Hemförsäkring för hög- och radhus

Välj försäkring och självrisk efter ditt eget behov. Räkna ut pris och jämför, du binder du dig inte till något.

  • Våra omfattande hemförsäkringar ersätter även telefoner

    Skada på mobiltelefon hör till de vanligaste skadorna.

  • Hemförsäkring med månadsfaktura

    Betala premien i rentav 12 poster utan extra kostnader.

  • Stabila priser

    Inga överraskande prishöjningar på hemförsäkringen.


Vad ersätter försäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Du kan välja 150, 250 eller 450 euro som hemförsäkringens självrisk. Den vanligaste självrisken för lösöre är 150 euro.

Om du vill försäkra ditt egnahemshus, läs mer om försäkringen för egnahemshus.

Om du är privat hyresvärd och vill försäkra din placeringsbostad, läs mer om uthyrningsförsäkringen.

Varför hemförsäkring från If?

Vår hemförsäkring för rad- och höghus är välanpassade för att ta hand om ditt favoritställe och dina saker. Försäkringen ger alltid ett omfattande skydd för saker i hemmet, om det så är fråga om hushållsmaskiner eller elektronik samt fast inredning, såsom köksskåp eller lavoar. Om ditt hem drabbats av en större skada och du behöver bo tillfälligt någon annanstans, ersätter vi också kostnader som anknyter sig till det här.

Hemförsäkringen omfattar dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll och är dessutom i kraft under resor som tar upp till ett år.

I vår hemförsäkring ingår också en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Skydden hjälper dig i tviste- och brottmål samt i händelse att du eller en famljemedlem orsakat någon en skada.

Hemförsäkringen gäller även vid flytt

Lösöre som ingår i hemförsäkringen är också försäkrat vid flytt. Du kan ta det lugnt t.ex. om du av misstag tappar en flyttlåda i golvet och kärlen går i kras. Skador som uppstått i det här sammanhanget ersätts ur hemförsäkringen.

Omfattande hemförsäkring ersätter också skadad telefon

Skador på mobiltelefonen hör till de vanligaste skadorna som ersätts från hemförsäkringen. När du har en hemförsäkring på Omfattande-skyddsnivån, får du ersättning bl.a. om skärmen har spruckit, telefonen fått fuktskador eller blivit stulen.

Om du har ny elektronik, t.ex. en dyr smarttelefon eller bärbar dator, rekommenderar vi definitivt en hemförsäkring med OmfattandePlus som skyddsnivå. I försäkringar på OmfattandePlus-skyddsnivån inverkar nämligen inte telefonens ålder på ersättningens storlek, om skadan sker under telefonens anskaffningsår eller det påföljande året.

OmfattandePlus är vår mest omfattande hemförsäkring och du behöver inte tveka att byta till den. När du väljer OmfattandePlus lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring, dvs. om din tidigare försäkring i ett annat bolag skulle ha ersatt skadan, ersätter vi också den, även om den inte skulle omfattas av OmfattandePlus-hemförsäkringen.

Nyhet! Kostnadsfritt skydd i händelse av identitetsstöld

Ett nytt tidsbestämt skydd i händelse av identitetsstöld ingår nu i alla hemförsäkringar utan extra kostnader. Skyddet är tidsbestämt och gäller 1.6.2020-31.12.2023 i såväl nya och äldre hemförsäkringar.

Läs mer om id-stöldskyddet

Försäkring till fullt pris

När du köper en hemförsäkring från webbutiken är dina möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som ingår i hemförsäkringen försäkrade till fullt pris. Det innebär att du inte behöver fundera på vad alla dina ägodelar är värda och om t.ex. en viss ersättningssumma räcker till för att täcka eventuella skador.

Vissa föremålsgrupper, såsom värdefulla föremål, utgör ett undantag i fråga om försäkring till fullt pris. Innan du köper en hemförsäkring ska du därför kontrollera om värdet på dina ägodelar överstiger maximibeloppet för föremålsgrupperna på en viss skyddsnivå.

Läs mer om försäkring av värdefulla föremål.