Avbrott i boende

Med avbrott i boende avses en situation där du är tvungen att tillfälligt bo någon annanstans på grund av en eldsvåda, vattenskada eller annan skada som ersätts från försäkringen.
Läs anvisningarna och anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

 • Försäkringen ersätter skäliga, extra boende-, transport- och lagerkostnader och övriga motsvarande kostnader. Från ersättningen görs avdrag för självrisken, som är 15 %.
 • Det är även möjligt att få en engångsersättning, varifrån inget avdrag för självrisk görs.
 • Vid behov får du också hjälp till att leta efter en passlig tillfällig bostad, varvid dina önskemål om t.ex. läge och bilplats tas i betraktande.
 • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.
 • Försäkringen ersätter inte samtals- eller matkostnader eller garantihyra.
 • Orsaken till skadan avgör om det är möjligt att få ersättning från försäkringen. Försäkringen ersätter emellertid inte tillfälligt boende under en på förhand planerad renovering i husbolaget.

Gör så här, om skadan medfört att du inte kan bo i ditt hem

 1. Fyll i skadeanmälan på Mina sidor eller anmäl skadan per telefon 010 19 19 19.​ Det lönar sig att göra skadeanmälan snarast möjligt.
 2. Vi ger dig anvisningar och råd, som hjälper dig att snabbt komma igång med vardagen igen.
 3. Vi kontrollerar skadans ersättningsbarhet samt ger faktureringstillstånd för tillfälligt boende som ordnats via våra samarbetspartner. Du kan t.ex. leta efter bostäder på Forenoms webbplats.
 4. I vissa fall går det att ordna tillfälligt boende hos en vän eller bekant, varvid det är möjligt att få en engångsersättning som vi betalar ut.
 5. Spara alla kvitton på extra kostnader som vi avtalat om på förhand.

Fuktkartläggningsrapport (vid avbrott i boende i hög- eller radhus)

Om du bor i en höghus- eller radhuslägenhet, ber vi dig på Mina sidor skicka en fuktkartläggningsrapport efter att du fyllt i skadeanmälan. I rapporten ska orsaken till skadan och dess omfattning framgå tydligt. Du får redogörelsen av disponenten i ditt bostadsaktiebolag. Rapporten behövs för att vi ska kunna avgöra om avbrott i boende omfattas av din hemförsäkring för att göra ett beslut om ytterligare åtgärder.