Babyförsäkring för ofött barn

Försäkring för ofött barn dvs. babyförsäkring ger sinnesro. Ni får snabbt vård när ni behöver det.

Vi erbjuder alla babyförsäkring under det första året till förmånskundpris

  • Omfattande ersättning för babyns vårdkostnader och mammans långvariga sjukhusvård
  • Gäller under barnets hela liv fram till att det fyller 80 år
  • Tack vare direktersättningstjänsten If Suorakorvaus gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning

På den här sidan kan du köpa en försäkring efter 11. graviditetsveckan (12+0) och ännu två månader innan beräknad nedkomst. Om du planerar att försäkra ett barn som redan fötts, läs mer om barnförsäkringen.

Vad ersätter babyförsäkringen? Ofödda barnets försäkring

Mammans långvariga sjukhusvård – vi betalar 2 000 euro som skattefri engångsersättning under graviditetstiden eller efter förlossningen.

checkmark

Babyns långvariga sjukhusvård – vi betalar en engångsersättning på 2000 euro för t.ex. ett barn som föds för tidigt.

checkmark

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada – vi betalar en engångsersättning på 10 000 euro, om barnet har en allvarlig medfödd sjukdom eller skada.

checkmark

Vårdkostnader för olycka eller sjukdom – vi betalar ersättning för barnets vårdkostnader (bl.a. besök hos privatläkare).

checkmark

Försäkringen ersätter receptbelagd medicin – också bassalvor ingår i försäkringen.

checkmark

Bestående men vid olycka  – vi betalar skattefri ersättning, om barnet får bestående men på grund av en olycka.

checkmark

Fysikalisk behandling – barnet får stöd i att återhämta sig från en olycka eller en sjukdom.

checkmark

Gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver inte en separat licensförsäkring.

checkmark

If Hälsa – vi erbjuder hälsorådgivnings-, direktersättnings-, och distansläkartjänster som underlättar livet.

checkmark

Försäkring för ofött barn – vad ingår i försäkringen?

Babyns försäkring hjälper er efter födseln, om barnet blir sjukt eller skadar sig. Försäkringen gäller under barnets hela liv fram till att det fyller 80 år. 

Det ofödda barnets försäkring ger även trygghet ifall barnet har en medfödd skada, och ersätter längre sjukhusvård om barnet blir allvarligt sjukt.

Babyförsäkringen skyddar också mamman efter graviditetsvecka 11 (12+0). Den förnyade försäkringen ger säkerhet vid mammans längre sjukhusvård under graviditeten och tre månader efter förlossningen. Orsaken till mammans sjukhusvård behöver inte anknyta sig till graviditet – oftast har emellertid långvarig sjukhusvård att göra med en för tidig förlossning eller diabetes under graviditet.

När du tar försäkring redan under graviditetstiden, får du på köpet en livförsäkring för modern som gäller ett år. Efter första året fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd, och du får ett meddelande i god tid och får avsluta försäkringen om du vill. Livförsäkringen beviljas av Ifs samarbetspartner Mandatum Livförsäkringsbolag.

Finlands bästa ersättningstjänst garanterar att du snabbt får pengarna på kontot. Vi betalar över 90 % av ersättningarna inom ett dygn och det är enkelt att ansöka om ersättning på Mina sidor.

Räkna ut försäkringens pris.

Inga begränsningar på en försäkring som köpts under graviditeten

Det lönar sig att köpa försäkring i god tid, eftersom mammans hälsotillstånd kan inverka på beviljandet av försäkring. Ibland kan besvär som uppstår under den framskridande graviditeten (t.ex. högt blodtryck eller höga sockervärden) leda till att en försäkring inte kan beviljas för barnet som föds – därför lönar det sig att skaffa försäkringen snarast möjligt efter graviditetsvecka 11.

Att ta försäkring under graviditeten är också bra för babyn, då försäkringen för den nyfödda inte får begränsningar. Om du tecknar försäkringen först efter att babyn har fötts, omfattar försäkringen vanligtvis inte sjukdomar och skador som upptäckts innan försäkringens beviljande.

Inte en enda gång har jag ångrat mitt beslut att skaffa försäkring. Utöver den ekonomiska nyttan har sinnesron försäkringen skapat varit betydelsefull.

Babyförsäkringens pris – få det första året till förmånskundpris

Priset på försäkring för ofött barn fastställs enligt mammans ålder, hemort, försäkringsbelopp och tilläggskydd. Årspremien beror också på om du omfattas av If Förmånsprogram.

För att små tår erbjuder vi alla babyförsäkring under det första året till förmånskundpris. Du ser priset för förmånskunder i vår webbutik i samband med prisberäkningen.

Om försäkringen efter ett år inte ingår i If Förmånsprogram, höjer vi årspremien med 30%, vilket innebär att den höjs till normal prisnivå. För att behålla förmånsprogrammets prisnivå ska du köpa hem- eller kaskoförsäkring, varvid också babyförsäkringens pris sjunker enligt försmånsprogrammets rabatter.

Läs mer om If Förmånsprogram!

Hur kan jag köpa en babyförsäkring?

  1. Du kan enkelt köpa en försäkring för ofött barn i webbutiken tidigast efter graviditetsvecka 11, senast 2 mån innan beräknad tid. Notera att du bör ha genomgått allmän ultraljudsundersökning som erbjuds av kommunen innan du tecknar försäkring.
  2. Efter köpet ber vi modern att fylla i en enkel hälsoutredning.
  3. Meddela barnets personuppgifter efter födseln på Mina sidor (senast 2 mån efter födseln) för att försäkringen för barndomstiden ska träda i kraft.

Räkna ut försäkringens pris.

Om du ännu har några frågor kan du kontakta vår kundservice. Vi svarar gärna på alla dina frågor.