Hjälp i skadesituationer för dig och familjen

Vi hjälper dig, om du har drabbats av en skada, blivit sjuk eller råkat ut för en skada på resan.