Avbrott i boende

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mina sidor

Skada till följd av avbrott i boende innebär att den bostad som du använder som din stadigvarande bostad efter en skada är i sådant skick att du inte kan bo kvar i den. Skadan ska vara av sådant slag att den kunde ersättas från försäkringen.

Du kan använda hemförsäkringens skydd i händelse av avbrott i boende om t.ex. tappvattenröret går sönder. Det lönar sig att göra skadeanmälan omgående, eftersom vår skadehantering ger dig råd och anvisningar som hjälper dig att så snabbt som möjligt få vardagen att rulla.

Gör skadeanmälan på Mina sidor eller anmäla skadan per telefon 010 19 19 19.

Tillfälligt boende och kostnader i anslutning till det

Om du på grund av en skada inte kan bo hemma och är tvungen att flytta bort under reparationsarbetet, kan du söka ersättning från försäkringen. Orsaken till skadan bestämmer om du har möjlighet att få ersättning från din försäkring.

När orsaken har retts ut, kan du söka ersättning. Betala fakturorna och spara kvittona.​ Försäkringen ersätter skäliga, extra boende-, transport- och lagerkostnader samt andra motsvarande kostnader. Ersättning betalas ut på basis av verifikat med avdrag för din egen andel på 15 %. Du kan också avtala om en engångsersättning för skadan, varvid andelen på 15 % inte dras av.

Försäkringen ersätter emellertid inte tillfälligt boende under en på förhand planerad renovering i husbolaget.

Ordnande av tillfälligt boende

Genom oss hittar du samarbetspartners till hjälp för att ordna med tillfälligt boende. En sådan samarbetspartner är t.ex. Forenom. Ibland ordnas boendet utan större extra kostnader, t.ex. hos en kompis eller bekant. Kontakta oss, så att vi kan säkerställa att skadan är ersättningsgill och t.ex. ge faktureringstillstånd för tillfälligt boende som ordnats via vår samarbetspartner.​

Avbrott i boende i hög- eller radhus

För att veta ifall avbrottet i boendet kan ersättas från din hemförsäkring, behöver vi en fuktkartläggningsrapport. Du får den av disponenten.

Skicka in rapporten per e-post på adressen rakennuskorvauspalvelu@if.fi och lämna också dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig när vi fått fuktkartläggningsrapporten och berättar om avbrottet i boendet till följd av skadan ersätts från försäkringen. Då kan vi samtidigt komma överens om eventuella fortsatta åtgärder.