Försäkring för husvagn

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Husvagnsförsäkring

Husvagnen ger frihet: du kan göra om dina semesterplaner efter humör och väder. Rätt försäkringsskydd tryggar också en bekymmersfri semester.


Helkasko Förmånskasko Delkasko Trafik
Inlösningsskydd

Du får bättre ersättning om fordonet går till inlösning.
Om följande villkor uppfylls, får du i ersättning priset för ett nytt fordon:

 • fordonet är under 3 år gammalt
 • du är fordonets första ägare
 • fordonet är medkört mindre än 60 000 km.

I annat fall höjer vi ersättningen med upp till 30 % över marknadspriset.
För ett fordon som skaffats som begagnat ersätts högst marknadspriset vid tidpunkten för köpet.

Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Bärgning och resekostnader

Vi bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

Unikt skydd för din husvagn

Varje husvagn behöver en lagstadgad trafikförsäkring och en rejäl kaskoförsäkring som komplement till den. I försäkringen för husvagn får du båda i samma paket, med den skyddsnivå som du behöver.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat föraren och passagerarna i din husvagn samt skador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen husvagn. Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din husvagn eller dess anordningar och utrustning.

Kaskoförsäkringen har tre skyddsnivåer

Helkasko ersätter nästan allting; den är en lämplig lösning, om din husvagn är ny eller du kör mycket.

Förmånskasko är ett utmärkt skydd för en begagnad husvagn. Den beviljas minst 3 år gamla husvagnar.

Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om vad som ingår i kaskoförsäkringen, välj det alternativ som passar dig bäst och köp försäkringen enkelt i webbutik.

Registrering och avställning av husvagn

Du kan nu registrera din husvagn på nätet. Som försäkringstagare kan du göra ägarbyten via Ifs elektroniska tjänst när som helst och var som helst. Börja registreringen av husvagnen genom att köpa försäkring i webbutiken eller via kundtjänsten.

Du kan göra avställning och påställning av husvagn på Mina sidor och via vår kundtjänst.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Husvagnsförsäkring