Idrottsförsäkring

Idrottsförsäkringen har utvecklats för fartfyllda individer för att täcka skador i samband med idrott.

Du behöver en idrottsförsäkring, om du utövar en riskfylld idrottsgren eller tävlingsinriktad idrott. Du kan teckna en idrottsförsäkring i stället för en licensförsäkring.


Behöver jag en idrottsförsäkring?

Du behöver en idrottsförsäkring, om du

Du behöver inte en idrottsförsäkring, om

  • du inte utövar tävlingsinriktad idrott
  • din idrottsgren inte hör till riskfyllda grenar
  • den försäkrade är under 12 år och har Ifs babyförsäkring, barnförsäkring eller olycksfallsförsäkring för motionärer.
  • du är professionell idrottare. För professionella idrottare finns det egna proffsidrottsförsäkringar.

Idrottsförsäkringen ersätter licensförsäkringen

Flera idrottsföreningar kräver en licensförsäkring av sina medlemmar. Om du tecknat en idrottsförsäkring, behöver du inte en separat licensförsäkring. Om du t.ex. utövar ishockey eller innebandy och du tecknar en idrottsförsäkring, behöver du alltså inte en licensförsäkring.

Medan licensförsäkringen gäller endast för en idrottsgren, är idrottsförsäkringen i kraft dygnet runt. Med andra ord ersätter idrottsförsäkringen förutom olycksfall som inträffat i din idrottsgren även olycksfall som inträffat under den övriga fritiden och i arbetet eller i skolan.

Idrottsförsäkringen är mera omfattande än licensförsäkringen – den ersätter till exempel behandlingen av tandskador som uppkommit vid utövandet av idrott.

För idrottsföreningarna räcker det vanligtvis att du uppger försäkringsnumret för din idrottsförsäkring till föreningen. Vid behov får du ett separat försäkringsintyg genom Mina sidor.

Idrottsförsäkring för barn under 12 år

Om ditt barn är under 12 år, behöver barnet inte en separat idrottsförsäkring. Det räcker att han eller hon har en babyförsäkring, barnförsäkring eller olycksfallsförsäkring för motionärer. De gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år. Teckna en försäkring i webbutiken för ett barn under 12 år.

Idrottsförsäkring för vuxna eller barn under 12 år

Du får idrottsförsäkringen via vår kundservice.

Idrottsförsäkring för resa

Du får en idrottsförsäkring för en vuxen från vår kundservice.

Ett barn under 18 år behöver inte en idrottsförsäkring för en resa, eftersom reseförsäkringen gäller vid samtlig idrott ända fram till myndig ålder.

Kort om idrottsförsäkringen

Idrottsförsäkringen kompletterar babyförsäkringen, barnförsäkringen, olycksfallsförsäkringen för motionärer, sjukdomsförsäkringen och resenärförsäkringen. Idrottsförsäkringen säljs inte separat, utan den förutsätter någon av ovan nämnda försäkringar. Dessutom ska du vara Ifs Förmånskund.

Ett barn under 12 år behöver inte en idrottsförsäkring om barnet inte har Ifs barnförsäkring, babyförsäkring, olycksfallsförsäkring för motionärer eller en resenärförsäkring. Då är den normala försäkringen i kraft även vid tävlingsidrott och riskfyllda idrottsgrenar. Om barnet är över 12 år, behöver han eller hon en idrottsförsäkring för riskfyllda idrottsgrenar och tävlingsidrott.

Du kan teckna en idrottsförsäkring för flera idrottsgrenar. Idrottsförsäkringen beviljas inte för vissa grenar.