Ge efter för bättre service

Få ordning på dina försäkringsärenden på ett sätt som passar dig och dra full nytta av tjänster som ingår i din försäkring. På den här sidan hittar du Ifs tjänster i ett nötskal.

Rekommenderade tjänster

När du vill minska pappersexercisen

Hälsorelaterade tjänster

När du är förkyld eller barnet gråter på grund av öronvärk är du inte ensam. Läs om vilka tjänster dina försäkringar kan omfatta!

Tjänster för bilister

Låt If Apu lösa dina problem när din bil vållar huvudbry, och sköt de praktiska ärendena enkelt via nätet.