Barnförsäkring

Barnet får vård utan att köa och direkt hos en specialläkare. En barnförsäkring kan tecknas för barn i åldern 7 dagar – 14 år. Försäkringen gäller fram till 80 års ålder.

3 orsaker att teckna barnförsäkring

  • Läkarbesök utan kvitton

    Betalningsförbindelse underlättar läkarbesök när barnet är sjukt.

  • Samarbetsnätverk i hela Finland

    Ifs betalningsförbindelse fungerar vid Terveystalos, Mehiläinens, Aavas och Pikkujättis vårdinrättningar.

  • Gäller alla hobbyer fram till 12 års ålder

    Barnet behöver ingen separat licensförsäkring.

Mehiläinen Digirådgivning utan kostnad för 6 månader

Med ett litet barn kommer många saker som en överraskning. Som vår barnförsäkringskund får du stöd med låg tröskel i vardagliga frågor.

If erbjuder tjänsten Mehiläinen Digirådgivning kostnadsfritt i sex månader för barn under 3 år (förmånens värde ca 75 euro).

Dina frågor besvaras 24/7 av sjuksköterskor och barnmorskor i OmaMehiläinen appens rådgivningschatt. Du får svaret direkt-också mitt i natten.

Du kan läsa mer om tjänsten på Mehiläinens sida.


Hur hjälper barnförsäkringen? Sjukdom Omfattande olycksfall Olycksfall

Du får ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfall, bl.a. besök på privat läkarstation.

Ingår Ingår Ingår

Du får en skattefri ersättning, om ditt barn skadar sig bestående till följd av ett olycksfall.

Ingår Ingår Ingår

Ifs hälsohjälp kommer till din hjälp dygnet runt redan före läkarbesöket på Mina sidor och i If Mobil.

Ingår Ingår Ingår

Du får ersättning för vårdkostnader till följd av vanliga belastningsskador, bl.a. besök på privat läkarstation.

Ingår Ingår

Ditt barn får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador.

Ingår Ingår

Du behöver ingen separat licensförsäkring.

Ingår Ingår

Du får också ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar, bl.a. besök på privat läkarstation.

Ingår

Också bassalvor ingår i försäkringen.

Ingår

Ditt barn också stöd vid återhämtningen efter en sjukdom.

Ingår

Läkarstationen gör skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken. Läs mer om direktersättning.

Ingår

På den här sidan kan du köpa en försäkring för ett minst 7 dagar gammalt barn. Om du behöver en försäkring för ett barn som ännu inte fötts, läs mer om försäkring för ofött barn. Om du söker en försäkring för ett barn som fyllt 14 år, läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Varför Ifs barnförsäkring?

När ditt barn drabbas av sjukdom får du snabbt hjälp 24/7

I barnfamiljer kommer behovet av vård ofta överraskande. Via den avgiftsfria hälsohjälpen, som betjänar dig dygnet runt, får du förhandsinformation om din ersättning samt besked om din återstående självrisk.

Dessutom hjälper vi dig att välja en lämplig vårdplats och du kan efter eget val smidigt boka tid hos läkare eller anlita vår distansläkare.

Besöket på läkarcentralen underlättas genom vårt omfattande nätverk för direktersättning.

Besök en specialläkare direkt utan remiss

Barnförsäkringen säkerställer att du själv kan välja vårdtid och -plats samt läkare. T.ex. kan du gå direkt till en öronläkare utan remiss från en allmänläkare.

Läkarbesök utan kvitton?

Genom betalningsförbindelse, dvs. If Direktersättning, gör läkarstationen en skadeanmälan i ditt namn. Du betalar endast din årliga självrisk och If betalar ersättningen direkt till vårdinrättningen.

Också distansläkarbesök ersätts från försäkringen.

Ifs förmånsprogram – förmånligare barnförsäkring

Omfattas du av Ifs förmånsprogram får du 10–15 % rabatt på nästan alla dina försäkringar.

Omfattande olycksfallsförsäkring – ett bättre alternativ

Omfattande olycksfallsförsäkring ersätter flera typer av olycksfall. Den omfattande olycksfallsförsäkringen har samma omfattning som en olycksfallsförsäkring på basnivå, men den omfattande försäkringen ersätter även skador på grund av exempelvis ansträngning eller rörelse.

Om till exempel menisken skadas genom anstränging, ersätts vård för skadan ur olycksfallsförsäkringen. Sådana skador omfattas i allmänhet inte av andra olycksfallsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring – en förmånlig basförsäkring för barnet

En olycksfallsförsäkring utgör ett basskydd som är bra att ha. Olycksfallsförsäkringen omfattar olycksfall och skador som orsakats av en yttre faktor. Med yttre faktorer avses exempelvis en hal vägyta eller sår som förorsakats av vassa objekt eller eld som kommit lös.

Olycksfallsförsäkringen ersätter undersökningar av skadan, men lämnar fortsatt vård på ditt eget ansvar, om skadans svårighetsgrad beror på en tidigare skada och inte själva olycksfallet. En bredare skyddsomfattning ersätter även sådana här skador.

Varför försäkra ett barn i skolåldern?

Att snabbt få vård hos barnläkaren underlättar vardagen även för barn i skolåldern. Långvariga sjukdomar såsom astma, eksem och allergier uppdagas även hos barn i skolåldern. Att besöka en specialläkare på den privata sidan är ett smidigt sätt att få vård.

Äldre barn råkar i allmänhet oftare ut för olyckor än småbarn. Barnförsäkringen gör det enkelt att direkt få vård hos en ortoped eller en annan läkare som är specialiserad på vård av skador på grund av olycksfall.

Idrottsförsäkring för barn fram till 12 års ålder

En barnförsäkring och omfattande olycksfallsförsäkring gäller vid all idrott utan begränsningar. Därtill omfattar den även tävlingar och extremsporter fram till att barnet fyller 12 år.

Därför behöver barnet inte heller en separat licensförsäkring eller idrottsförsäkring. Medan licensförsäkringen endast omfattar en idrottsgren, gäller barnförsäkringen och den omfattande olycksfallsförsäkringen alla grenar, dygnet runt.

Om barnet fyllt 12 år, kontrollera barnets försäkringsskydd på Mina sidor eller via kundservice.

Vanliga frågor och mer information