Hemförsäkring för egnahemshus

Har du ett egnahemshus eller fristående hus? Räkna och få pris på din hemförsäkring, det tar bara en stund.

Behöver du försäkra ett parhus?
  • Kostnadsfri skadedjursbekämpning

    Myror, getingar, möss och silverfiskar är vanliga skadedjur, som kan behöva bekämpas.

  • Kostnadsfri tjänst: Kunnon Koti

    Tjänsten hjälper dig att ta hand om ditt hus, så att dess värde bevaras över tid.

  • Finlands mest omfattande skydd

    OmfattandePlus ersätter läckage i yttertaket och läckageskador till följd av att fuktbarriären i badrummet skadats.

Varför välja Ifs hemförsäkring?

Vår hemförsäkring är framtagen för att ta hand om din favoritplats och favoritsaker. En försäkring för egnahemshus omfattar utöver lösöret och byggnaden även gårdsområdet och exempelvis lekstugor, badtunnor och öppet garage på gården.

Hemförsäkringen omfattar dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll och gäller dessutom under resor som tar upp till ett år. 

Vår hemförsäkring innehåller alltid en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Dessa skydd hjälper dig i tviste- och brottmål samt i händelse av att du eller en familjemedlem orsakat en skada för en annan person.

Finlands mest heltäckande skydd är OmfattandePlus

OmfattandePlus är Finlands mest heltäckande skydd för ditt hem och ditt lösöre. Med att välja detta skydd kan du även få ersättning för skador som till sin natur är långsamt uppkommande och som hemförsäkringar i allmänhet inte ersätter.

Försäkringen täcker bl.a. läckage i yttertak, fuktskador till följd av vatten som trängt igenom fuktbarriären i våtrum samt skador i byggnadens konstruktioner som orsakats av skadedjur. 

Läs mer om skadedjursbekämpning

Kunnon koti - kostnadsfri huskontroll och telefontjänst

Om du har valt en omfattande hemförsäkring eller OmfattandePlus, får du tillgång till den kostnadsfria Kunnon koti-tjänsten som inget annat försäkringsbolag erbjuder. Tjänsten omfattar en huskontroll vart fjärde år samt telefontjänst.

Kontrollen utförs av en expert inom byggbranschen, som granskar husets rumsutrymmen, konstruktioner och byggnadsteknik samt ger råd och tips om tryggt boende och hur man förebygger skador. Telefontjänsten hjälper dig i frågor som berör underhåll av huset.

Tjänsten tillhandahålls på finska.

Beställ huskontroll (endast på finska)

Vanliga frågor om att försäkra egnahemshus och fristående hus

Vilka kostnader ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår

Bygga egnahemshus och försäkring

Vi rekommenderar att egnahemshuset har en gällande försäkring från början av husbygget. Ett egnahemshus under uppbyggnad kan du försäkra hos If i vilket byggnadsskede som helst. Försäkringen ersätter skador på husgrunden samt byggnadsmaterial redan under transport till tomten.

I webbutiken kan du skaffa en försäkring för ditt hus under byggprojektet. Fyll i de uppgifter som kommer att gälla byggnaden när den är helt färdigbyggd. Välj som byggnadsår innevarande år.

Ditt lösöre kan du försäkra efteråt. Ring vår kundtjänst eller lämna ett meddelande på Mina sidor. Kom ihåg att du behöver en talkoförsäkring, om du bygger eller renoverar ditt hus med hjälp av talkoarbete. Talkoförsäkringen ger talkodeltagarna skydd i talkoarbete, exempelvis i händelse av olycksfall. En talkoförsäkring köper du via vår företagskundtjänst.