If Apu för dig och din familj

Här hittar du råd i händelse av att du skadat dig eller insjuknat eller du råkat ut för ett olycksfall på resan.

 • Behöver du råd eller anvisningar?

  Fråga en sjukskötare vad som helst som har med hälsa att göra, dygnet runt.

  If Terveysneuvonta
 • Behöver du läkare?

  Du har tillgång till traditionella läkartjänster och en behändig distansläkartjänst, som hjälper dig var du än befinner dig? Du väljer själv hur du vill kontakta läkare!

  Läkartjänster
 • Anmäl skada och kostnader

  Läs anvisningarna och anmäl skada, om du råkat ut för ett olycksfall, du har insjuknat eller du har orsakats kostnader som hänför sig till en tidigare anmäld skada.

  Anmäl och sök ersättning