Skada på resgods

Med resgods avses egendom som du tagit med på resan, såsom kläder, kamera, kosmetika, skidor osv.

Ditt bagage ingår i allmänhet i hemförsäkringen. Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd på Mina sidor. Resgodset kan också vara försäkrat med en separat resgodsförsäkring.

  1. Ta en titt på exemplen nedan och anmäl skada.
  2. Vi handlägger ditt ärende utan dröjsmål. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat.

Hjälp utomlands

Genom oss får du hjälp via telefon dygnet runt. 

Soita +358 10 19 19 19

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Resgodset har försenats, skadats eller försvunnit på flygresan

Om ditt incheckade resgods försenas eller skadas vid en transport med ett flygbolag i ett EU-land, sök ersättning i första hand från flygbolaget.

Ersättning ska sökas från flygbolaget skriftligen så fort som möjligt, dock senast inom 7 dagar från det att resenären har återfått det skadade resgodset och vid skada på försenat resgods inom 21 dagar från det att resenären har återfått sitt resgods.

Du kan söka ersättning för nödvändighetsartiklar från din hem- eller reseförsäkring, om resgodset är försenat med minst 6 timmar från ankomsten till resmålet. I ersättning utbetalas högst 80 euro per dygn och resenär och sammanlagt högst 320 euro/resenär.

Du kan inte få ersättning för nödvändighetsartiklar på hemresan.

Mer ingående anvisningar finns på flygbolagets webbplats

Ditt bagage har stulits

Anmäl i mån av möjlighet stölden till den lokala polisen eller reseledaren. Du kan göra skadeanmälan efter att du återvänt hem. Kom ihåg att söka ersättning inom ett år från händelsen.

Vid stöld, inbrott och rån utomlands där du förlorat ditt pass, visum och biljetter ersätts också skäliga extra rese-, telefon- och övernattningskostnader för anskaffning av nya.

Försändelse av pengar utomlands (FOREX)

Utrikesministeriets 24/7-jour hjälper dig om du råkat i nöd utomlands på numret +358 9 1605 5555.

Spärra bankkort/kreditkort

Kortens spärrtjänst, tfn +358 20 333.

Egendom har skadats på resan

Handläggningen av din skada går snabbare, när du kan lämna uppgifter om den skadade egendomens märke, modell, ålder och pris.

Om det är fråga om en värdefull anordning som gått sönder, kan en reparation vara det förmånligaste alternativet. Då behöver vi också uppgift om vad reparationen skulle kosta. Denna uppgift behöver vi även om du väljer att skaffa en ny anordning i stället.

Du hinner göra skadeanmälan när du återvänt hem och du har alla ovan nämnda uppgifter. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Förstör inte den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.