Försäkring för husbil

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Husbilsförsäkring

Husbilen ger frihet: du kan göra om dina semesterplaner efter humör och väder. Rätt försäkringsskydd tryggar också en bekymmersfri semester.

Vad ersätter husbilsförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Parkeringsskydd (utan bonusförluster)
Bärgning (också på grund av ett tekniskt fel)

Vi låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Personskydd för förare och passagerare
Sällskapsdjurskydd
Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.


Valbara tilläggsskydd till Helkasko


Vi ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.
Det kostar dig ingenting att reparera glasrutan, om rutan inte behöver bytas ut. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro. Ersättningen sänker inte bonusen.

Ersättningsgilla skadefall är bl.a. sten- och dubbskott.

Glasskyddet ersätter inte slitage eller skråmor på glaset.

Du får bättre ersättning, om din bil går till inlösning.
Vi höjer ersättningen med 30 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil. Du får priset för en ny bil, om bilen är högst tre år gammal, den är medkörd högst 60 000 kilometer och du är bilens första ägare. I annat fall höjs ersättningen med högst 30 %. I ersättning betalas högst marknadspriset vid tidpunkten för när bilen köptes.

Du får tillgång till en ersättande bil (storleksklass C, VW Golf) under reparationstiden i alla skadesituationer, även om du inte skulle få en ersättande bil från det skadevållande fordonets trafikförsäkring.
Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Försäkringen för husbil skyddar bilen och passagerarna

Varje husbil behöver en lagstadgad trafikförsäkring och en rejäl kaskoförsäkring som komplement till den. I försäkringen för husbil får du båda i samma paket, med den skyddsnivå som du behöver.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat föraren och passagerarna i din husbil samt skador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen bil.

Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din husbil eller dess anordningar och utrustning. I våra kaskoförsäkringar ingår också flera förträffliga skydd, t.ex. Glas- och Parkeringsskydd.

Kaskoförsäkring

Helkasko ersätter nästan allting; den är en lämplig lösning, om din husbil är ny eller du kör mycket. Försäkringens glasskydd ersätter reparation av vindrutan utan självrisk.

Helkasko inkluderar kollisionsskydd, som ersätter skador på husbilen till följd av kollision eller avkörning. Du kan välja självriskandelen i kollisionsskyddet i samband med köpet. Alternativen är 200, 500, 700 och 1 000 euro. Genom att välja en större självrisk sparar du in på försäkringens årspris.

Läs mer om vad som ingår i kaskoförsäkringen, välj det alternativ som passar dig bäst och köp försäkringen enkelt i If Webbutik.

Utrustning och anordningar i husbilen

Standardutrustning och sedvanlig tilläggsutrustning i husbilen ingår i kaskoförsäkringen utan övre gräns. Skador på efterinstallerad utrustning ersätts beroende på den omfattning på kaskoförsäkringen som du valt enligt följande:

 • I Helkasko upp till 6 000 euro
 • I Delkasko upp till 600 euro

Utrustning som ersätts är bl.a. efterinstallerad hemelektronik och bilnavigatorer. Försäkringen omfattar inte trimnings- och reservdelar eller specialmålningar och -tejpningar. Du hittar en fullständig förteckning i försäkringsvillkoren.

Ersättning om resan avbryts

Om resan avbryts t.ex. till följd av att du krockat eller bilen fått ett tekniskt fel, blir du som kund hos If aldrig lämnad i sticket. I Toppkasko får du i hemlandet tillgång till en personbil (klass C) som ersättande bil. Alla kaskoförsäkringar inkluderar ersättning för rese- och boendekostnader upp till 500 euro samt bogsering av din husbil till närmaste reparationsverkstad. Allt utan självrisk.

I samband med en skada utomlands ersätter vi:

 • Bogsering av husbilen till närmaste reparationsverkstad
 • Extra övernattningskostnader för föraren och passagerarna
 • Extra resekostnader med billigaste fortskaffningsmedel, högst beloppet av kostnaderna för hemresan
 • Biljetten för föraren tillbaka skadeorten för att hämta den reparerade husbilen

Registrering och avställning av husbil

Du kan nu registrera din husbil på nätet. När du köper försäkring för din husbil i vår webbutik, kan du sköta registreringen på samma gång. Du behöver inte besöka registreringskontoret och sparar både tid och pengar.

Börja registreringen av husbilen genom att köpa försäkring i webbutiken. Vi hänvisar dig efter köpet till vår webbtjänst för att göra registreringen. Du behöver endast det elektroniska certifikatet som du får av bilens tidigare ägare. Alternativt ska den tidigare ägaren ha gjort en överlåtelseanmälan för bilen till Trafi.

Du kan göra avställning och påställning av husbil på Mina sidor och via vår kundtjänst.

Byte av husbilens försäkring till If

Det är enkelt att byta försäkringsbolag. När du köper försäkring för husbilen i webbutiken, sköter vi utan avgift registeranmälan till fordonsregistret för din del. Om du vill överför vi också trafikförsäkringens bonus från ditt tidigare bolag. Du kan byta bolag även mitt under pågående försäkringsperiod. Ditt tidigare försäkringsbolag avslutar den gamla försäkringen på basis av registeranmälan och du behöver inte göra någon separat anmälan om uppsägning.

Registeranmälan är gratis i sådana situationer då anmälan endast gäller byte av försäkringsbolag och det samtidigt inte görs några andra ändringar i registeruppgifterna, såsom byte eller tillägg av innehavare eller ägare. Om du inte kommer ihåg ifall din husbil har flera innehavare eller namnet på ett eventuellt finansieringsbolag, kan du kontrollera uppgifterna i bilens registreringsbevis eller i Trafis e-tjänst före köpet.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Husbilsförsäkring