Babyförsäkring för ofött barn

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Babyförsäkring för det ofödda barnet

Försäkring för ofött barn dvs. babyförsäkringen ger sinnesro. Ni får snabbt vård om det behövs.


Få babyförsäkringen under första året till ett pris som normalt gäller förmånskunder

 • Omfattande ersättning för babyns vårdkostnader och mammans långvariga sjukhusvård

 • Gäller under barnets hela liv fram till att det fyller 80 år

 • Tack vare If Direktersättning gör läkarstationen skadeanmälan på dina vägnar

Vad ersätter babyförsäkringen? Ofödda barnets försäkring 

Mammans långvariga sjukhusvård – vi betalar 2 000 euro som skattefri engångsersättning under graviditetstiden eller efter förlossningen.

checkmark

Babyns långvariga sjukhusvård – vi betalar en engångsersättning på 2000 euro för t.ex. ett barn som föds för tidigt.

checkmark

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada – vi betalar en engångsersättning på 10 000 euro, om barnet har en allvarlig medfödd sjukdom eller skada.

checkmark

Vårdkostnader för olycka eller sjukdom – vi betalar ersättning för barnets vårdkostnader (bl.a. besök hos privatläkare).

checkmark

Försäkringen ersätter receptbelagd medicin – också bassalvor ingår i försäkringen.

checkmark

Bestående men vid olycka  – vi betalar skattefri ersättning, om barnet får bestående men på grund av en olycka.

checkmark

Fysikalisk behandling – barnet får stöd i att återhämta sig från en olycka eller en sjukdom.

checkmark

Gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver inte en separat licensförsäkring.

checkmark

If Hälsa – vi erbjuder hälsorådgivnings-, direktersättnings-, och distansläkartjänster som underlättar livet.

checkmark


Med försäkringsbelopp avses den summa du högst kan få under försäkringens giltighetstid.

Vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall ersätts upp till 50 000 eller 100 000 euro under försäkringens giltighetstid.

Ersättningen för bestående men är 100 000 euro. Den ersättning som betalas ut är beroende av skadans svårighetsgrad.

Ersättningen vid dödsfall på grund av olyckshändelse är 5 000 euro.

För högre ersättningsbelopp, kontakta vår kundservice. Det är enkelt att se över ersättningsbeloppen för dina nuvarande försäkringar på Mina sidor.

I försäkringen kan du som självrisk välja 100–500 euro per försäkringsperiod. Du betalar självrisken endast en gång per försäkringsperiod (12 månader).

Genom att välja en större självrisk sparar du in på försäkringens pris. Om den offentliga sektorn på din ort fungerar väl och du med försäkringen endast vill gardera dig i händelse av mer kännbara vårdkostnader, lönar det sig att överväga en större självrisk.

På den här sidan kan du köpa försäkring efter 11. graviditetsveckan (12+0) och ännu två månader innan beräknad nedkomst. Om du planerar att försäkra barnet som redan fötts, läs mer om barnförsäkringen.

Försäkring för ofött barn – vad ingår i försäkringen?

Babyns försäkring står till hjälp efter småttingens födsel, om barnet blir sjukt eller skadar sig. Försäkringen gäller under barnets hela liv fram till att det fyller 80 år. 

Det ofödda barnets försäkring ger även trygghet ifall barnet har en medfödd skada, och ersätter längre sjukhusvård om barnet blir allvarligt sjukt.

Babyförsäkringen skyddar också mamman efter graviditetsvecka 11 (12+0). Den förnyade försäkringen ger säkerhet vid mammans längre sjukhusvård under graviditeten och tre månader efter förlossningen.

När du skaffar försäkringen redan under graviditetstiden, får du på köpet en livförsäkring för modern som gäller ett år. Efter första året fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd, och du får ett meddelande väl i förväg och du får avsluta försäkringen om du vill. Livförsäkringen beviljas av Ifs samarbetspartner Mandatum Livförsäkringsbolag.

Finlands bästa ersättningstjänst garanterar att du snabbt får in pengarna på kontot. Vi betalar över 90 % av ersättningarna inom ett dygn och du ansöker lätt om ersättning på Mina sidor.

Räkna ut försäkringens pris.

Inga begränsningar på försäkringen som köpts under graviditeten

Det lönar sig att köpa försäkring i god tid, eftersom mammans hälsotillstånd kan inverka på beviljandet av en försäkring. Ibland kan besvär som yppar sig under den framskridande graviditeten (t.ex. högt blodtryck eller höga sockervärden) leda till att en försäkring inte kan beviljas för barnet som föds – därför lönar det sig att skaffa försäkring så snart som möjligt efter graviditetsvecka 11.

Att skaffa en försäkring under graviditeten är också bra för babyn, då försäkringen för den nyfödda inte får några begränsningar. Om du köper försäkringen först efter babyns födsel, omfattar försäkringen vanligtvis inte de sjukdomar och skador, som har upptäckts innan beviljandet av försäkringen.

Inte en enda gång har jag ångrat mitt beslut att skaffa försäkring. Utöver den ekonomiska nyttan har sinnesron försäkringen skapat varit betydelsefull.

Babyförsäkringens pris – vi erbjuder första året till ett pris som normalt gäller förmånskunder

Priset på försäkringen för ofött barn bestäms enligt mammans ålder, hemort, försäkringsbelopp och tilläggskydd. Därtill beror årspremien på om du omfattas av If Förmånsprogram.

För att fira små tår erbjuder vi alla våra kunder babyförsäkringen under första året till ett pris som normalt bara gäller förmånskunder. Du ser förmånskundens pris i vår webbutik i samband med prisberäkningen.

Om försäkringen efter ett år inte ingår i If Förmånsprogram, höjer vi årspremien med 30%, dvs. priset höjs till en normal prisnivå. För att behålla förmånsprogrammets prisnivå behöver du köpa hem- eller kaskoförsäkring, varvid babyförsäkringens pris sjunker enligt försmånsprogrammets rabatter.

Läs mer om If Förmånsprogram!

Hur kan jag köpa en försäkring för ett ofött barn?

 1. Du kan enkelt köpa en försäkring för ett ofött barn i webbutiken tidigast efter graviditetsvecka 11, senast 2 mån innan beräknad tid. Notera att du bör ha genomgått allmän ultraljudsundersökning som erbjuds av kommunen innan du tecknar en försäkring.
 2. Efter inköpet ber vi mamman fylla i en enkel hälsoutredning.
 3. Meddela barnets personuppgifter efter födseln på Mina sidor (senast 2 mån efter födseln) för att försäkringen för barndomstiden ska träda i kraft.

Räkna ut försäkringens pris.

Om du ännu har några frågor, kontakta vår kundservice genom att chatta. Vi svarar gärna på alla dina frågor. Du hittar chatten till höger på sidan.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Babyförsäkring för det ofödda barnet