Hundförsäkring

Räkna ut pris och

Från If får du en förmånlig och enkel hundförsäkring för din fyrfota vän. Läs mer om varför det lönar sig att köpa djurförsäkring från oss.


 • Gäller livet ut

  Vi ersätter veterinärkostnaderna under hundens hela livstid.

 • Lätt och enkel självrisk

  Du betalar endast 35 % av veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Ersättningen snabbt på kontot

  Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten inom ett dygn.

Vilka kostnader ersätter försäkringen? Veterinär- kostnader och livskydd Veterinär- kostnader Livskydd
Undersökningar, vård och läkemedel

Vi ersätter kostnaderna för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk. Kostnader som ersätts är bl.a. vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel.

Försäkringen gäller livet ut.

Din självrisk är 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket innebär att du alltid får ersättning även för de minsta kostnaderna.

Exempel:
Hos hunden konstateras en ögoninflammation som kräver två veterinärbesök, varav det första kostar 100 euro och det andra 200 euro. Läkemedlen kostar 40 euro. Båda besöken och läkemedlen ersätts med 65 % dvs. 0,65 x 340 euro = 221 euro.

Du väljer själv om försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod.

Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning

Vi ersätter kostnader för röntgenundersökning, magnetröntgen, ultraljudsundersökning och datortomografi som ordinerats av veterinär. Sådana undersökningar kan ordineras för hunden vid misstanke om t.ex.

bruten tass (3 st. röntgenbilder, cirka 150 euro)

hjärtsjukdom (ultraljudsundersökning, cirka 200 euro)

tumörer (datortomografi, cirka 700 euro)

I självrisk betalar du 35 % av kostnaderna. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro.

Försäkringen gäller livet ut.

Du väljer själv om försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod.

Distansveterinärtjänster *

Distansveterinärtjänster *
Distansveterinären ger via videoförbindelse råd i hälsofrågor som gäller ditt sällskapsdjur och hjälpen kommer hem till dig när du är bekymrad över hur ditt sällskapsdjur mår. Vid behov får du en objektiv rekommendation om vart du kan vända dig för fortsatt vård och du kan själv välja vårdplatsen. Distansveterinären står till tjänst varje dag kl. 9–24.

* If administrerar distansveterinärtjänsten tillsammans med sin partner FirstVet och tjänsten hör till Ifs kundförmåner. Dess innehåll kan förändras och den utgör inte en del av försäkringsavtalet.

Om hunden dör

Vi ersätter hundens värde i pengar, om hunden dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller i händelse av att hunden dör fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.

Om hunden försvinner eller stjäls

Vi ersätter hundens värde i pengar, om hunden försvinner eller stjäls och djuret inte hittas inom en månad efter händelsen.

Ersättning utbetalas också om djuret är dött när det hittas.

Försäkringen gäller i händelse av att hunden försvinner eller stjäls fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år.


Tilläggsskydd till försäkringen


Vi ersätter skador som hunden orsakat utomstående personer och deras egendom upp till 85 000 euro. Självrisken är 150 euro per skadefall. Försäkringen gäller för hunden livet ut.

Du kan köpa Ansvarsskydd när du också köper Livskydd eller Veterinärkostnader.

Tilläggsskyddet ersätter rehabiliterande behandlingar, såsom fysioterapi, akupunktur och kiropraktik, som ordinerats av veterinär i samband med vården av en sjukdom eller skada.

Rehabiliterande behandlingar ersätts upp till högst 300 euro per försäkringsperiod (ett år). Försäkringen gäller för hunden livet ut.

Du kan köpa Rehabiliteringsskydd som tilläggsskydd till Veterinärkostnader.

Hundens försäkring i ordning – enkelt på webben

Missöden kan vem som helst råka ut för, även din älskade hund. Med Ifs hundförsäkring skyddar du din hund i händelse av t.ex. sjukdom och olycksfall, och säkerställer att din fyrfota vän alltid får god vård.

Hos oss kan du försäkra såväl rashundar som blandrashundar, från sex veckor gamla valpar upp till sju års ålder. Ifs hundförsäkring gäller för veterinärkostnader livet ut, vilket tryggar djurets vård långt in i framtiden. Det valfria Rehabiliteringsskyddet säkerställer bästa möjliga vård och ger i samband med rehabilitering ersättning för bl.a. fysioterapi och kiropraktisk behandling.

Jämför hundförsäkringens alternativ i försäkringsräknaren och välj den bästa försäkringen för din hund. Som medlem i Kennelklubben får du dessutom 20 % rabatt på försäkringen för din hund.

Vad ersätter hundförsäkringen?

