Hemförsäkring för hög- och radhus

Välj försäkring och självrisk efter ditt eget behov. Räkna ut pris och jämför, du binder du dig inte till något.

Räkna ut pris för hemförsäkring

Därför väljer våra kunder oss

Varför hemförsäkring från If?

 • Trasig mobiltelefon den vanligaste skadan

  Skador på mobiltelefonen hör till de vanligaste skadorna som ersätts från hemförsäkringen. När du har en omfattande hemförsäkring, får du ersättning bl.a. om glaset är spräckt och om telefonen blivit fuktskadad eller stulen.

  Om du har en dyr smarttelefon eller bärbar dator, rekommenderar vi vår omfattandeplus-hemförsäkring. I omfattandeplus-försäkringen inverkar telefonens ålder nämligen inte på ersättningsbeloppet, om skadan inträffar samma år som telefonen tagits i bruk eller året därpå.

 • Du betalar inte mer per månad än för din strömningstjänst

  Hemförsäkringen är en förmånlig försäkring. Hos oss kan du betala din försäkringsfaktura i 1, 2, 4 eller 12 poster. Du väljer själv antalet poster utan extra kostnader.

  Om du har flera försäkringar hos If, får du alla dina försäkringar på samma faktura.

 • If Mobil och Mina sidor dygnet runt

  Som kund hos If kan du sköta alla dina hemförsäkringsärenden digitalt. Du kan köpa försäkring behändigt i webbutiken, se över ditt försäkringsskydd och sköta dina försäkringsärenden på Mina sidor och göra skadeanmälan via nätet.

  Ladda ner appen If Mobil och använd våra digitala tjänster behändigt också på din telefon.

Ta hemförsäkring från If och få 10 % rabatt på dina försäkringar.

Jämför hemförsakringar

Vad ersätter försäkringen?

Enligt en ny jämförelse mellan hemförsäkringar, som gjordes av tidningen Kuluttaja (endast på finska) var Ifs hemförsäkring den förmånligaste försäkringen för hög- och radhus.

Standard Stan­dard Omfattande Omfat­tande Omfattandeplus Omfat­tande­plus
Ingår Ingår Ingår

If försäkrar alltid ditt lösöre till fullt pris. Det innebär att egendomens totalvärde inte uppskattas när du köper försäkring, utan först efter inträffat skadefall. All din egendom är således alltid försäkrad.

För vissa föremålsgrupper, såsom värdefulla föremål och cyklar, har vi fastställt en övre gräns för maximiersättningen. Skyddsnivå omfattandeplus ersätter enskilda föremål upp till 17 000 euro. I skyddsnivå omfattande och standard är maximiersättningen för ett enskilt föremål 5 000 euro.

Skyddsnivå omfattandeplus ersätter skador på elassisterade och vanliga cyklar upp till 5 000 euro. I övriga skyddsnivåer är maximiersättningen 2 500 euro. Om cykeln gått sönder i samband med en idrotts- eller motionsprestation ersätts skadan inte.

Kontrollera maximiersättningen för andra föremålsgrupper i handledningen och villkoren. Om du har en mer värdefull cykel eller andra föremål, kan du efter köpet av försäkring försäkra dem separat genom att kontakta vår kundservice.

Ingår Ingår Ingår

Vi ersätter skador på resgods, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsomfattning omfattandeplus och omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Självrisk i olika skyddsnivåer:

Omfattandeplus: 50 euro / skadefall, upp till 3 500 euro
Omfattande och standard: den självrisk som du valt för hemförsäkringen, dvs. 150 euro, 250 euro, 450 euro / skadefall.

Exempel: En ny systemkamera jämte utrustning värd 500 euro stjäls på semesterresan. Du har en hemförsäkring med skyddsomfattning omfattandeplus och självrisken vid skada på lösöre är 150 euro. Från ersättningen avdras 150 euro i självrisk och från försäkringen utbetalas 350 euro i ersättning.

Ingår Ingår Ingår

Vårt ansvarsskydd ersätter sak- eller personskador som den försäkrade orsakat utomstående personer och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig. Typiska ersättningsbara skador är bl.a. skador som orsakats av barn eller i samband med cykling. Skadorna ersätts upp till 200 000 euro.

