Hemförsäkring för egnahemshus

Från If får du Finlands mest omfattande försäkring för egnahemshus eller fristående hus. Huskontrolltjänsten Kunnon koti hjälper dig med skötsel och underhåll av hemmet, och skadedjursbekämpningen bl.a. med att hålla mössen borta från huset. Dessa tjänster som ingår i våra omfattande hemförsäkringar får du ingen annanstans.

 • Kostnadsfri skadedjursbekämpning

  Myror, getingar, möss och silverfiskar hör till de vanligaste skadegörarna som ska bekämpas.

 • Underhåll av huset med kostnadsfri tjänst

  Med Kunnon koti -tjänsten ser du till att huset är väl underhållet och att husets värde bevaras över tid.

 • OmfattandePlus – Finlands mest omfattande skydd

  Ersätter skador till följd av läckage i yttertaket eller läckageskador om fuktbarriären i badrummet förstörts.


Vilka kostnader ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår

När du försäkrar egnahemshuset ska du välja en försäkring för byggnaden och hemmets lösöre samt självrisken för dem. Om du valt separata självrisker för byggnad och lösöre och dessa drabbas av en skada samtidigt, avdras bara en självrisk.

Ifs omfattande hemförsäkring är testvinnare!

Ifs Omfattande hemförsäkring utsågs som testvinnare i Kuluttaja-tidningen (07/20), som jämförde omfattande hemförsäkringar mellan åtta försäkringsbolag.

Vår försäkring som utsågs som bäst i test klarade sig utmärkt i fråga om pris, villkor och kundnöjdhet på alla delområden.

Varför köpa hemförsäkring för egnahemshus från If?

Vår hemförsäkring är anpassad för att ta väl hand om ditt favoritställe och dina saker. Vår försäkring för egnahemshus omfattar utöver lösöre också byggnaden och därtill sedvanliga konstruktioner på gården, t.ex. lekstuga, badtunna och öppet garage.

I våra omfattande hemförsäkringar ingår också unika kostnadsfria tjänster som hjälper dig med underhåll av huset. Läs mer längre ner på sidan.

Hemförsäkringen omfattar dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll och är dessutom i kraft under resor som tar upp till ett år.

I vår hemförsäkring ingår också ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Dessa skydd hjälper i tviste- och brottmål samt i händelse att du eller en famljemedlem orsakat någon en skada.

OmfattandePlus, Finlands mest heltäckande skydd

OmfattandePlus-hemförsäkringen ger Finlands mest heltäckande skydd åt ditt hus och din lösa egendom.  Genom att välja det här skyddet får du också ersättning för skador, som till sin natur är långsamt uppkommande och som hemförsäkringar i allmänhet inte ersätter.

Ur OmfattandePlus-hemförsäkringen ersätts bl.a. skador till följd av läckage i yttertak, fuktskador till följd av vatten som trängt igenom fuktbarriären i våtrum samt skador i byggnadens konstruktioner som orsakats av skadedjur. 

Skötsel och underhåll av hus genom kostnadsfria tjänster

Kunnon koti-tjänsten

Om du väljer en hemförsäkring med skyddsomfattningen Omfattande eller OmfattandePlus, får du tillgång till den unika tjänsten Kunnon koti, som du inte får från andra försäkringsbolag. Du kan bo i ditt hus utan bekymmer, då tjänsten omfattar en huskontroll vart fjärde år samt en telefontjänst.

Kontrollen utförs av en yrkesman inom byggbranschen, som granskar husets rumsutrymmen, konstruktioner och byggnadsteknik samt ger råd och tips om tryggt boende och hur man förebygger skador. Du får också hjälp per telefon vid frågor om husets underhåll.

Skadedjursbekämpning

Du får avgiftsfri skadedjursbekämpning, som hjälper dig bl.a. med att hålla möss och getingar borta från huset. Vid behov får du hjälp per telefon eller ändamålsenliga bekämpningsmedel om du utför bekämpningen själv. Skadedjursbekämpningen kan också utföras av en tekniker. 

Försäkring till fullt pris

Att försäkra till fullt pris innebär att man inte på förhand uppskattar värdet på egendomen, då försäkringen baserar sig på byggnadens yta. När du försäkrar till fullt värde uppskattar du inte värdet på egendomen innan olyckan är framme. När du köper en hemförsäkring från webbutiken är byggnaden försäkrad till fullvärde.

Utöver byggnaden omfattar försäkringen gårdsområdet och sedvanliga konstruktioner såsom lekstuga, grilltak, skjul av lätt konstruktion, simbassäng/badtunna, som var för sig ersätts upp till högst 5 000 euro. Gårdsområdets övriga konstruktioner, såsom flaggstång eller stängsel, ersätts upp till högst 5 000 euro. Gårdsområdet och konstruktioner på gårdsområdet försäkras således inte till fullt värde. Du kan kontrollera försäkringssummorna i handledningen och villkoren.

Bygga egnahemshus och försäkring

Vi rekommenderar att du försäkrar egnahemshuset genast i början av byggprojektet. Du kan hos If försäkra egnahemshus under uppbyggnad i vilket byggnadsskede som helst. Försäkringen omfattar skador på husgrunden och byggnadsmaterial från den tidspunkt de har transporterats till tomten.

Du kan köpa en försäkring för ditt hem under uppbyggnad i webbutiken genom att fylla i uppgifterna för den färdiga byggnaden. Välj innevarande år som byggnadsår.

Räkna ut pris

Du kan försäkra ditt lösöre vid en senare tidpunkt genom att ringa vår kundtjänst eller genom att lämna ett meddelande på Mina sidor.

Kom ihåg att köpa en talkoförsäkring, om du bygger eller renoverar ditt hus med gemensamma krafter på talko. Talkoförsäkringen ger talkodeltagarna skydd under talkoarbetet i händelse av olycksfall, och ersätter sjukkostnader, bestående skador samt dödsfall. Talkoförsäkringen går att köpa via kundtjänsten för företag

 • Sköt dina ärenden med If Mobil

  Via If Mobil-appen har du dina försäkringar alltid nära till hands. Du kan ladda ned appen på både Apple och Android-enheter.

  If Mobil
 • If Förmånsprogram

  Samla dina försäkringar hos If och få rabatt på premierna

  När du försäkrar ditt egnahemshus  hos If får du via If Förmånsprogram en bestående rabatt på 10–15 % på dina premier. Du omfattas av förmånsprogrammet även med en bilförsäkring.

  Bilförsäkring
 • Skador i egnahemshus

  Se exempel på skador i egnahemshus, t.ex. skadad VVS-anordning och ersättning.

  Exempel på skador