Kundtjänst för privatkunder i Finland

Sköt dina försäkringsärenden eller anmäl skada på Mina sidor 24/7.

Gå till Mina sidor

Mina sidor är din personliga webbtjänst där du kan sköta dina fakturerings-, försäkrings- och skadeärenden.

Kundservice
 

Ring 010 19 19 19

Vi betjänar dig i försäkringsärenden vardagar kl 8–18 och på lördagar kl 10–16.

Försäkringserbjudande

Ditt försäkringserbjudande får du via webbutiken inom bara några minuter. Du kan även ringa oss.

Ersättningstjänst och skadeärenden

Se anvisningar

Anmäl skada och sök ersättning 24/7.

Ring 010 19 19 19

Vi betjänar dig i skadeärenden
må kl 8–17 och ti–fr kl 9–15.

I nödsituationer får du hjälp 24/7.

Handläggningstider för skadeärenden

fordon1–11 vardagar
person1–19 vardagar
djur5–25 vardagar
egendom5–25 vardagar
byggnad1–5 vardagar
rättsskydd7–16 vardagar
ansvar1–5 vardagar

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor

Se svar på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss.

Vanliga frågor

Samtalspriser och inspelning

Nummer som börjar med 010 19

  • För samtal från mobiltelefon debiteras den samtalsavgift som den egna operatören debiterar. För samtal från det fasta nätet debiteras en lokalnätsavgift.

Nummer som börjar med 010 51

  • 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut debiteras vid samtal från mobilanslutning och det fasta nätet. T.ex. börjar vissa av våra nummer i företagstjänsten med 010 51.

Vi spelar in en del av våra kundsamtal. Vi använder inspelningarna till att utveckla servicens kvalitet och vid handledning och utbildning av vår personal. Inspelningarna hanteras endast av personer med särskilda befogenheter till det och som omfattas av tystnadsplikt.

Skadesituationer, ansökan om ersättning och ersättningsbeslut

Vanliga skadesituationer

Trafik

Behöver du bärning eller vägservice?
Reparation av vindruta
Krock eller kollision

Person

Behöver du läkare?
Sök ersättning för vårdkostnader
Avtalssjukhus- och läkare

Egendom

Skadad eller blöt telefon
Skadad hushållsmaskin eller VVSE-anordning
Vattenskada

På sidan Vid skada hittar du mer information om vad försäkringarna ersätter och hur vi hjälper dig om skadan är framme. Läs även svar på vanliga frågor.

Vad gäller skadeärendet?

Bil eller annat fordon
Sjukdom eller olycksfall
Sällskapsdjur
Båt
Hem och egendom
Skada eller nödsituation utomlands

När får jag mitt ersättningsbeslut?

Du kan följa med handläggningen av ditt skadeärende via Mina sidor.

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet

Du kan överklaga det ersättningsbeslut vi har gjort och göra en ändringsansökan.

Nummer för kundsamtal och SMS

Via SMS och kundsamtal ger vi dig mer information om våra tjänster och försäkringar.

SMS från numret 16590

Som SMS:ets avsändare ser du antingen numret 16590 eller IfVakuutus ihopskrivet. Du kan svara på meddelandet. Då kostar det lika mycket som vanliga SMS din operatör debiterar dig.

Samtal från numren 010 515 8960, 010 515 8950 och 010 515 8990

När du ringer tillbaka till oss styrs ditt samtal till kundtjänstnumrets meny eller kö. I vissa fall hör du ett inspelat meddelande där vi uppger att vi försökt kontakta dig.

Hur anmäler jag min nya adress?

En flyttanmälan du gjort via Posti förmedlas automatiskt till oss, men du ska oavsett överföra din hemförsäkring till ny adress.

Överför hemförsäkringen till ny adress 

Var hittar jag mer information om Ifs kontor och adresser?

If har inte längre kontor i Finland. Vi betjänar dig i våra digitala kanaler och per telefon.

Postadress

IF FÖRSÄKRING
PB 4
00025 IF

Kan jag skicka e-post till If?

Istället för att kontakta oss per e-post kan du göra det via meddelande på Mina sidor. Det här är också ett snabbt och informationssäkert sätt att ta kontakt med oss. Läs mer om att skicka e-post.