Barnförsäkring 7 dygn–14 år

Barnförsäkring omfattar olycksfall och sjukdomar och är en försäkring avsedd för barn, som t.ex. ersätter läkararvoden och mediciner. Du får pengarna snabbt på kontot, så ni kan koncentrera er på återhämtningen.

Barnet får vård snabbt och utan att köa.

 • Oknepiga läkarbesök

  Du behöver tack vare If Suorakorvaus inte betala mer än självrisken.

 • Gäller vid alla fritidsintressen fram till 12 års ålder

  Barnet behöver ingen separat licensförsäkring.

 • Ersätter receptbelagd medicin och läkararvoden

  Också receptbelagda bassalvor ersätts.


Hur hjälper barnförsäkringen? Sjukdom Omfattande olycksfall Sjukdom och olycksfall

Vårdkostnader vid olycksfall – du får ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfall (bl.a. besök på privat läkarstation).

checkmark checkmark checkmark

Bestående skador (medicinsk invaliditet) – du får en skattefri ersättning, om ditt barn skadar sig bestående till följd av ett olycksfall.

checkmark checkmark checkmark

If Terveysneuvonta – via hälsorådgivningstjänsten får du råd och stöd av en sjukskötare 24/7.

checkmark checkmark checkmark

De vanligaste belastningsskadorna – du får ersättning för vårdkostnader till följd av vanliga belastningsskador (bl.a. besök på privat läkarstation).

checkmark checkmark

Fysikalisk vård vid olycksfall – ditt barn får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador

checkmark checkmark

Gäller vid alla fritidsintressen upp till 12 års ålder – du behöver ingen separat licensförsäkring.

checkmark checkmark

Vårdkostnader vid sjukdom – du får också ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar (bl.a. besök på privat läkarstation).

checkmark

Fysikalisk vård vid sjukdom – ditt barn också stöd vid återhämtningen efter en sjukdom.

checkmark

If Suorakorvaus – via direktersättningstjänsten gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken.

checkmark

På denna sida kan du köpa en försäkring för ett minst 7 dagar gammalt barn. Om du behöver en försäkring för ett barn som ännu inte fötts, läs mer om försäkring för ofött barn.

Ersätter försäkringen ett coronatest?

Sjukförsäkringen ersätter ett coronavirustest hos privata serviceproducenter, om testet görs enligt THL:s kriterier utifrån en läkarremiss.

Vi ersätter inte test för personer som vid  tidpunkten för testet är symptomfria. Testet ersätts inte heller, om du redan har symptom när du tecknar försäkring. Sjukförsäkringen träder i kraft under förutsättning att du fyllt i en hälsodeklaration.

Vi ersätter på normalt sätt också vårdkostnader till följd av coronavirus, t.ex. läkararvoden, receptbelagda mediciner och vårddagavgifter efter självriskandelen. Antikroppstester ersätts inte ur försäkringen.

Läs mer om sjukförsäkring och coronavirus.

Varför barnförsäkring från If?

 • Om barnet är sjukt, får du hjälp 24/7
  • I barnfamiljer uppstår vårdbehovet oftast plötsligt. Som Ifs kund får du hjälp dygnet runt via den kostnadsfria hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, där en sjukskötare svarar på dina frågor.
 • Läkarbesök utan ett virrvarr av kvitton?
  • Genom direktersättningstjänsten If Suorakorvaus gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast bara självrisken.
  • Också distansläkarbesöken är ersättningsbara.
 • Försäkring för barn – förmånligare för If Förmånsprogram-kunder
  • Du får 10–16 % i rabatt på alla dina försäkringar, om du omfattas av If Förmånsprogram.
 • Få vård direkt hos en specialläkare utan remiss
  • Om ditt barn har en barnförsäkring, kan du själv välja vårdtiden och -platsen samt läkare. Du kan t.ex. gå direkt till en öronläkare utan remiss från en allmänläkare.

Omfattande olycksfallsförsäkring – den bättre olycksfallsförsäkringen

Omfattande olycksfallsförsäkring ersätter mångsidigt olika slags olycksfall. Omfattande olycksfallsförsäkringen har samma omfattning som olycksfallsförsäkringen, men ersätter dessutom t.ex. skador till följd av ansträngning. 

T.ex. om menisken i knäet skadas vid ett avstamp, ersätter omfattande olycksfallsförsäkringen vården av skadan. Vanliga olycksfallsförsäkringar skulle inte ersätta vårdkostnaderna för en sådan skada. 

Olycksfallsförsäkring – en förmånlig basförsäkring för barnet

Olycksfallsförsäkringen ger ett bra grundskydd, som var och en borde ha. Olycksfallsförsäkringen omfattar sådana olycksfall där skadan beror på en yttre orsak. Med yttre orsak avses t.ex. en istäckt vägyta, en kniv som orsakat såret eller eld.

Olycksfallsförsäkringen ersätter undersökningen av skadan men lämnar den fortsatta vården på ditt eget ansvar, om skadans svårighetsgrad beror på en tidigare skada och inte på själva olycksfallet. Mer omfattande skydd ersätter också sådana här skador.

Varför lönar det sig att ta försäkring för barn i skolåldern?

Att snabbt få vård hos barnläkaren underlättar vardagen också när barnet är i skolåldern. Hos skolbarn kan det framstå långvariga sjukdomar, t.ex. astma, olika eksem och allergier, som det går behändigt att få vård för hos privata specialistläkare.

Äldre barn råkar oftare ut för olycksfall än yngre barn, varvid det går smidigt att med hjälp av barnförsäkring få vård för, t.ex. hos en ortoped eller annan läkare som är specialiserad på olycksfall.

Barnets idrottsförsäkring gäller upp till 12 års ålder

Barnförsäkringen och omfattande olycksfallsförsäkringen gäller utan begränsningar vid all idrott, också vid tävlingar och extremsporter, fram till att barnet fyller 12 år.

Barnet behöver således ingen separat licensförsäkring eller idrottsförsäkring. Då licensförsäkringen endast gäller inom en idrottsgren, gäller barnförsäkringen och omfattande olycksfallsförsäkringen i alla grenar, dygnet runt.

När barnet fyllt 12 år, kontrollera omfattningen av barnets skydd via Mina sidor eller genom att ringa kundservice.