If Apu betjänar dig i trafiken och hjälper dig vid skada på fordon

Se närmare anvisningar i olika skadesituationer och gör skadeanmälan.

Problem på vägen eller med bilen?

If Apu löser problem som gäller ditt fordon och hjälper dig vid alla situationer i anslutning till bilande.  Som fordonsförsäkringskund kan du alltid kontakta If Apu, oavsett problemet. Vi löser situationen snabbt och du får anvisningar för hur du ska gå tillväga. Vid behov hänvisar vi dig till den lämpligaste reparationsverkstaden, och ordnar en ersättande skjuts för att du ska kunna fortsätta resan.

Vi erbjuder råd och handledning till alla – ersättningen beror på försäkringens innehåll

Vi erbjuder råd och handledning till alla våra kunder som har Ifs fordonsförsäkring. Via tjänsten får du omedelbart hjälp för alla fordon, märken och modeller. Försäkringens innehåll avgör i hurdan omfattning vi kan ersätta de skador som inträffat.