Hemförsäkring för parhus

 • Rättvis och fungerande ersättningstjänst

  88% av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår ersättningstjänst för hemförsäkringar.

 • Betala din faktura i rentav 12 poster

  Du kan betala din premie i 1–12 poster. Ditt pris är detsamma oberoende av faktureringsintervall.

 • Pengarna snabbt på kontot

  Vi handlägger 73% av skador på lösöre inom ett dygn.


I ett parhus med formen av bostadsaktiebolag försäkrar du endast ditt eget lösöre, och bolaget försäkrar byggnaden med en fastighetsförsäkring. Att försäkra ett parhus i aktiebolagsform går snabbt och enkelt i vår nätbutik.
Om parhuset bildar en fastighetssammanslutning, eller om huset är av fastighetsform som det också kallas, kontakta vår kundservice, så får ni en försäkring som passar era behov.

Vad ersätter försäkring för parhus i aktiebolagsform?

Vad ersätter försäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Din självrisk är minst 150 och högst 1 700 euro efter ditt eget val, oavsett om du vill försäkra ett parhus i aktiebolagsform eller fastighetsform. 

Försäkring för parhus i fastighetsform

Försäkring för parhus i fastighetsform omfattar t.ex.

 • lös egendom i ditt hem, t.ex. möbler, hushållsapparater, hemelektronik, kläder och hobbyutrustning
 • dina värdesaker, t.ex. smycken, tavlor och instrument
 • skada på byggnaden, t.ex. läckage- eller stormskada eller eldsvåda
 • skada på VVS-anordningar, t.ex. geotermisk värmepump, varmvattenberedare och luftvärmepump
 • byggnadens ytmaterial, t.ex. skåp
 • skada som orsakats någon utanför din familj, om du eller någon i din familj är ersättningsskyldig
 • rättsskydd i samband med advokatkostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv
 • kostnader för tillfälligt boende på grund av skada i hemmet
 • gårdsområdet och dess konstruktioner: lekstuga, hundkoja, badtunna, rosenbuske och grilltak

Försäkringen för parhus i fastighetsform går enkelt att köpa via vår kundtjänst.