Babyförsäkring för ofött barn

Hos oss kan du teckna en babyförsäkring redan efter 11. graviditetsveckan, dvs. innan andra ultraljudet. Räkna ut priset på en minut.

Babyförsäkring – du får det första året till nedsatt pris

  • Det bästa skyddet för din baby

    Ersätter även vård av prematurer.

  • Skyddar även den väntande mamman

    Vi ersätter långvarig sjukhusvård av mamman.

  • Läkarbesök utan kvitton

    Betalningsförbindelse underlättar läkarbesök när barnet är sjukt.

På den här sidan kan du teckna en försäkring efter 11. graviditetsveckan (12+0), dvs. redan innan andra ultraljudet. Om du vill försäkra ett barn som redan fötts, läs mer om barnförsäkringen.

Mehiläinen Digirådgivning utan kostnad för 6 månader

Som Ifs kund får du stöd till vardagen med din baby med låg tröskel.

När du köper Ifs babyförsäkring får du Mehiläinens Digirådgivning gratis för sex månader (förmånens värde ca 75 euro).

Dina frågor besvaras 24/7 av sjuksköterskor och barnmorskor i OmaMehiläinen appens rådgivningschatt. Du får svaret direkt-även mitt i natten.

Observera att har tillgång till tjänsten efter barnets födsel, den är inte tillgänglig under graviditeten.  När du har gett If ditt babys personbeteckning, skickar vi inom två veckor ett e-postmeddelande med en kod med vilken du kan aktivera tjänsten. För att kunna använda Digirådgivningen måste babyns personbeteckning och vårdnadshavare bekräftas av Befolkningsregistercentralen.

Du kan läsa mer om tjänsten på Mehiläinens sida.


Vad ersätter babyförsäkringen? Ofödda barnets försäkring

Mammans långvariga sjukhusvård – vi betalar 2 000 euro som skattefri engångsersättning under graviditetstiden eller efter förlossningen.

Ingår

Babyns långvariga sjukhusvård – vi betalar en engångsersättning på 2000 euro för t.ex. ett barn som föds för tidigt.

Ingår

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada – vi betalar en engångsersättning på 10 000 euro, om barnet har en allvarlig medfödd sjukdom eller skada.

Ingår

Vårdkostnader för olycka eller sjukdom – vi betalar ersättning för barnets vårdkostnader (bl.a. besök hos privatläkare).

Ingår

Försäkringen ersätter receptbelagd medicin – också bassalvor ingår i försäkringen.

Ingår

Bestående men vid olycka  – vi betalar skattefri ersättning, om barnet får bestående men på grund av en olycka.

Ingår

Fysikalisk behandling – barnet får stöd i att återhämta sig från en olycka eller en sjukdom.

Ingår

Gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver inte en separat licensförsäkring.

Ingår

Ifs hälsohjälp kommer till din hjälp dygnet runt redan före läkarbesöket på Mina sidor och i If Mobil.

Ingår

Varför babyförsäkring från If?

Skydd för den väntande mamman

Vi betalar ut en ersättning som underlättar vardagen, om den väntande mamman får sjukhusvård under graviditeten eller tre månader efter förlossningen. Själva graviditeten behöver inte vara orsaken till långvarig sjukhusvård – men i de flesta fall brukar behovet ha att göra med att barnet föds prematurt eller graviditetsdiabetes.

När ditt barn drabbas av sjukdom får du snabbt hjälp 24/7

I barnfamiljer kommer behovet av vård ofta överraskande. Via den avgiftsfria hälsohjälpen, som betjänar dig dygnet runt, får du förhandsinformation om din ersättning samt besked om din återstående självrisk. Dessutom hjälper vi dig att välja en lämplig vårdplats och du kan efter eget val smidigt boka tid hos läkare eller anlita vår distansläkare.

Besöket på läkarcentralen underlättas genom vårt omfattande nätverk för direktersättning

Läkarbesök utan kvitton?

Genom betalningsförbindelse, dvs. If Direktersättning, gör läkarstationen en skadeanmälan i ditt namn. Efter att du har betalat din årliga självrisk behöver du inte själv betala läkarbesöken, eftersom If betalar ersättningen direkt till läkarstationen.

Också distansläkarbesök ersätts från försäkringen.

Besök en specialläkare direkt utan remiss

Babyförsäkringen säkerställer att du själv kan välja vårdtid och -plats samt läkare. T.ex. kan du gå direkt till en öronläkare utan remiss från en allmänläkare.

Försäkring som tecknas under graviditeten skyddar barnet från första början

Det lönar sig att skaffa en försäkring i god tid, då mammans hälsotillstånd inverkar på beviljandet av försäkringen. Ibland kan besvär som uppstår under graviditeten (t.ex. högt blodtryck eller höga sockervärden) leda till att en försäkring för ofött barn inte kan beviljas. Därför lönar det sig att skaffa försäkringen efter graviditetsvecka 11 så tidigt som möjligt.

Att ha en försäkring under graviditeten är även bra för själva babyn, eftersom försäkringen då skyddar babyn ända från födseln. Om försäkringen tecknas först efter babyns födsel, omfattar försäkringen vanligtvis inte sådana sjukdomar och skador som konstaterats innan försäkringen har beviljats.

Försäkringar som köpts under graviditeten omfattar t.ex. skador som eventuellt beror på prematur födsel och som emellertid inte ersätts ur försäkringar som tecknats efter nedkomst.

Babyförsäkringens pris – få det första året till nedsatt pris

Priset på en försäkring för ofött barn fastställs enligt mammans ålder, hemort samt försäkringsbelopp och tilläggskydd. Årspremien beror även på eventuella förmåner du har rätt till i Ifs förmånsprogram.

Ett nedsatt pris på babyförsäkringen gäller i regel endast våra ägarkunder. Vi vill ändå erbjuda samma pris till alla våra kunder under det första året. Priset ser du direkt i webbutiken i samband med prisberäkningen.

Om försäkringen efter det första året inte omfattas av Ifs förmånsprogram, priset ändras därmed till normal prisnivå. Om du vill ha kvar förmånspriset kan du köpa en hemförsäkring eller kaskoförsäkring hos If, varvid du säkerställer att babyförsäkringen även i fortsättningen är förmånligare.

Läs mer om Ifs förmånsprogram!

Hur köper jag en babyförsäkring?

En försäkring för ofött barn, dvs. babyförsäkring köper du enkelt från webbutiken.

Försäkringen beviljas tidigast efter graviditetsvecka 11 (12+0) och senast 2 månader innan beräknad tid. Notera att beviljandet av försäkringen förutsätter att man deltagit i den första ultraljudsundersökningen som kommunen erbjuder.

Efter köpet ber vi modern att fylla i en enkel hälsodeklaration. Barnets personuppgifter kan du ange efter nedkomst på Mina sidor eller genom att kontakta kundservice per telefon.

Kostnadsfri livförsäkring i ett år

Om du köper försäkringen redan under graviditetstiden, erbjuder vi en livförsäkring för mamman kostnadsfritt i ett år.

Efter det första året fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd. Du får en anmälan om detta i god tid och du kan även avsluta försäkringen, om så vill.

Livförsäkringen beviljas av Ifs samarbetspartner Mandatum Life.

Mer information