Läkarservice och hälsoinfo - gör anmälan om personskada

Försäkringens viktigaste uppgift är att hjälpa när olyckan är framme. Här hittar du råd i händelse av att du har skadat dig eller insjuknat eller du råkat ut för ett olycksfall på resan.

Anmäl skada/kostnader

Olycksfall

Anmäl personskada, om du har råkat ut för ett olycksfall eller om du har orsakats mer vårdkostnader som hänför sig till en tidigare anmäld skada.

Sjukdom

Anmäl ny sjukdom eller kostnader som hänför sig till en tidigare anmäld sjukdom.


Personskada i trafiken

Anmäl skada, om föraren, en passagerare eller någon annan har skadats vid en kollision.

Resenärskada

Anmäl skada, om din resa har annullerats, avbrutits, du har försenat dig från resan eller om du har råkat ut för ett olycksfall eller insjuknat under resan.

Den försäkrades död

Se anvisningar för hur du ansöker om livförsäkringsersättning.