Om du vill att ansvarsförsäkringen också ersätter skador som du enligt lag inte är ersättningsskyldig för, men där du är delaktig eller skadan orsakats av ett föremål som du äger, kontakta vår kundservice.

Från rättsskyddet ersätter vi advokat- och rättegångskostnader vid tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Typiska ersättningsgilla tvistemål är tvister i samband med bostads- och fastighetsköp. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Ibland går saker och ting inte som planerat och du kan förlora rättegången och dömas till att även betala motpartens kostnader. Du kan utvidga rättsskyddet att omfatta också dessa kostnader efter köpet på Mina sidor.

Identitetsskyddet kommer till din hjälp, om du råkar ut för en identitetsstöld. Vi ersätter kostnader för juridisk hjälp i anslutning till utredningen av brottet upp till 2 000 euro utan självrisk. Id-stöldskyddet är tidsbestämt och i kraft fram till den 31 december 2024. Ansvarsförsäkringen, rättsskyddet och identitetsskyddet omfattar försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll.

Ingår Ingår Ingår

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Ingår Ingår Ingår

Vi ersätter skada som orsakats av eld, rök, elfenomen (t.ex. kortslutning) samt naturfenomen, såsom översvämningar och stormar.

Hemförsäkringen ersätter skador på fast inredning, t.ex. golvytor, tapeter, köksskåp och fasta badrumsmöbler. Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på konstruktionerna, såsom torkning av betonggolv.

Exempel:

 • Balkongmöbler flyger omkull i blåsten och går sönder. Vi ersätter värdet på de föremål som gått sönder.
 • Svämvatten kommer in i källarvåningens lager och förstör din egendom. Vi ersätter egendomens värde.
 • Diskmaskinen släpper överraskande ut vattnet och väter ned parketten. Vi ersätter torkningen och installationen av ny parkett jämte material. Skyddsnivå omfattande ersätter också reparationen av diskmaskinen eller anskaffning av en ny diskmaskin.
Ingår Ingår Ingår

Hemförsäkringen ersätter skada på fast inredning, t.ex. golvytor, tapeter, köksskåp och badrumsmöbler.

Exempel: Diskmaskinen släpper oväntat ut vatten och väter ned laminatgolvet i köket. Vi ersätter installationen av ett nytt laminatgolv och stommen till köksskåpet. Reparationen av den trasiga diskmaskinen eller en ny diskmaskin räknas som skada på lösöre och ersätts ur en hemförsäkring på skyddsnivå omfattande- eller omfattandeplus (se Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador). En hemförsäkring på skyddsnivå Standard ersätter inte reparationen av den trasiga diskmaskinen eller en ny diskmaskin.

Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på byggnadens konstruktioner, t.ex. torkning av betonggolv.

Maximiersättningen för fast inredning är 10 000 euro om du köper försäkring i webbutiken. Om du vill ha högre ersättning, ring vår kundtjänst för att få en offert.

Ingår Ingår Ingår

Om det till följd av en eldsvåda, vattenskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen inte är möjligt att bo i hemmet och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi upp till 85 % av kostnaderna för boendet på annat håll.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av merkostnaderna för boende tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och lagring av föremål under renoveringen.

Ingår inte Ingår Ingår

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och oväntat gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt bara sönder
 • Teven välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Ingår inte Ingår inte Ingår

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå omfattandeplus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen. Du får således nästan alltid bättre ersättning från omfattandeplus.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar med 9 %, glasögon med 15 % och mobiltelefoner med 25 % per år.

På skyddsnivå omfattandeplus erbjuder vi utöver anskaffningsåret ett extra år i fråga om bl.a. dator och mobiltelefon innan åldern börjar inverka på ersättningens storlek. För flera andra föremål får du tre extra år.

Exempel:

 • Din smarttelefon som du köpt år 2023 har gått sönder år 2024. Vi ersätter i första hand enhetens reparationskostnader. Om enheten inte går att reparera, ersätter hemförsäkringen med skyddsomfattning omfattandeplus en motsvarande ny telefon utan åldersavdrag.
 • Din cykel som du köpt år 2020 har stulits år 2024. Från hemförsäkringen med skyddsomfattning omfattandeplus utbetalas en ersättning som utgör 91 % av priset på en motsvarande ny cykel, eftersom åldersavdraget på 9 % endast görs för det sista året.
Ingår inte Ingår inte Ingår

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs omfattandeplus-skydd, lovar vi ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring. Det här är möjligt tack vare de utmärkta villkoren i omfattandeplus-hemförsäkringen, som vi också tror att du kommer att vara mycket nöjd med.

