Cykelskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mycket kan hända din cykel och skadorna kan stå dig dyrt. Försäkringens skyddsnivå inverkar på vilka skador som ersätts. Du kan kontrollera självrisken och skyddsnivån för din försäkring på Mina sidor.

Anmäl skada på din cykel. Läs nedan anvisningarna för hur du ska gå till väga, om du råkat ut för en skada i trafiken, cykeln har gått sönder eller stulits.

Skada i trafiken

Skadorna på din cykel ersätts från motorfordonets trafikförsäkring. Ta först reda på i vilket bolag fordonets förare har sin trafikförsäkring. Du får reda på trafikförsäkringsbolaget av fordonets ägare eller från fordonsregistret på basis av registreringsnumret. Gör sedan skadeanmälan till det här försäkringsbolaget.

Om trafikförsäkringsbolaget är If, gör skadeanmälan via Mina sidor. Du kan också ringa på numret 010 19 19 19.

Hur ersätts en cykelskada?

Ersättningen för cykeln baserar sig på priset för en ny motsvarande cykel med de åldersavdrag som anges i försäkringsvillkoren. Åldersavdraget är 9 % från och med det andra användningsåret. Åldersavdraget räknas för varje användningsår efter det år som cykeln togs i bruk. Vid en trafikskada med ett motorfordon lämnas ersättning enligt trafikförsäkringsvillkoren i enlighet med det gängse värdet.

En skada ersätts emellertid alltid i första hand genom reparation, om det bara är möjligt och ekonomiskt lönsamt att reparera cykeln.

Din cykel har gått sönder

Den omfattande försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada på cykeln. Du kan söka ersättning från din egen hemförsäkring.

En skada ersätts emellertid alltid i första hand genom reparation, om reparationskostnaderna inte överstiger värdet på cykeln vid tidpunkten för skadan.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den cykel som skadats och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny cykel.

Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du får ett ersättningsbeslut.

Sök ersättning enkelt via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter.

Din cykel har stulits

Försäkringen ersätter stöldskador och skadegörelse på din cykel. I dessa fall ska du göra en polisanmälan.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den stulna cykeln och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny cykel och för en gammal cykel återstår i allmänhet inget att ersätta. Notera också att försäkringen inte ersätter alla skador.

Gör så här:

  • Gör polisanmälan. Du behöver numret på polisanmälan när du fyller i skadeanmälan.
  • Ta reda på priset för en motsvarande cykel. Du kan kontrollera priset t.ex. på BAIKS webbplats.
  • Sök ersättning enkelt via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter.