Brand, rök eller sot har orsakat skada på egendom

Se anvisningar och anmäl brandskada på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

 • En hemförsäkring på skyddsnivå OmfattandePlus-, Omfattande- och Standard ersätter skador som uppkommit på grund av eld som kommit lös, sot, rök, rökgas, explosion eller blixtnedslag. 
 • Åldersavdrag, hemförsäkringens självrisk och eventuella säkerhetsföreskrifter som har försummats inverkar på ersättningens storlek. Du kan kontrollera hemförsäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor.
 • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.
 • Vid mer omfattande brandskador kan du också få ersättning för krishanteringshjälp på basis av ett läkarutlåtande, då vi ersätter upp till 5 behandlingstillfällen hos en psykoterapeut.

Anvisningar vid brandskada

 1. Om eldsvådan inte går att släcka direkt, ring 112 och se till att alla omedelbart avlägsnar sig från byggnaden.
 2. Stäng dörrarna och fönstren om det är möjligt, så att eld och rök inte kommer åt att sprida sig.
 3. Följ brandkårens instruktioner för avvärjning av tilläggsskador. Förhindra uppkomsten av ytterligare skador i samband med läckage, förfrysning och stöld när det gäller byggnad och lösöre. Du står själv för kostnaderna vid avvärjning av följdskador innan du gjort en skadeanmälan och vi har tagit ställning i saken.
 4. Ta bilder av platsen där skadan inträffade och själva skadan.
 5. Vid skada på lösöre, gör upp en lista och ta bilder på den skadade egendomen. För skadeanmälan behöver du veta märke, modell, ålder och priset för en motsvarande ny sak eller föremål.
 6. Tvätta inte nedsotade ytor eller lösöre på egen hand. Dessa ska rengöras med hjälp av experter.
 7. Gör skadeanmälan på Mina sidor eller ring 010 19 19 19.
 8. Vi kontaktar dig snarast möjligt och ger dig ytterligare anvisningar om hur du ska gå tillväga.

Om du bor i ett husbolag, kontakta disponenten och servicefirman. Disponenten tar över skötseln av skadan som gäller fastigheten.

Läs anvisningar vid avbrott i boende, om du inte kan bo i ditt hem på grund av skadan.