Babyförsäkring för ofött barn

Babyförsäkring till ett förmånspris under det första året

 • Ger skydd för babyn utan begränsningar

  Inga begränsande villkor fogas till försäkringen som tecknats under graviditeten.

 • Babyförsäkringen skyddar också den väntande mamman

  Vi ersätter också långvarig sjukhusvård av mamman.

 • Läkarbesök utan ruljangs med kvitton

  Direktersättning underlättar era läkarbesök när barnet är sjukt.


På den här sidan kan du köpa försäkring efter 11. graviditetsveckan (12+0) och ännu två månader innan beräknad nedkomst. Om du behöver en försäkring för ditt barn som redan fötts, läs mer om vår barnförsäkring.

Vad ersätter babyförsäkringen? Ofödda barnets försäkring

Mammans långvariga sjukhusvård – vi betalar 2 000 euro som skattefri engångsersättning under graviditetstiden eller efter förlossningen.

Ingår

Babyns långvariga sjukhusvård – vi betalar en engångsersättning på 2000 euro för t.ex. ett barn som föds för tidigt.

Ingår

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada – vi betalar en engångsersättning på 10 000 euro, om barnet har en allvarlig medfödd sjukdom eller skada.

Ingår

Vårdkostnader för olycka eller sjukdom – vi betalar ersättning för barnets vårdkostnader (bl.a. besök hos privatläkare).

Ingår

Försäkringen ersätter receptbelagd medicin – också bassalvor ingår i försäkringen.

Ingår

Bestående men vid olycka  – vi betalar skattefri ersättning, om barnet får bestående men på grund av en olycka.

Ingår

Fysikalisk behandling – barnet får stöd i att återhämta sig från en olycka eller en sjukdom.

Ingår

Gäller i all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver inte en separat licensförsäkring.

Ingår

If Terveys – vi erbjuder hälsorådgivnings-, direktersättnings-, och distansläkartjänster som underlättar livet.

Ingår

Varför babyförsäkring från If?

 • Skydd för den väntande mamman
  • Vi betalar ut en ersättning som underlättar vardagen, om den väntande mamman får sjukhusvård under graviditeten eller tre månader efter förlossningen. Orsaken till mammans sjukhusvård behöver inte ha att göra med graviditeten, eftersom långvarig sjukhusvård i de flesta fall har att göra med en för tidig förlossning eller graviditetsdiabetes.
 • Om barnet är sjukt får du hjälp 24/7
  • I barnfamiljer uppstår vårdbehovet i allmänhet oväntat. Som Ifs kund får du hjälp dygnet runt via den kostnadsfria hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, där du får svar på dina hälsorelaterade frågor av en sjukskötare.
 • Läkarbesök utan en ruljangs med kvitton?
  • Genom If Suorakorvaus gör läkarstationen en skadeanmälan för din räkning. Efter att du har betalat din årliga självrisk behöver du inte själv betala läkarbesöken, eftersom If betalar ersättningen direkt till läkarstationen.
  • Också distansläkarbesök ersätts från försäkringen.
 • Få vård direkt hos en specialläkare utan remiss
  • När ditt barn har en babyförsäkring kan du själv välja vårdtid och vårdplats samt läkare. T.ex. kan du gå direkt till en öronläkare utan att behöva en remiss från en allmänläkare.

Inga begränsningar på försäkringar som köpts under graviditeten

Det lönar sig att köpa en försäkring i god tid, eftersom mammans hälsotillstånd kan inverka på beviljandet av försäkringen. Ibland kan besvär som uppstår under graviditeten (t.ex. högt blodtryck eller höga sockervärden) leda till att en försäkring inte kan beviljas för barnet som föds – och därför lönar det sig att skaffa försäkringen snarast möjligt efter graviditetsvecka 11.

Att skaffa en försäkring under graviditetstiden är också bra för barnet du väntar, eftersom försäkringen för den nyfödda inte begränsas i sådana fall. Om du tecknar försäkringen först efter babyns födsel, täcker försäkringen vanligtvis inte de sjukdomar och skador som konstaterats innan försäkringen har beviljats.

En försäkring som du köpt under graviditeten omfattar t.ex. skador som beror på att barnet fötts för tidig, som i de flesta fall inte ersätts ur försäkringar som köpts efter nedkomsten.

Babyförsäkringens pris – få det första året till ett förmånspris

Priset på en försäkring för ofött barn fastställs enligt mammans ålder, hemort samt försäkringsbelopp och tilläggskydd. På årspremien inverkar också om du har rätt till ett nedsatt pris som fastställts via If Förmånsprogram.

Babyförsäkringens förmånspris gäller normalt endast våra förmånskunder, men vi vill nu erbjuda samma pris till alla våra kunder. Förmånspriset anges i webbutiken i samband med prisberäkningen.

Om försäkringen inte omfattas av If Förmånsprogram efter ett år från den tidpunkt du har tecknat den, höjer vi årspremien med 30%. Priset ändras därmed till den normala prisnivån. Om du vill ha kvar förmånspriset kan du köpa en hemförsäkring eller kaskoförsäkring hos If, varvid du säkerställer att babyförsäkringens pris också i fortsättningen är nedsatt på basis av förmånsprogrammets rabatter.

Läs mer om If Förmånsprogram!

Hur köper jag en babyförsäkring?

Du kan köpa en försäkring för ett ofött barn dvs. babyförsäkring enkelt i webbutiken.

Försäkringen beviljas tidigast efter graviditetsvecka 11 (12+0), senast 2 månader innan beräknad tid. Innan du tecknar en försäkring ska du ha genomgått allmän ultraljudsundersökning i samband med tidig graviditet, som erbjuds av din hemkommun.

Efter köpet ber vi modern att fylla i en enkel hälsodeklaration. Efter födseln går ditt barns personuppgifter enkelt att ange på Mina sidor eller genom att ringa oss.

Kostnadsfri livförsäkring i ett år för mamman

Om du köper försäkringen redan under graviditetstiden, får du på köpet livförsäkring för mamman kostnadsfritt i ett år, om du så vill.

Efter det första året fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd. Du får en anmälan om detta i god tid, och vid behov kan du också avsluta försäkringen.

Livförsäkringen beviljas av Ifs samarbetspartner Mandatum Life.

Coronaviruset och försäkringar

Ersätter försäkringen coronatest eller sjukkostnader till följd av insjuknande i coronaviruset? Ersätts annullerade resor? Vi sammanställde information om vad försäkringen ersätter i coronarelaterade situationer.

Om coronaviruset och försäkringar