Hjälp vid skadesituationer för dig och din familj

Våra samarbetsparter hjälper dig om du har skadat dig, blivit sjuk eller råkat ut för ett olycksfall på resan.

 • Använd läkartjänster som If rekommenderar

  Du har tillgång till traditionella läkartjänster och en behändig distansläkartjänst som hjälper dig där du befinner dig. Det går också smidigt att använda direktersättning när du besöker läkare.

  Läkartjänster
 • Anmäl skada och kostnader

  Läs anvisningarna och anmäl skada om du har råkat ut för ett olycksfall, insjuknat eller om du har kostnader som gäller en skada du har anmält tidigare.

  Anmäl och sök ersättning
 • Personskada i trafiken

  Läs anvisningarna och anmäl skada om föraren, en passagerare eller någon annan har skadats vid en kollision.

  Skada i trafiken
 • Behöver du hjälp på resan?

  Läs anvisningarna och anmäl skada om du insjuknat eller skadat dig under resan, om din resa har annullerats, avbrutits eller om du har försenat dig från resan.

  Skada under resan
 • Den försäkrades död

  Läs anvisningarna för hur du ansöker om livförsäkringsersättning.

  Ersättning ur livförsäkring