Hemförsäkring för hög- och radhus

Välj försäkring och självrisk efter ditt eget behov. Räkna ut pris och jämför, du binder du dig inte till något.

  • Omfattande hemförsäkringar ersätter din mobil

    Skadad mobiltelefon hör till de vanligaste skadorna vi ersätter.

  • Hemförsäkring med månadsfaktura

    Betala premien i rentav 12 rater utan extra kostnader.

  • Mer än 90 % av skadeanmälningarna ersätts

    Mer än 90 % av alla skador vi hanterar får ett positivt beslut.

Varför välja Ifs hemförsäkring?

Vår hemförsäkring för höghus- och radhuslägenheter har anpassats för att ta hand om ditt favoritställe och dina favoritsaker. Du får den enkelt via nätet och kan betala med månadsfaktura, om du så vill.

Enligt en ny jämförelse mellan hemförsäkringar, som gjordes av tidningen Kuluttaja (endast på finska) var Ifs hemförsäkring den förmånligaste försäkringen för hög- och radhus.

Därtill har de som valt Ifs hemförsäkring enligt ett flertal mätningar hört till branschens nöjdaste kunder. Största delen av alla skador vi hanterar får ett positivt beslut.

Skydd i och utanför hemmet samt på resor

Försäkringen ger ett omfattande skydd för saker du har i hemmet, om det så är fråga om hushållsmaskiner eller elektronik samt fast inredning, såsom köksskåp eller lavoar. 

Vår hemförsäkring inkluderar också en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Dessa hjälper dig i tvister och brottmål samt i händelse av skador som någon i din familj har orsakat en annan person.

Hemförsäkringen omfattar dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll, och är dessutom i kraft på resor som varar upp till ett år. Därför behöver du inte nödvändigtvis teckna en separat bagageförsäkring.

Vid flytt är även dina saker försäkrade

Vi försäkrar ditt hem till fullt pris, dvs. du behöver inte räkna ihop värdet på hela din egendom. Vi ersätter elcyklar och andra värdefulla föremål upp till maximiersättningen. Om du vill kan dessa föremål försäkras separat till fullt pris.

Det lösöre som hör till din hemförsäkring är försäkrade även när du flyttar . Du kan ta det lugnt om du till exempel av misstag tappar en flyttlåda i golvet och kärlen går i kras. Dessa skador ersätts ur hemförsäkringen.

Vi ersätter även kostnader som uppstått i samband med att ditt hem drabbats av större skador och du behöver bo tillfälligt någon annanstans.

Omfattande hemförsäkring och skadad mobiltelefon

Mobiltelefoner hör till de vanligaste sakerna som vår hemförsäkring ersätter. Väljer du skyddsnivå Omfattande ersätts bland annat trasiga skärmar, fuktskador på telefonen samt stölder.

Om du har en dyr smarttelefon eller bärbar dator, rekommenderar vi absolut att du väljer OmfattandePlus som skyddsnivå. Då påverkas ersättningens storlek nämligen inte av apparatens ålder, om skadan inträffat under anskaffningsåret eller det påföljande året.

Vanliga frågor om hemförsäkring för hög- och radhus

Vad ersätter försäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Rentav 15 % samlingsrabatt på premierna

Lägg de försäkringar du är intresserad av i varukorgen och se din samlingsrabatt.

Kom ihåg att se över dina hemförsäkringar