Cykeln har stulits eller skadats

Se anvisningar och anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

  • Hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande ersätter, om cykeln eller dess utrustning plötsligt eller oväntat fått skador. Vi ersätter inte cykelskador som inträffat under sportprestationer.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter, om cykeln stulits.
  • Cykelns ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här, om din cykel har stulits eller utsatts för skadegörelse

  1. Anmäl stölden till polisen.
  2. Ta reda på cykelns märke, modell och inköpsår samt priset för en motsvarande ny cykel.
  3. Gör skadeanmälan på Mina sidor.
  4. Om vi behöver kvitton eller andra tilläggsutredningar, kontaktar vi dig.
  5. Vi behandlar din ersättningsansökan snarast möjligt.
  6. Du får ersättningsbeslutet och information om den ersättning som betalas ut via Mina sidor.

Försäkringsersättning

På ersättningens storlek inverkar cykelns ålder och försäkringens självrisk. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på en motsvarande ny cykel, varifrån försäkringens självrisk dras av. Av cykelns pris återstår alltid minst 28 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny cykel.

Vid en trafikskada med ett motorfordon betalas ersättningen utgående från trafikförsäkringsvillkoren enligt det gängse värdet. En skada ersätts emellertid alltid i första hand genom reparation, om det bara är möjligt och ekonomiskt lönsamt att reparera cykeln.

Du kan granska omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor

Åldersavdrag

Cykelns inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
0 %0 %
-9 %0 %
-18 %0 %
-27 %0 %
-36 %-9 %
Självriskt.ex. -150 €t.ex. -150 €