Tv:n är sönder

När olyckan är framme, ta det lugnt. Vi hjälper dig.

Anvisningar för hur du ska gå till väga om tv:n går sönder

Om garantin är i kraft, kontakta den affär där du köpt din tv.

Om garantin har gått ut eller om skadan inte omfattas av garantin, tv-apparaten har t.ex. fallit i golvet, gör skadeanmälan på Mina sidor. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig. Du får snabbt ett ersättningsbeslut.