Hemförsäkring för egnahemshus

  • Kostnadsfri skadedjursbekämpning

    Myror, getingar, möss och silverfiskar hör till de vanligaste skadegörarna som ska bekämpas.

  • Underhåll av huset med kostnadsfri tjänst

    Med tjänsten Kunnon koti ser du till att huset är väl underhållet och att husets värde bevaras över tid.

  • OmfattandePlus – Finlands mest omfattande skydd

    Ersätter skador till följd av läckage i yttertaket eller läckageskador om fuktbarriären i badrummet skadats.


Vilka kostnader ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår

När du försäkrar egnahemshuset ska du välja en försäkring för byggnaden och hemmets lösöre samt självrisker. Om du valt separata självrisker för byggnad och lösöre och dessa drabbas av en skada samtidigt, avdras bara en självrisk.

Varför hemförsäkring för egnahemshus från If?

Vår hemförsäkring är välanpassad för att ta hand om ditt favoritställe och dina saker. Vår försäkring för egnahemshus omfattar utöver lösöre också byggnaden och därtill sedvanliga konstruktioner på gården, t.ex. lekstuga, badtunna och öppet garage.

I våra omfattande hemförsäkringar ingår också unika kostnadsfria tjänster som hjälper dig med underhåll av huset. Läs mer längre ner på sidan.

Hemförsäkringen omfattar dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll och är dessutom i kraft under resor som tar upp till ett år.

I vår hemförsäkring ingår också en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Dessa skydd hjälper dig i tviste- och brottmål samt i händelse att du eller en famljemedlem orsakat en skada för en annan person.

OmfattandePlus, Finlands mest heltäckande skydd

Hemförsäkringen OmfattandePlus ger det mest heltäckande skyddet åt ditt hus och din lösa egendom som du kan få i Finland. När du väljer det här skyddet får du också ersättning för skador som till sin natur är långsamt uppkommande och som hemförsäkringar i allmänhet inte ersätter.

Ur OmfattandePlus-hemförsäkringen ersätts bl.a. skador på grund av läckage i yttertak, fuktskador till följd av vatten som trängt igenom fuktbarriären i våtrum samt skador i byggnadens konstruktioner som orsakats av skadedjur. 

Skötsel och underhåll av huset genom kostnadsfria tjänster

Tjänsten Kunnon koti

När väljer en försäkring vars skyddsomfattning är Omfattande eller OmfattandePlus får du också tillgång till den unika tjänsten Kunnon koti (på finska), som det inte går att få hos andra försäkringsbolag. Du kan bo i ditt hus utan bekymmer, eftersom tjänsten omfattar en huskontroll vart fjärde år samt en telefontjänst.

Kontrollen utförs av en yrkesman inom byggbranschen, som granskar husets rumsutrymmen, konstruktioner och byggnadsteknik samt ger råd och tips om tryggt boende och hur man förebygger skador. Du får också hjälp per telefon vid frågor om husets underhåll.

Skadedjursbekämpning

Du får avgiftsfri skadedjursbekämpning, som hjälper dig bl.a. med att hålla möss och getingar borta från huset. Vid behov får du kostnadsfritt hjälp per telefon eller ändamålsenliga bekämpningsmedel om du utför bekämpningen själv. Skadedjursbekämpningen kan också utföras av en tekniker. 

Försäkring till fullt pris

Att försäkra till fullt pris innebär att man inte på förhand uppskattar värdet på egendomen, då försäkringen baserar sig på byggnadens yta. När du försäkrar till fullt värde uppskattar du inte värdet på egendomen innan olyckan är framme. När du köper en hemförsäkring från webbutiken är byggnaden försäkrad till fullvärde.

Utöver byggnaden omfattar försäkringen gårdsområdet och sedvanliga konstruktioner såsom lekstuga, grilltak, skjul av lätt konstruktion, simbassäng/badtunna, som var för sig ersätts upp till högst 5 000 euro. Gårdsområdets övriga konstruktioner, såsom flaggstång eller stängsel, ersätts upp till högst 5 000 euro. Gårdsområdet och konstruktioner på gårdsområdet försäkras således inte till fullt värde. Du kan kontrollera försäkringssummorna i handledningen och villkoren.

Bygga egnahemshus och försäkring

Vi rekommenderar att du försäkrar egnahemshuset genast i början av byggprojektet. Du kan hos If försäkra egnahemshus under uppbyggnad i vilket byggnadsskede som helst. Försäkringen omfattar skador på husgrunden och byggnadsmaterial från den tidspunkt de har transporterats till tomten.

Du kan köpa en försäkring för ditt hem under uppbyggnad i webbutiken genom att fylla i uppgifterna för den färdiga byggnaden. Välj innevarande år som byggnadsår. Ditt lösöre kan du också försäkra i efterhand genom att ringa vår kundtjänst eller lämna ett meddelande på Mina sidor.

Kom ihåg att du behöver en talkoförsäkring, om du bygger eller renoverar ditt hus med gemensamma krafter på talko. Talkoförsäkringen ger talkodeltagarna skydd under talkoarbetet i händelse av olycksfall, och ersätter sjukkostnader, bestående skador samt dödsfall. Talkoförsäkringen går att köpa via kundtjänsten för företag