Hjälp i skadesituationer för dig och din familj

Vi hjälper dig, om du har skadat dig eller insjuknat, eller om du råkat ut för en skada på din resa.

Coronaviruset och försäkringar

Ersätter försäkringen coronatest eller sjukkostnader till följd av insjuknande i coronaviruset? Ersätts annullerade resor? Vi sammanställde information om vad försäkringen ersätter i coronarelaterade situationer.

Om coronaviruset och försäkringar