Babyförsäkring för ofött barn

Vi finns vid din sida redan under graviditeten – vi ser till att du får hjälp med alla hälsorelaterade bekymmer, t.ex. av en sjukskötare som svarar på dina frågor dygnet runt. Alltså kan du koncentrera dig på det viktigaste medan du väntar, då du vet att barnet har det rätta skyddet från det första skriket, och genom hela livet.

Babyförsäkring till ett förmånspris under det första året

 • Ger skydd för babyn utan begränsningar

  Inga begränsande villkor fogas till försäkringen som tecknats under graviditeten.

 • Babyförsäkringen skyddar också den väntande mamman

  Vi ersätter också långvarig sjukhusvård av mamman.

 • Oknepiga läkarbesök

  Du behöver tack vare If Suorakorvaus inte betala mer än självrisken.


På den här sidan kan du köpa försäkring efter 11. graviditetsveckan (12+0) och ännu två månader innan beräknad nedkomst. Om du behöver en försäkring för ditt barn som redan fötts, läs mer om vår barnförsäkring.

Vad ersätter babyförsäkringen? Ofödda barnets försäkring

Mammans långvariga sjukhusvård – vi betalar 2 000 euro som skattefri engångsersättning under graviditetstiden eller efter förlossningen.

Ingår

Babyns långvariga sjukhusvård – vi betalar en engångsersättning på 2000 euro för t.ex. ett barn som föds för tidigt.

Ingår

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada – vi betalar en engångsersättning på 10 000 euro, om barnet har en allvarlig medfödd sjukdom eller skada.

Ingår

Vårdkostnader för olycka eller sjukdom – vi betalar ersättning för barnets vårdkostnader (bl.a. besök hos privatläkare).

Ingår

Försäkringen ersätter receptbelagd medicin – också bassalvor ingår i försäkringen.

Ingår

Bestående men vid olycka  – vi betalar skattefri ersättning, om barnet får bestående men på grund av en olycka.

Ingår

Fysikalisk behandling – barnet får stöd i att återhämta sig från en olycka eller en sjukdom.

Ingår

Gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver inte en separat licensförsäkring.

Ingår

If Terveys – vi erbjuder hälsorådgivnings-, direktersättnings-, och distansläkartjänster som underlättar livet.

Ingår

Ersätter försäkringen ett coronatest?

Sjukförsäkringen ersätter ett coronavirustest hos privata serviceproducenter, om testet görs enligt THL:s kriterier utifrån en läkarremiss.

Vi ersätter inte test för personer som vid tidpunkten för testet är symptomfria. Testet ersätts inte heller, om du redan har symptom när du tecknar försäkring. Sjukförsäkringen träder i kraft under förutsättning att du fyllt i en hälsodeklaration.

Vi ersätter på normalt sätt också vårdkostnader till följd av coronavirus, t.ex. läkararvoden, receptbelagda mediciner och vårddagavgifter efter självriskandelen. Antikroppstester ersätts inte ur försäkringen.

Läs mer om sjukförsäkring och coronavirus.

Varför babyförsäkring från If?

 • Skydd för den väntande mamman
  • Om den väntande mamman får sjukhusvård under graviditeten eller tre månader efter förlossningen, får ni ersättning från försäkringen som underlättar vardagen. Orsaken till mammans sjukhusvård behöver inte anknyta sig till graviditeten, då långvarig sjukhusvård oftast har att göra med en för tidig förlossning eller graviditetsdiabetes.
 • Om barnet är sjukt, får du hjälp 24/7
  • I barnfamiljer uppstår vårdbehovet oftast oväntat. Som kund hos If får du hjälp dygnet runt via den kostnadsfria hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, där en sjukskötare ger svar på dina frågor.
 • Läkarbesök utan ett virrvarr av kvitton?
  • Genom direktersättningstjänsten If Suorakorvaus gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast bara självrisken.
   Också distansläkarbesöken är ersättningsbara.
 • Få vård direkt hos en specialläkare utan remiss
  • Om ditt barn har en babyförsäkring, kan du själv välja vårdtiden och -platsen samt läkare. Du kan t.ex. gå direkt till en öronläkare utan remiss från en allmänläkare.

Inga begränsningar på försäkring som köpts under graviditeten

Det lönar sig att köpa en försäkring i god tid, eftersom mammans hälsotillstånd kan inverka på försäkringens beviljande. Ibland kan besvär som uppstår under den framskridande graviditeten (t.ex. högt blodtryck eller höga sockervärden) leda till att en försäkring inte kan beviljas för barnet som föds – därför lönar det sig att skaffa försäkringen snarast möjligt efter graviditetsvecka 11.

Att skaffa en försäkring under graviditetstiden är också bra för barnet du väntar, eftersom försäkringen för den nyfödda i sådana fall inte får begränsningar. Om du tecknar försäkringen först efter babyns födsel, täcker försäkringen vanligtvis inte de sjukdomar och skador som konstaterats innan försäkringen beviljats.

En försäkring som köpts under graviditeten omfattar t.ex. skador som beror på att barnet fötts för tidigt, vilket försäkringar som köpts efter födseln vanligtvis inte ersätter.

Babyförsäkringens pris – få det första året till ett förmånspris

Priset på en försäkring för ofött barn fastställs enligt mammans ålder, hemort samt enligt försäkringsbelopp och tilläggskydd. På årspremien inverkar också huruvida du har rätt till ett nedsatt pris som fastställs i If Förmånsprogram.

Vi vill nu erbjuda babyförsäkringen till ett förmånspris, som normalt bara gäller våra förmånskunder, till alla våra kunder. Du ser förmånspriset i webbutiken i samband med prisberäkningen.

Om försäkringen efter ett år från den tidpunkt då den tecknats inte omfattas If Förmånsprogram, höjer vi årspremien med 30%, dvs. priset höjs då till den normala prisnivån. Om du vill ha kvar förmånspriset, kan du genom att köpa hemförsäkring eller kaskoförsäkring hos If säkerställa att babyförsäkringens pris också i fortsättningen förblir nedsatt enligt förmånsprogrammets rabatt.

Läs mer om If Förmånsprogram!

Livförsäkring för mamman kostnadsfritt under ett år

Om du köper försäkringen redan under graviditetstiden, får du på köpet livförsäkring för mamman kostnadsfritt under ett år, vid behov.

Efter det första året fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd. Du får en anmälan om detta i god tid, och om du vill kan du välja att avsluta försäkringen.

Livförsäkringen beviljas av Ifs samarbetspartner Mandatum Life.

Hur kan jag köpa en babyförsäkring?

Det går enkelt att köpa en försäkring för ofött barn dvs. babyförsäkring i webbutiken, tidigast efter graviditetsvecka 11, och senast 2 månader innan beräknad tid. Notera att du ska ha genomgått allmän ultraljudsundersökning som erbjuds av kommunen innan du köper en försäkring.

Efter köpet ber vi mamman att fylla i en enkel hälsodeklaration.
Ange barnets personuppgifter efter födseln på Mina sidor eller genom att ringa kundservice.