Hemförsäkring för parhus

Är ditt parhus av aktiebolags- eller fastighetsform? Hos If får du en försäkring för de båda bostadsformerna.


I ett parhus med formen av bostadsaktiebolag försäkrar du endast ditt eget lösöre, och bolaget försäkrar byggnaden med en fastighetsförsäkring. Att försäkra ett parhus i aktiebolagsform går snabbt och enkelt i vår nätbutik.
Om parhuset bildar en fastighetssammanslutning, eller om huset är av fastighetsform som det också kallas, kontakta vår kundservice för att få en försäkring som passar just er.

Vad ersätter försäkringen för parhus i aktiebolagsform?

Vad ersätter försäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår

Ifs omfattande hemförsäkring är testvinnare!

Ifs Omfattande hemförsäkring utsågs som testvinnare i Kuluttaja-tidningen (07/20), som jämförde omfattande hemförsäkringar mellan åtta försäkringsbolag.

Vår försäkring som utsågs som bäst i test klarade sig utmärkt i fråga om pris, villkor och kundnöjdhet på alla delområden.

Försäkring för parhus i fastighetsform

Försäkring för parhus i fastighetsform omfattar t.ex. följande:

  • lös egendom i ditt hem, t.ex. möbler, hushållsapparater, hemelektronik, kläder och hobbyutrustning
  • dina värdesaker, t.ex. smycken, tavlor och instrument
  • skador på byggnaden, t.ex. läckage- eller stormskada eller eldsvåda
  • skador på VVS-anordningar, t.ex. geotermisk värmepump, varmvattenberedare och luftvärmepump
  • byggnadens ytmaterial, t.ex. skåp
  • skador som orsakats någon utanför din familj, om du eller någon i din familj är ersättningsskyldig
  • rättsskydd för att täcka advokatkostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv
  • kostnader för tillfällig bostad som härrör från skada i hemmet
  • ditt gårdsområde och gårdsplanens konstruktioner: lekstugor, hundkojor, badtunnor, rosenbuskar och grilltak

Kontakta vår kundservice för att enkelt få en försäkring som passar just er.

Självrisk i försäkring för parhus

Självrisk i försäkringen är minst 150 och upp till högst 1700 euro efter ditt eget gottfinnande, oavsett om det är frågan om parhus i aktiebolagsform eller ett samägt parhus.

Är skadan framme?

Vår snabba ersättningstjänst hjälper dig när skadan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan enligt ämne. Du kan också logga in på Mina sidor och göra en elektronisk skadeanmälan.