Idrottsförsäkring

 • Försäkring för vuxen - kontakta oss
 • Under 12 år - barnförsäkring gäller all idrott
 • Idrott på resa - kontakta oss

Vad är en idrottsförsäkring?

 • Idrottsförskringen är i kraft dygnet runt, och ersätter t.ex. kostnader för vård och undersökning av vanliga belastningsskador på den privata sidan.
 • Därtill får du hjälp av fysikalisk vård för att bli frisk.
 • Ifs hälsohjälp kommer till din hjälp dygnet runt redan före läkarbesöket på Mina sidor och i If Mobil.
 • Du har tillgång till tjänsten Ifs direktersättning: när du sköter dina ärenden i vårt omfattande samarbetsnätverk av läkarstationer fyller de i skadeanmälan för din räkning.
 • Idrottsförsäkringen är alltid i kraft, medan licensförsäkringen endast gäller för en idrottsgren.

Kort om idrottsförsäkringen

Idrottsförsäkringen kompletterar babyförsäkringen, barnförsäkringen, omfattande olycksfallsförsäkringen, sjukdomsförsäkringen och resenärförsäkringen. Idrottsförsäkringen säljs inte separat, utan förutsätter någon av de förutnämnda försäkringarna. Dessutom ska du vara Ifs förmånskund.

Du kan teckna en idrottsförsäkring för flera idrottsgrenar. För vissa grenar kan idrottsförsäkringen inte beviljas.

Idrottsförsäkring för barn

Ett barn under 12 år behöver inte en idrottsförsäkring, om barnet har Ifs barnförsäkring/babyförsäkring eller omfattande olycksfallsförsäkring, då den vanliga försäkringen också gäller i tävlingsidrott och riskfyllda idrottsgrenar. Barn över 12 år ska däremot ha en idrottsförsäkring för riskfyllda grenar och tävlingsidrott.

Behöver jag en idrottsförsäkring?

Du behöver en idrottsförsäkring, om 

Du behöver inte en idrottsförsäkring, om

 • du inte utövar tävlingsinriktad idrott och din idrottsgren inte hör till riskfyllda grenar. I sådana fall rekommenderar vi sjukförsäkring eller omfattande olycksfallsförsäkring
 • den försäkrade är under 12 år och har Ifs babyförsäkring, barnförsäkring eller omfattande olycksfallsförsäkring
 • du är professionell idrottsutövare. För professionella idrottare finns det en separat proffsidrottsförsäkring.

Idrottsförsäkringen ersätter licensförsäkringen

Idrottsföreningar eller -förbund kräver i allmänhet en licensförsäkring av sina medlemmar. Om du redan har en idrottsförsäkring behöver du inte en separat licensförsäkring. Om du t.ex. utövar ishockey eller innebandy och du tecknar en idrottsförsäkring behöver du således inte en licensförsäkring.

Medan licensförsäkringen endast gäller för en idrottsgren är idrottsförsäkringen i kraft dygnet runt. Med andra ord ersätter idrottsförsäkringen förutom olycksfall i din gren även olycksfall du drabbats av på fritiden och i arbetet eller i skolan.

Idrottsförsäkringen är mer omfattande än licensförsäkringen – den ersätter t.ex. behandling av tandskador som uppstått i samband med idrott.

Vanligtvis räcker det att du meddelar försäkringsnumret för din idrottsförsäkring till idrottsföreningen eller -förbundet. Du får vid behov ett separat försäkringsintyg på Mina sidor.

Idrottsförsäkring på resa

Reseförsäkringen ger ett tillräckligt skydd vid sedvanlig motionsidrott på resor, t.ex. i utförsåkning, cykling, löpning, surfing eller yoga.

Det räcker att du har en reseförsäkring, om du inte redan utövar och har som avsikt att prova följande riskfyllda idrottsgrenar på resan:

 • dykning, när du deltar i handledd provdykning eller grundkurs i dykning (t.ex. Open Water Diver-kursen)
 • klättringsgrenar eller glaciärvandring, om det är fråga om handledd provning på högst 4 timmar
 • flygning med varmluftsballong, tandemhopp med fallskärm eller tandemflyg med häng- eller skärmflyg.

Du behöver en separat idrottsförsäkring, om du företar resor utomlands där du utövar någon av de förutnämnda grenarna eller andra riskfyllda grenar. Om du vill kontrollera saken får du gärna kontakta vår kundtjänst. Också när du deltar i en tävling eller tränar inför en tävling på resor behöver du en reseförsäkring.

Ett barn under 18 år behöver inte en idrottsförsäkring vid resa, eftersom reseförsäkringen gäller i all idrott fram till att barnet fyllt 18 år. Barnet behöver inte heller en egen reseförsäkring om barnets förälder, mor- eller farförälder har sin reseförsäkring hos If.

en kvinna bär en surfbräda

Vanliga frågor och mer information