Tv eller annan hemelektronik har skadats eller stulits

Se anvisningar för hur du ska gå tillväga och anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att göra skadeanmälan tar ett ögonblick.

Vad ersätts?

  • Hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande ersätter plötsliga och oväntade skador på hemelektronik.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter stölder.
  • Apparatens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här, om tv:n eller annan hemelektronik har skadats

  1. Om tv:n eller apparaten är trasig och garantin är i kraft, kontakta i första hand apparatens försäljare och leverera apparaten till garantiservice.
  2. Om garantin inte är i kraft, fyll i skadeanmälan på Mina sidor. För skadeanmälan behöver du veta märke, modell, inköpsår och priset för en motsvarande ny apparat.
  3. Om vi behöver kvitton, en uppskattning om reparationskostnaderna eller andra tilläggsutredningar, kontaktar vi dig.
  4. Vi handlägger din ersättningsansökan snarast möjligt.
  5. Du får ersättningsbeslutet och uppgifter om den ersättning som betalas ut via Mina sidor.

Försäkringsersättning

På ersättningens storlek inverkar värdet på din apparat, apparatens ålder och försäkringens självrisk. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna, varifrån försäkringens självrisk dras av. Den maximala ersättning som betalas ut beror emellertid på apparatens värde efter åldersavdraget. Av apparatens pris återstår alltid minst 10 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny apparat.

Du kan granska omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor.

Åldersavdrag

Appa­ratens inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
0 %0 %
-9 %0 %
-18 %0 %
-27 %0 %
-36 %-9 %
Självriskt.ex. -150 €t.ex. -150 €