Försäkring för museifordon

Teckna en trafikförsäkring eller kaskoförsäkring för ditt museifordon, om fordonet som registrerats som museifordon används högst 90 dygn per kalenderår.


Ett värdefullt museifordon behöver ett lämpligt skydd

Om du använder ditt fordon som registrerats som museifordon högst 90 dygn under kalenderåret, får du en trafikförsäkring och kaskoförsäkring för museifordon.

Premien för kaskoförsäkringen och eventuell ersättning fastställs utifrån värdet på ditt museifordon, dvs. försäkringsbeloppet. Från oss får du ett rätt dimensionerat försäkringsskydd för ditt museifordon som motsvarar dina behov.

  • Helkasko ger ett heltäckande skydd för ditt museifordon.
  • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om försäkringsskyddet för museifordon och köp försäkring.

Vad innebär museiregistrering?

Ett fordon kan i samband med registreringsbesiktningen eller ändringsbesiktningen godkännas som museifordon, då det förflutit minst 30 år från utgången av fordonets tillverkningsår. Fordonet ska dessutom ha bevarats i ett skick som motsvarar det ursprungliga skicket eller restaurerats på ändamålsenligt sätt.

Mer information om registrering som museifordon på Trafis webbplats.

Vad ersätter försäkringen för museifordon? Helkasko Delkasko Trafik

Vi ersätter museifordonets reparationsskador till följd av kollision eller avkörning.

Ingår
Ingår inte

Om ditt museifordon stjäls, brinner eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Ingår Ingår Ingår inte

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt museifordon.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. 

Ingår Ingår Ingår inte

 Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Ingår Ingår Ingår

Komplettera din försäkring med valfritt tilläggsskydd

Valfritt tilläggsskydd Helkasko Delkasko Trafik
Ingår Ingår Ingår inte