Från If får du just en sådan försäkring som du behöver. I vår webbutik kan du enkelt jämföra olika alternativ och räknaren visar dig totalpriset. Vi rekommenderar för hunden det mest omfattande försäkringsskyddet, som omfattar kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Skyddet gäller också om hunden dör. I tabellen ovan kan du jämföra innehållet i våra olika alternativ.

Distansveterinär

När din hund har en försäkring som omfattar veterinärkostnader, kan du nu sköta icke-brådskande veterinärbesök hemifrån. Distansveterinären kommer hem till dig via videotelefon, och försäkringen täcker kostnaderna på samma sätt som vanliga veterinärbesök. Du når veterinären 15 timmar i dygnet också veckoslut och helgdagar.

Veterinärkostnader och hundens livskydd

Hundförsäkringen ersätter kostnader för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller insjuknat. Kostnader som ersätts är bl.a.

 • vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel
 • olika laboratoriekostnader
 • röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning, om de behövs för undersökningen av sjukdomen eller skadan

I självrisk betalar du endast 35 % av samtliga kostnader – vi ersätter alltså läkemedlen och vården med 65 %. Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket garanterar att du får ersättning för även de allra minsta veterinärbesöken. För veterinärkostnader gäller försäkringen livet ut.

Hundförsäkringens livskydd ersätter hundens värde i pengar, om hunden avlider, försvinner eller stjäls. Du fastställer värdet i samband med att du köper försäkring. Som hundens värde i pengar, dvs. livskyddets ersättningsbelopp, fastställs i allmänhet anskaffningspriset för en valp, men hundens värde kan också stiga, t.ex. genom utställningsframgångar eller skolning. Livskyddet gäller tills hunden fyller 10 år.

Hundens rehabilitering och skador som hunden orsakat

Om du vill kan du utvidga hundens försäkring att också omfatta rehabiliterande vård. Då ersätter vi fysioterapi, akupunktur och kiropraktik som ordinerats av veterinär för eftervård av skada och sjukdom. På detta sätt kan du vara säker på att din fyrfota vän får bästa möjliga vård.

Som tilläggsskydd till hundförsäkringen rekommenderar vi Ansvarsskydd, som omfattar skador som hunden orsakat utomstående personer eller deras egendom.

Du kan köpa båda skydden i webbutiken på samma gång som du köper hundförsäkring.

Smidig skadehantering –  pengarna snabbt på kontot

Om din hund behöver veterinärvård, kan du som kund hos If anlita närmaste veterinär eller den veterinär som du redan tidigare besökt, liksom du också hittills kanske brukat göra.

Med Ifs hundförsäkring kan du göra anmälan om veterinärkostnader och läkemedel som ordinerats av veterinär snabbt på Mina sidor. Hela 90 % av skadeanmälningarna som hänför sig till djurförsäkringen hanteras inom ett dygn, och ersättningen betalas snabbt och enkelt in på ditt konto.


Hundförsäkringens villkor och handledning

Vad ersätter hundens försäkring inte?

Vilka kostnader ersätts inte som veterinärkostnader?

Med djurförsäkringen kan du bereda dig på framtida sjukdomar och olycksfall – den omfattar således inte veterinärkostnader för sådan vård som hänför sig till besvär som konstaterats före försäkringen togs. Djurförsäkringen har dessutom en karenstid på 14 dagar, vilket innebär att ersättning inte betalas ut för sjukdomar som uppdagas inom 14 dygn efter att försäkringen trätt i kraft. Däremot ersätter försäkringen veterinärkostnader för ett olycksfall som inträffat under denna tid. Försäkringen ersätter inte kostnader för:

 • preventiv vård, t.ex. vaccinationer
 • specialdieter, näringstillskott eller andra produkter som ordinerats hunden och som inte har godkänts som läkemedel; däremot ersätts läkemedel som ordinerats av veterinär
 • tand- eller tandköttsvård, då det är fråga om förebyggande vård eller behandling av sjukdom; kostnader för tand- eller tandköttsvård i samband med ett olycksfall ersätts
 • tillväxtstörningar i leder eller skelett
 • kryptorkism, kejsarsnitt eller förlossning
 • kremering eller begravning.

Vilka kostnader ersätts inte från Ansvarsskyddet?

Ansvarsskyddet som kan fogas till djurförsäkringen ersätter person- och sakskador som hunden orsakat utomstående personer. Ansvarsskyddet ersätter inte skada, so

 • drabbat djurets ägare, någon annan försäkrad eller person som stadigvarande bor i samma hushåll med dem
 • djuret orsakat del eller anordning, konstruktioner, ytmaterial eller fast inredning i lägenhet, byggnad eller fastighet
 • djuret orsakat djurets vårdinrättning eller dess personal.

Läs mer om de begränsande villkoren för djurförsäkringen i Djurförsäkringsvillkoren.