Försäkring för museifordon

Du får en lämplig försäkring för ditt museifordon genom att ringa oss.

Ring: 010 19 19 19

Om du använder ditt fordon som registrerats som museifordon högst 30 dygn under kalenderåret, kan du försäkra ditt fordon med en trafikförsäkring och kaskoförsäkring för museifordon.


Vad ersätter försäkringen för museifordon? Helkasko Delkasko
Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår

Ett värdefullt museifordon behöver ett lämpligt skydd

Om du använder ditt fordon som registrerats som museifordon högst 30 dygn under kalenderåret, kan du försäkra ditt fordon med en trafikförsäkring och kaskoförsäkring för museifordon.

Premien för kaskoförsäkringen och eventuell ersättning fastställs utifrån värdet på ditt museifordon, dvs. försäkringsbeloppet. Från oss får du ett rätt dimensionerat försäkringsskydd för ditt museifordon som motsvarar dina behov.

  • Helkasko ger ett heltäckande skydd för ditt museifordon.
  • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om försäkringsskyddet för museifordon och ta försäkring genom att ringa oss.