Babyförsäkring för ofött barn

Försäkring för ofött barn, dvs. babyförsäkring ger dig sinnesro. Ni får snabbt vård, när ni behöver det.

Vi erbjuder alla babyförsäkring under det första året till förmånskundpris

 • Omfattar babyns vårdkostnader och mammans långvariga sjukhusvård

  Det lönar sig att köpa försäkring redan under graviditeten.

 • Gäller under barnets hela liv, om ni så vill

  Försäkringen gäller vid behov fram till att barnet fyller 80 år.

 • Läkarstationen gör tack vare If Suorakorvaus skadeanmälan för din räkning

  Du behöver inte betala annat än självrisken.


På den här sidan kan du köpa försäkring efter 11. graviditetsveckan (12+0) och ännu två månader innan beräknad nedkomst. Om du tänker försäkra ett barn som redan fötts, läs mer om barnförsäkring.

Vad ersätter babyförsäkringen? Ofödda barnets försäkring

Mammans långvariga sjukhusvård – vi betalar 2 000 euro som skattefri engångsersättning under graviditetstiden eller efter förlossningen.

checkmark

Babyns långvariga sjukhusvård – vi betalar en engångsersättning på 2000 euro för t.ex. ett barn som föds för tidigt.

checkmark

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada – vi betalar en engångsersättning på 10 000 euro, om barnet har en allvarlig medfödd sjukdom eller skada.

checkmark

Vårdkostnader för olycka eller sjukdom – vi betalar ersättning för barnets vårdkostnader (bl.a. besök hos privatläkare).

checkmark

Försäkringen ersätter receptbelagd medicin – också bassalvor ingår i försäkringen.

checkmark

Bestående men vid olycka  – vi betalar skattefri ersättning, om barnet får bestående men på grund av en olycka.

checkmark

Fysikalisk behandling – barnet får stöd i att återhämta sig från en olycka eller en sjukdom.

checkmark

Gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver inte en separat licensförsäkring.

checkmark

If Terveys – vi erbjuder hälsorådgivnings-, direktersättnings-, och distansläkartjänster som underlättar livet.

checkmark

Ersätter försäkringen ett coronatest?

Sjukförsäkringen ersätter ett coronavirustest hos privata serviceproducenter, om testet görs enligt THL:s kriterier utifrån en läkarremiss.

Vi ersätter inte test för personer som vid tidpunkten för testet är symptomfria. Testet ersätts inte heller, om du redan har symptom när du tecknar försäkring. Sjukförsäkringen träder i kraft under förutsättning att du fyllt i en hälsodeklaration.

Vi ersätter på normalt sätt också vårdkostnader till följd av coronavirus, t.ex. läkararvoden, receptbelagda mediciner och vårddagavgifter efter självriskandelen. Antikroppstester ersätts inte ur försäkringen.

Läs mer om sjukförsäkring och coronavirus.

Varför babyförsäkring från If?

 • Skydd för den väntande mamman
  • Om den väntande mamman får sjukhusvård under graviditeten eller tre månader efter förlossningen, får ni ersättning från försäkringen som underlättar vardagen. Orsaken till mammans sjukhusvård behöver inte anknyta sig till graviditeten, då långvarig sjukhusvård oftast har att göra med en för tidig förlossning eller graviditetsdiabetes.
 • Om barnet är sjukt, får du hjälp 24/7
  • I barnfamiljer uppstår vårdbehovet oftast plötsligt. Som Ifs kund får du hjälp dygnet runt via den kostnadsfria hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, där en sjukskötare svarar på dina frågor.
 • Läkarbesök utan ett virrvarr av kvitton?
  • Genom direktersättningstjänsten If Suorakorvaus gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast bara självrisken.
  • Också distansläkarbesöken är ersättningsbara.
 • Få vård direkt hos en specialläkare utan remiss
  • Om ditt barn har en babyförsäkring, kan du själv välja vårdtiden och -platsen samt läkare. Du kan t.ex. gå direkt till en öronläkare utan remiss från en allmänläkare.

Inga begränsningar på försäkring som köpts under graviditeten

Det lönar sig att köpa försäkring i god tid, eftersom mammans hälsotillstånd kan inverka på beviljandet av försäkring. Ibland kan besvär som uppstår under den framskridande graviditeten (t.ex. högt blodtryck eller höga sockervärden) leda till att en försäkring inte kan beviljas för barnet som föds – därför lönar det sig att skaffa försäkringen snarast möjligt efter graviditetsvecka 11.

Att ta försäkring under graviditeten är också bra för babyn, då försäkringen för den nyfödda inte får begränsningar. Om du tecknar försäkringen först efter att babyn har fötts, omfattar försäkringen vanligtvis inte sjukdomar och skador som upptäckts innan försäkringens beviljande.

En försäkring som köpts under graviditeten omfattar t.ex. skador som beror på att barnet fötts för tidigt, vilket försäkringar som köpts efter födseln inte ersätter.

Babyförsäkringens pris – få det första året till förmånskundpris

Priset på försäkring för ofött barn fastställs enligt mammans ålder, hemort, försäkringsbelopp och tilläggskydd. På årspremien inverkar också om du har rätt till det pris som fastställs i If Förmånsprogram.

Vi erbjuder nu alla våra kunder en babyförsäkring under det första året till förmånskundpris. Du ser förmånskundens pris i vår webbutik i samband med prisberäkningen.

Om försäkringen efter ett år inte omfattas If Förmånsprogram, höjer vi årspremien med 30%, varvid priset höjs till den normala prisnivån. För att säkerställa att förmånsprogrammets prisnivå fortsätter gälla, ska du köpa Ifs hem- eller kaskoförsäkring. Då fastställs babyförsäkringens pris också i fortsättningen enligt förmånsprogrammets rabatter.

Läs mer om If Förmånsprogram!

Kostnadsfri livförsäkring för mamman under ett år

Om du köper en försäkring redan under graviditeten, får du vid behov på köpet en kostnadsfri livförsäkring för mamman under ett år.

Efter det första året fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd. Du får en anmälan om detta i god tid, och om du vill kan du välja att avsluta försäkringen.

Livförsäkringen beviljas av Ifs samarbetspartner Mandatum Life.

Hur kan jag köpa en babyförsäkring?

Det går enkelt att köpa en försäkring för ofött barn i webbutiken, tidigast efter graviditetsvecka 11 och senast 2 månader innan beräknad tid. Notera att du ska ha genomgått allmän ultraljudsundersökning som erbjuds av kommunen innan du köper en försäkring.

Efter köpet ber vi mamman att fylla i en enkel hälsodeklaration.
Ange barnets personuppgifter efter födseln på Mina sidor eller genom att ringa kundservice.