Barnförsäkring

Barnet får vård utan att köa och direkt hos specialläkare, om det behövs. Barnförsäkringen kan tecknas för barn i åldern 7 dagar – 14 år. Försäkringen gäller fram till 80 års ålder.

3 orsaker att teckna barnförsäkring

 • Läkarbesök utan ruljangs med kvitton

  Direktersättning underlättar era läkarbesök när barnet är sjukt.

 • Finlands bredaste samarbetsnätverk

  Ifs direktersättning fungerar vid Terveystalos, Mehiläinens, Aavas och Pikkujättis läkarstationer.

 • Gäller alla fritidsintressen fram till 12 års ålder

  Barnet behöver ingen separat licensförsäkring.

Hur hjälper barnförsäkringen? Sjukdom Omfattande olycksfall Olycksfall

Du får ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfall, bl.a. besök på privat läkarstation.

Ingår Ingår Ingår

Du får en skattefri ersättning, om ditt barn skadar sig bestående till följd av ett olycksfall.

Ingår Ingår Ingår

Via hälsorådgivningstjänsten får du råd och stöd av en sjukskötare 24/7. Läs mer om hälsorådgivning.

Ingår Ingår Ingår

Du får ersättning för vårdkostnader till följd av vanliga belastningsskador, bl.a. besök på privat läkarstation.

Ingår Ingår

Ditt barn får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador.

Ingår Ingår

Du behöver ingen separat licensförsäkring.

Ingår Ingår

Du får också ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar, bl.a. besök på privat läkarstation.

Ingår

Också bassalvor ingår i försäkringen.

Ingår

Ditt barn också stöd vid återhämtningen efter en sjukdom.

Ingår

Läkarstationen gör skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken. Läs mer om direktersättning.

Ingår

På denna sida kan du köpa en försäkring för ett minst 7 dagar gammalt barn. Om du behöver en försäkring för ett barn som ännu inte fötts, läs mer om försäkring för ofött barn.

Varför barnförsäkring från If?

 • Om barnet är sjukt, får du hjälp 24/7
  • I barnfamiljer uppstår vårdbehovet i allmänhet oväntat. Som Ifs kund får du hjälp dygnet runt via den kostnadsfria hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, där du får svar på dina hälsorelaterade frågor av en sjukskötare.
 • Besök en specialläkare direkt utan remiss
  • När ditt barn har en barnförsäkring kan du själv välja vårdtid och vårdplats samt läkare. T.ex. kan du gå direkt till en öronläkare utan att behöva en remiss från en allmänläkare.
 • Läkarbesök utan en ruljangs med kvitton?
  • Genom If Suorakorvaus gör läkarstationen en skadeanmälan för din räkning. Efter att du har betalat din årliga självrisk behöver du inte själv betala läkarbesöken, eftersom If betalar ersättningen direkt till läkarstationen.
  • Också distansläkarbesök ersätts från försäkringen.
 • Förmånligare barnförsäkring när du omfattas av If Förmånsprogram
  • Du får 10–16 % i rabatt på alla dina försäkringar, om du omfattas av If Förmånsprogram.

Omfattande olycksfallsförsäkring – ett bättre alternativ

En omfattande olycksfallsförsäkring ersätter mångsidigt olika slags olycksfall. Den omfattande olycksfallsförsäkringen har samma omfattning som en olycksfallsförsäkring, men ersätter därutöver t.ex. skador på grund av ansträngning vid avstamp.

Om exempelvis menisken i knäet skadas vid ett avstamp, ersätter den omfattande olycksfallsförsäkringen vårdkostnader för skadan. Sådana skador ersätts i allmänhet inte ur sedvanliga olycksfallsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring – en förmånlig basförsäkring för barnet

En olycksfallsförsäkring ger ett bra grundskydd som var och en borde ha. Olycksfallsförsäkringen omfattar olycksfall där skadan har orsakats av yttre faktorer. Med yttre faktorer avses t.ex. en istäckt vägyta eller sår som förorsakats av en kniv eller eld.

Olycksfallsförsäkringen ersätter skadans undersökning men lämnar fortsatt vård på ditt eget ansvar, om skadans svårighetsgrad beror på en tidigare skada och inte själva olycksfallet. En bredare skyddsomfattning ersätter även sådana här skador.

Varför köpa en försäkring för ett barn i skolåldern?

Att snabbt få vård hos barnläkaren underlättar vardagen även när det gäller barn i skolåldern. Hos barn i skolåldern kan det uppdagas långvariga sjukdomar, t.ex. astma, olika eksem och allergier, som går enkelt att behandla hos en privat specialläkare.

Äldre barn råkar oftare ut för olycksfall än småbarn, varför det med hjälp av barnförsäkringen går smidigt att få vård t.ex. hos en ortoped eller annan läkare som är specialiserad på olycksfall.

Idrottsförsäkringen för barn ger skydd fram till att barnet fyller 12

En barnförsäkring och omfattande olycksfallsförsäkring gäller utan begränsningar och vid all idrott. Det här gäller också vid tävlingar och extremsporter fram till att barnet fyller 12 år.

Ditt barn behöver därför ingen separat licensförsäkring eller idrottsförsäkring. Medan licensförsäkringen endast gäller inom en idrottsgren, är barnförsäkringen och den omfattande olycksfallsförsäkringen i kraft dygnet runt i alla grenar.

När barnet fyller 12 år lönar det sig att kontrollera barnets försäkringsskydd på Mina sidor eller via kundservice.

Coronaviruset och försäkringar

Ersätter försäkringen coronatest eller sjukkostnader till följd av insjuknande i coronaviruset? Ersätts annullerade resor? Vi sammanställde information om vad försäkringen ersätter i coronarelaterade situationer.

Om coronaviruset och försäkringar

Vanliga frågor och mer information