäl skada på ditt resgods. Med resgods avses egendom som du tagit med på resan, såsom kläder, kamera, kosmetika, skidor osv. Resgodset omfattas av hemmets lösöresförsäkring.

Resgodset kan också vara försäkrat med en separat resgodsförsäkring. Dessutom kan det ingå i en del fackförbunds reseförsäkringar för sina medlemmar.

Gör anmälan om skada på Mina sidor.

Anvisningar för skadeanmälan

Handläggningen av din skada går snabbare, om du kan lämna uppgifter om den skadade egendomens märke, modell, ålder och pris.

Om det är fråga om en dyr anordning som gått sönder och en reparation kanske är det förmånligaste alternativet, behöver vi också uppgift om hur mycket det skulle kosta att låta reparera anordningen. Denna uppgift behövs även om du väljer att skaffa en ny anordning i stället. Du hinner göra skadeanmälan när du återvänt hem och du har samlat alla ovan nämnda uppgifter.

När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro, vi handlägger ditt skadeärende så snabbt som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Förstör inte den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.

Om det är fråga om stöld

Anmäl i mån av möjlighet stölden till den lokala polisen – eller underrätta åtminstone reseledaren om saken. Du kan göra skadeanmälan efter att du återvänt hem. Kom ihåg att söka ersättning inom ett år från händelsen.

Obs! Vid stöld, inbrott och rån utomlands där du förlorat ditt pass, visum och biljetter ersätts också skäliga extra rese-, telefon- och övernattningskostnader för anskaffning av nya.

Flygbolagets ansvar för ditt resgods

Om ditt incheckade resgods förstörs, skadas, försenas eller försvinner helt och hållet och ett flygbolag i ett EU-land bär ansvaret, ska du i första hand söka ersättning från flygbolaget.

Ersättning ska sökas från flygbolaget skriftligen så fort som möjligt, dock senast inom 7 dagar från det att resenären har återfått det skadade resgodset och för skada på försenat resgods inom 21 dagar från det att resenären har återfått sitt resgods.

Till den del som flygbolaget inte betalar ut ersättning kan du söka ersättning från din hem- eller reseförsäkring.