Giltighet: Om din tidigare försäkring i det andra bolaget skulle ha ersatt skadan på ditt hem, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den omfattandeplus-hemförsäkring som du tagit hos If. Produktlöftet är i kraft två år.

Ersättning: Vi betalar ut tilläggsersättning, om ersättningen från omfattandeplus-skyddet är sämre för dig än ersättningen från ditt tidigare bolag skulle ha varit. Tilläggsersättning betalas däremot inte, om skillnaderna i ersättningen beror på olika självriskandelar.

Välj Ifs omfattandeplus-hemförsäkring så kan du vara säker på att ditt värdefulla hem och din egendom är försäkrade på bästa möjliga sätt!

Skydd i och utanför hemmet samt på resor

Försäkringen ger ett omfattande skydd för saker du har i hemmet, om det så är fråga om hushållsmaskiner eller elektronik samt fast inredning, såsom köksskåp eller lavoar. 

Vår hemförsäkring inkluderar också en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Dessa hjälper dig i tvister och brottmål samt i händelse av skador som någon i din familj har orsakat en annan person.

Hemförsäkringen omfattar dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll, och är dessutom i kraft på resor som varar upp till ett år. Därför behöver du inte nödvändigtvis teckna en separat bagageförsäkring.

Om olyckan är framme

Snabb hjälp och smidig skadehantering när du behöver

 • Gör så här om din telefon går sönder

  Skador på mobiltelefonen hör till de vanligaste skadorna som ersätts från hemförsäkringen. I de flesta fall går det att reparera en trasig telefon och ersättningsbeloppet baserar sig alltid i första hand på telefonens reparationskostnader.

  1. Kontakta en serviceverkstad Hitta närmaste serviceverkstad med hjälp av vår karta. Du får en uppskattning av vad reparationen kommer att kosta.
  2. Låt reparera telefonen Serviceverkstaden fixar din telefon.
  3. Sök ersättning för reparationskostnaderna Sök ersättning för de reparationskostnader som överstiger självrisken.
 • Gör så här om din cykel blivit stulen

  Cykelstölder är förargligt vanliga och inte ens ett bra lås är alltid till hjälp.

  1. Kontakta polisen Anmäl stölden till polisen.
  2. Gör skadeanmälan och sök ersättning Du gör skadeanmälan behändigt direkt via If Mobil, på Mina sidor eller via kundservicen per telefon.
  3. Handläggning av skadeanmälan Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt. Om vi behöver verifikat eller kvitton, begär vi dem under handläggningen.
  4. Ersättningsbeslut och utbetalning av ersättning Du får ersättningsbeslutet till Mina sidor och ersättningen betalas därefter snabbt in på det konto som du uppgett.
 • Gör så här om du orsakat skada på någon annans egendom

  Hemförsäkringens ansvarsskydd ersätter person- och sakskador som orsakats personer utanför ditt hushåll.

  1. Gör skadeanmälan Berätta vad som har hänt och sök ersättning för skadorna.
  2. Handläggning av skadeanmälan Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt.
  3. Ersättningsbeslut Du får ersättningsbeslutet till Mina sidor.
Skada i hemmet

Vid flytt är även dina saker försäkrade

Vi försäkrar dina lösore till fullt pris, dvs. du behöver inte räkna ihop värdet på hela din egendom. Vi ersätter elcyklar och andra värdefulla föremål upp till maximiersättningen. Om du vill kan dessa föremål försäkras separat till fullt pris.

Det lösöre som hör till din hemförsäkring är försäkrade även när du flyttar. När du har omfattande eller omfattandeplus du kan ta det lugnt om du till exempel av misstag tappar en flyttlåda i golvet och kärlen går i kras. Dessa skador ersätts ur hemförsäkringen.

Vi ersätter även kostnader som uppstått i samband med att ditt hem drabbats av större skador och du behöver bo tillfälligt någon annanstans.

Vanliga frågor om hemförsäkring för hög- och radhus

Kom ihåg att se över dina hemförsäkringar

Alla försäkringar