Hundförsäkring

Vi bjuder på tre besök hos distansveterinären

Hos oss får du en lämplig försäkring för din fyrfota vän, om du så har en rashund eller en blandrashund. Läs mer om varför det lönar sig att skaffa hundförsäkring just hos oss.


En rejäl självrisk garanterar ersättning också för de allra minsta veterinärkostnaderna.

  • Vi ersätter veterinärkostnader för hunden genom hela livet

  • Lätt och enkel självrisk. Du betalar endast 35 % av veterinär- och läkemedelskostnaderna

  • Distansveterinären står till din tjänst varje dag kl. 8–24

Vilka kostnader ersätter försäkringen? Vård- kostnader och livskydd Vård- kostnader Livskydd
Undersökningar, vård och läkemedel

Vi ersätter kostnaderna för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk. Kostnader som ersätts är bl.a. vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel.

Din självrisk är 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket innebär att du alltid får ersättning även för de minsta kostnaderna.

Exempel:

  • Hos hunden konstateras en ögoninflammation som kräver två veterinärbesök, varav det första kostar 100 euro och det andra 200 euro. Läkemedlen kostar 40 euro. Båda besöken och läkemedlen ersätts med 65 % dvs. 0,65 x 340 euro = 221 euro.
  • Hunden börjar må mycket dåligt under veckoslutet och måste föras till veterinärjouren. Hunden får komma hem nästa dag med en ordination av läkemedel och specialdiet. För besöket och läkemedlen ersätts 65 % av kostnaderna. Försäkringen ersätter inte den specialdiet som veterinären ordinerat.

Läs mer om vilka kostnader som inte ersätts från hundförsäkringen.

Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning

Vi ersätter kostnader för röntgenundersökning, magnetröntgen, ultraljudsundersökning och datortomografi som ordinerats av veterinär. Sådana undersökningar kan ordineras för hunden vid misstanke om t.ex.

  • Bruten tass (3 st. röntgenbilder, cirka 150 euro)
  • Hjärtsjukdom (ultraljudsundersökning, cirka 200 euro)
  • Tumörer (datortomografi, cirka 700 euro)
Distansveterinärtjänster

Distansveterinären ger via videoförbindelse råd i hälsofrågor som gäller ditt sällskapsdjur och hjälpen kommer hem till dig när du är bekymrad över hur ditt sällskapsdjur mår. Vid behov får du en objektiv rekommendation om vart du kan vända dig för fortsatt vård och du kan själv välja vårdplatsen. Distansveterinären står till tjänst varje dag kl. 8–24.

If administrerar distansveterinärtjänsten tillsammans med sin partner FirstVet och tjänsten hör till Ifs kundförmåner. Dess innehåll kan förändras och den utgör inte en del av försäkringsavtalet. Vi bjuder på tre avgiftsfria besök hos distansveterinären år 2020.

Om hunden dör

Vi ersätter hundens värde i pengar, om hunden dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller i händelse av att hunden dör fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Om hunden försvinner eller stjäls

Vi ersätter hundens värde i pengar, om hunden försvinner eller stjäls och djuret inte hittas inom en månad efter händelsen.

Försäkringen gäller i händelse av att hunden försvinner eller stjäls fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.


Försäkringens tilläggsskydd


Vi ersätter skador som hunden orsakat utomstående personer och deras egendom upp till 85 000 euro.

Självrisken är 150 euro per skadefall.

Rehabiliteringsskyddet ersätter rehabiliterande behandlingar, såsom fysioterapi, akupunktur och kiropraktik, som ordinerats av veterinär i samband med vården av en sjukdom eller skada.

Rehabiliterande behandlingar ersätts upp till högst 300 euro per försäkringsperiod (ett år).

Du kan själv bestämma försäkringens omfattning. Som mest omfattande inkluderar försäkringen veterinärkostnader samt förlust av hunden genom försvinnande, stöld eller dödsfall.

Hundförsäkringen ger trygghet livet ut

Missöden kan vem som helst råka ut för, även din älskade hund. Med en försäkring skyddar du din hund i händelse av t.ex. sjukdom och olycksfall, och säkerställer att din fyrfota vän alltid får god vård. 

Hos oss kan du försäkra såväl rashundar som blandrashundar, från sex veckor gamla valpar upp till sju års ålder. Hundförsäkringen gäller för veterinärkostnader livet ut.

Det valfria rehabiliteringsskyddet säkerställer bästa möjliga vård och ger i samband med rehabilitering ersättning för bl.a. fysioterapi.

Vad ersätter hundförsäkringen?

Vi rekommenderar för hunden det mest omfattande försäkringsskyddet, som täcker kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Skyddet gäller också om hunden dör. I tabellen ovan kan du jämföra innehållet av våra försäkringar.

I vår webbutik kan du enkelt jämföra olika alternativ och försäkringsräknaren visar dig totalpriset för varje hundförsäkring.

Räkna ut försäkringens pris.

Hundförsäkringens pris

På hundförsäkringens pris inverkar utöver själva försäkringens omfattning också hundens ålder och ras samt försäkringstagarens hemort.

På priset inverkar även ditt val av maximiersättning, dvs. du väljer själv om försäkringen ersätter kostnader för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod. Den fasta självrisken är alltid 35 %.

Som medlem i Finska Kennelklubben får du dessutom 20 % i rabatt på hundförsäkringen. 

Räkna ut försäkringens pris.

Prova på distansveterinär utan kostnader

Distansveterinären står till din tjänst via videoförbindelse. När din hund är försäkrad hos If, får du tre kostnadsfria besök hos distansveterinären år 2020.

Veterinären står till tjänst varje dag kl. 8–24, också under veckoslut och helger.

Smidig och okomplicerad skadehantering – pengarna snabbt på kontot

När din hund behöver veterinärvård, kan du själv välja vårdplatsen. Vi handlägger 90 % av skadeanmälningarna som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varför du får ersättningen snabbt och smidigt på ditt konto.

Prova på  If Mobil -appen, där du gör skadeanmälan enkelt med din telefon.

If har ingått avtal om direktersättning med veterinärstationer runt om i Finland. Hitta din närmaste djurklinik som erbjuder direktersättning och läs anvisningar för direktersättningen.