Räkna ut pris på försäkringen för din hund

Varför hundförsäkring från If?

Vi tar hand om din hund

Därför väljer våra kunder oss.

 • Den bekymmersfria självrisken garanterar ersättning också för små kostnader

  Ifs hundförsäkring har en enkel självrisk på 35 %. Det innebär att vi ersätter dig med 65 % av alla kostnader som omfattas av försäkringen.

  När du uppsöker veterinär behöver du inte räkna ut om det återstår någon självrisk eller fundera på om du får ersättning också för de allra minsta kostnaderna.

 • Samma villkor för alla i hundförsäkringen

  Ifs hundförsäkring har inga begränsningar som gäller endast vissa hundraser, utan försäkringen ersätter oavsett ras alla hundar för samma saker.

  Vi berättar också rakt på sak vad försäkringen inte ersätter. Läs mer här och ta en titt på villkoren.

 • Ifs direktersättning fungerar på 90 kliniker

  Tack vare den direktersättningstjänst som ingår i vår hundförsäkring behöver du vid kassan endast betala självrisken, och kliniken sköter ersättningsansökan för dig.

  Du kan använda dig av vår omfattande direktersättningstjänst på över 30 orter och 90 kliniker varje dag klockan 8–24.

  Hitta närmaste klinik på kartan

Samla dina försäkringar hos If och få upp till 15 % rabatt på försäkringarna

Hundförsäkring

Rätt försäkring för din hund

Hos If får du försäkring som täcker veterinärkostnader och läkemedel samt försäkring med livskydd. När du vill säkerställa det bästa och mest omfattande skyddet för din hund, välj båda försäkringarna och de tilläggsskydd som finns att få.

Vad innehåller hundförsäkringen? Vårdkostnader Vårdkostnader Livskydd Livskydd
Ingår Ingår inte

Hundförsäkringen ersätter veterinärkostnaderna om hunden blivit sjuk eller skadat sig. I de kostnader som ersätts ingår bl.a. kostnader för vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel.

I självrisk betalar du alltid endast 35 % av kostnaderna. Vi tillämpar ingen fast självrisk i euro, varför du får ersättning också för små kostnader.

Exempel: Hos hunden konstateras en ögoninflammation som kräver två veterinärbesök, varav det första kostar 150 euro och det andra 250 euro. Läkemedlen kostar 50 euro. Båda besöken och läkemedlen ersätts med 65 % och du får sammanlagt 292,50 euro i ersättning.

Ingår Ingår inte

Hundförsäkringen ersätter kostnader för röntgenundersökning, magnetröntgen, ultraljudsundersökning och datortomografi som ordinerats av veterinär.

Sådana undersökningar kan ordineras för din hund vid misstanke om t.ex.

 • bruten tass (3 st. röntgenbilder, pris ca 250 euro)
 • hjärtsjukdom (ultraljudsundersökning, pris ca 400 euro)
 • tumörer (datortomografi, pris ca 1 000 euro)
Ingår Ingår inte

Mobilveterinären ger via videoförbindelse råd i hälsofrågor som gäller ditt djur och hämtar hjälpen hem till dig. Du får tre gratisbesök hos mobilveterinären per år.

Ifs direktersättning fungerar på 30 orter och 90 kliniker varje dag klockan 8–24. Med direktersättningen betalar du för veterinärbesöket vid kassan endast självrisken.

* If administrerar mobilveterinärtjänsten tillsammans med sin partner FirstVet och den hör med direktersättningstjänsten till Ifs kundförmåner. Tjänsternas innehåll kan förändras och de utgör inte en del av försäkringsavtalet.

Ingår inte Ingår

Vi ersätter hundens värde i pengar

 • om djuret dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • om hunden kommer bort eller stjäls och inte hittas inom en månad efter händelsen.

Livskyddet gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Tilläggsskydd

Vi ersätter skador som din hund orsakat personer utanför ditt hushåll eller deras egendom upp till 85 000 euro.

Självrisken är 150 euro per skadefall.

Exempel: Din hund hoppar ivrigt upp i famnen på din släkting som den inte sett på länge. Släktingens glasögon faller i golvet till följd av hundens vilda hälsning. Försäkringen ersätter nya glasögon för din släkting med avdrag för självrisken.

Vi ersätter rehabiliterande behandlingar som veterinären ordinerat i samband med vården av en sjukdom eller skada, t.ex. fysioterapi, akupunktur och kiropraktik.

Rehabiliterande behandlingar ersätts upp till högst 300 euro under en försäkringsperiod (ett år).

Exempel: Hos hunden konstateras en muskelsträckning och veterinären ordinerar rehabiliterande fysioterapi i en serie på tre behandlingar (80 euro per gång). Vi ersätter kostnaderna för fysioterapin i sin helhet, dvs. 240 euro.

Om olyckan är framme

Snabb vård och smidig skadehantering om din hund blir sjuk

 • Gör så här om din hund har skadat sitt ben och haltar

  Om hunden haltar är det ett tecken på smärta som alltid kräver kontakt med veterinär. Det är viktigt att hunden får rätt vård, så att situationen inte förvärras eller hunden får bestående skador.

  1. Kontakta veterinär Hitta närmaste djurklinik på vår karta.
  2. Kom ihåg direktersättningen Djurkliniken gör ersättningsansökan för din räkning och du betalar endast självrisken.
  3. Sök ersättning för fortsatta kostnader Sök vid behov ersättning för läkemedels- eller vårdkostnader som du betalat själv.
 • Gör så här om du misstänker att din hund har en ögoninflammation

  Ögonbesvär visar sig i allmänhet i att hundens öga är rött eller varigt. Om du är bekymrad över hur din hund mår, ger mobilveterinären skötselråd och hjälp med att bedöma behovet av vård.

  1. Boka tid till mobilveterinär Logga in på appen och diskutera med veterinären via videosamtal.
  2. Skötselråd och anvisningar Veterinären ger dig skötselråd och vid behov en remiss till mer ingående undersökningar. I din försäkring ingår tre gratisbesök hos mobilveterinären.
  3. Sök ersättning för fortsatta kostnader Sök vid behov ersättning för läkemedels- eller vårdkostnader som du betalat själv.
 • Gör så här om din hund har orsakat skada på någon annans egendom

  Hundförsäkringens ansvarsskydd ersätter skador som hunden orsakat personer utanför ditt hushåll eller deras egendom.

  1. Gör skadeanmälan Berätta vad som har hänt och sök ersättning för skadorna.
  2. Handläggning av skadeanmälan Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt.
  3. Ersättningsbeslut Du får ersättningsbeslutet till Mina sidor.
Gör skadeanmälan
Vi hjälper dig välja hundförsäkring

Anpassa försäkringen enligt ditt behov

I vår webbutik kan du flexibelt sätta ihop en försäkringshelhet för din hund genom att välja de skydd som du behöver. Om du vill kan du till försäkringen välja enbart veterinärkostnader eller enbart livskydd, som också ger ersättning om hunden kommer bort eller stjäls.

Som tilläggsskydd lönar det sig att överväga åtminstone ansvarsskydd, som t.ex. omfattar skador på dina grannars eller vänners egendom. Rehabiliteringsskyddet säkerställer i sin tur att din hund får bästa möjliga vård och ersätter bl.a. fysioterapi i samband med rehabilitering.

Jämför alternativ och priser i webbutiken, du förbinder dig inte att köpa.

Räkna ut pris för hundförsäkring

Vanliga frågor om hundförsäkringen

Kom ihåg att se över dina försäkringar

Alla försäkringarna