If Apu och skadeanmälan vid fordonsskada

Om olyckan är framme – var lugn, vi hjälper dig 24/7.

Jag behöver bärgningshjälp

Bilen ligger i diket eller är inte i kördugligt skick och måste bogseras till reparationsverkstaden.

Bärgningstjänst

Jag behöver teknisk rådgivning

Bilbatteriet är tomt, varningslampan lyser, däcket har fått punktering eller något annat tekniskt problem.

Tekniskt fel

Jag har krockat med ett annat fordon

Påkörning bakifrån, kollision i korsning eller buckla på parkeringsplatsen.

Kollision

Mitt fordon har råkat ut för någon annan skada

Stöld, skadegörelse, brandskada, älgkrock mm.

Annan fordonsskada

Mitt fordon har råkat ut för en skada utomlands

Närmare anvisningar för hur du får hjälp utomlands.

Skada utomlands

Bekymmer på vägen? Låt oss hjälpa dig

Nya If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, 24/7. Om motorn stannar, vindrutan går sönder eller bilens varningslampa tänds, kommer If Apu till din hjälp. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller.

If Apu bygger på Finlands bästa skadehantering, som utvecklats och utvidgats i samarbete med våra samarbetspartners. Därför kan vi nu hjälpa dig ännu mer omfattande, bättre och snabbare. Välj i menyn ovan i vilket ärende du behöver hjälp eller ring If Apu på numret 010 19 19 19.

Om du inte har Ifs kaskoförsäkring, ta det lugnt. Du får tillgång till If Apu, när du tar din kaskoförsäkring från If. Räkna ut kaskoförsäkringens pris och köp försäkring på webben 24/7.

Mer information om If Apu

För vem är If Apu?

Tjänsten If Apu finns till för alla våra kaskoförsäkringskunder. Du får omedelbart hjälp och råd, oberoende av vilken kaskoförsäkring du har. Om du ännu inte har Ifs kaskoförsäkring, räkna ut pris och köp försäkring enkelt från webbutiken. Observera att kaskoförsäkringen ska vara i kraft redan när skadan inträffar.

Det är enkelt att föra över försäkringarna till If. Vi förmedlar uppgiften om byte av försäkringsbolag till Trafi och du behöver inte separat säga upp din gamla försäkring.

I vilka situationer kommer If Apu till undsättning?

If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande 24/7.

Ärenden som gäller försäkring och fakturering sköter du behändigt på Mina sidor eller via vår kundtjänst.

Hur fungerar tjänsten If Apu?

If Apu hjälper dig oberoende av tid och plats. Du kan själv välja om du anlitar tjänsten via nätet eller per telefon. Genom att anlita If Apu får du genast den hjälp som du behöver, 24 h i dygnet.

För samtal till If Apu från det fasta nätet i hemlandet debiteras lokalnätsavgiften och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som den egna operatören debiterar.

Du kan också spara sidan som en ikon på start- eller hemsidan i din telefon, så är den lätt att hitta när du behöver hjälp.

  • I iPhone: Tryck på pilen nedtill på skärmen och välj "Lägg till på hemskärmen".
  • I Android: Välj inställningsknappen och "Lägg till genväg".
  • I en Windowstelefon: Välj ... och "Fäst på startskärmen".

Mer information om ersättning för fordonsskador

När du gör skadeanmälan via Mina sidor, överförs uppgifterna för din försäkring direkt till din skadeanmälan och det går smidigt att göra anmälan.

Efter att du gjort anmälan kontaktar vi dig följande arbetsdag och ger anvisningar och uppgifter om lämpliga reparationsverkstäder. Skadorna på fordonet inspekteras på reparationsverkstaden.

Vi berättar också hur användningen av försäkringen eventuellt inverkar på din kasko- eller trafikförsäkringsbonus. Skadeanmälan sänker ännu inte bonusen.

Se närmare anvisningar, om kollisionen orsakade personskador.

Följande krav ska uppfyllas, för att ersättning ska kunna beviljas

  • Din försäkring har varit i kraft vid tidpunkten för skadan.
  • Den person, det fordon eller den egendom som skadats omfattas av försäkringen.
  • Skadan är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren.
  • Ersättning har sökts inom ett år efter att skadan inträffade.

Anvisningar för anmälan om personskada

Om du skadas i en trafikolycka, uppsök vård så fort som möjligt. I brådskande fall kan du anlita vilken läkare eller vilket sjukhus som helst. Ge hos läkaren uppgifterna om trafikolyckan, så faktureras besöket direkt från försäkringsbolaget. Om du redan uppsökt läkare och betalat besöket själv, gör skadeanmälan på Mina sidor.

Mer ingående anvisningar för personskador i trafiken