Resgodset har skadats eller stulits

Med resgods avses egendom som du har tagit med på resan, såsom kläder, kameror, kosmetik, skidutrustning osv. Läs anvisningarna och anmäl skada 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Gör skadeanmälan

Vad ersätts?

Resgods omfattas av hemförsäkringen eller en separat resgodsförsäkring.

  • Resgodsförsäkring och Omfattande hemförsäkring ersätter ditt resgods som plötsligt och oförväntat går sönder.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter stulet resgods.
  • Ägodelens ålder och självrisk inverkar på ersättningen. Den vanligaste självrisken är 150 euro. Du kan se över försäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor.
  • Personskador som inträffat under resan ska anmälas separat. 

Innan du gör skadeanmälan, kontrollera att du har följande uppgifter

  • Vad har inträffat och när har det ägt rum?
  • Märke, modell och ålder på den skadade eller stulna egendomen
  • Priset för motsvarande saker eller föremål som nya
  • Ersättningstagarens kontonummer.

Vi handlägger din skadeanmälan omgående. Om vi behöver tilläggsuppgifter eller dokument, kontaktar vi dig.

Försäkringsersättning

På försäkringsersättningens storlek inverkar reparationskostnaderna, åldern och värdet på saken eller föremålet vid tidpunkten för skadan och självrisken i din försäkring. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna. Från reparationskostnaderna görs ett avdrag för försäkringens självrisk. Ersättningens storlek är emellertid högst densamma som resgodsets värde efter ett åldersavdrag.

Du kan granska omfattningen och självrisken i din försäkring på Mina sidor