Skada på resgods

Vad ersätts?

Resgods omfattas av hemförsäkringen eller en separat resgodsförsäkring.

  • Resgodsförsäkring och Omfattande hemförsäkring ersätter ditt resgods som plötsligt och oförväntat går sönder.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter stulet resgods.
  • Ägodelens ålder och självrisk inverkar på ersättningen. Den vanligaste självrisken är 150 euro. Du kan se över försäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor.
  • Personskador som inträffat under resan ska anmälas separat. 

Innan du gör skadeanmälan, kontrollera att du har följande uppgifter

  • Vad har inträffat och när har det ägt rum?
  • Märke, modell och ålder på den skadade eller stulna egendomen
  • Priset för motsvarande saker eller föremål som nya
  • Ersättningstagarens kontonummer.

Vi handlägger din skadeanmälan omgående. Om vi behöver tilläggsuppgifter eller dokument, kontaktar vi dig.

Försäkringsersättning

På försäkringsersättningens storlek inverkar reparationskostnader, åldern och värdet på saken eller föremålet vid tidpunkten för skadan, självrisken i din försäkring samt eventuella pengar på If Självriskkonto.

Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna. Från reparationskostnaderna görs avdrag för försäkringens självrisk och den summa som återstår betalas in på ditt konto. Du kan granska omfattningen och självrisken i din försäkring på Mina sidor

Resgodsets värde efter åldersavdrag är alltid också den högsta ersättningen som betalas ut.