En hushållsmaskin har gått söder

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Om en elektrisk anordning skadats till följd av storm eller ett s.k. nollfel se anvisningar vid stormskada.

Anvisningar

Om garantin är i kraft, kontakta anordningens försäljare.

Om garantin har gått ut eller om skadan inte omfattas av garantin, t.ex. skadan har orsakats av att föremålet har tappats i golvet, av fukt, felaktig installation eller användning, gör så här:

  • Kontakta en reparationsfirma. Du hittar en lokal reparationsfirma enklast t.ex. via Google med sökorden reparation, hushållsmaskin och din ort.
  • Du kan låta reparera din anordning. Vi behöver ingen reparationskalkyl.
  • Gör skadeanmälan på Mina sidor. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Om du vill skaffa en ny anordning även om det skulle löna sig att reparera den gamla, ersätter vi utöver de uppskattade reparationskostnaderna också kostnaderna för reparationskalkylen. Om anordningen är över fem år gammal lönar det sig att överväga om det är värt att reparera den.

Exempel

Programkortet i en fem år gammal tvättmaskin går sönder. Priset för en ny motsvarande tvättmaskin i butiken är cirka 450 euro.

Vad ersätter försäkringen? OmfattandePlus hemförsäkringen Omfattande 
hemförsäkringen

Priset för en ny motsvarande anordning i butiken

450 € 450 €

Åldersavdrag 9 % om året

-81 €
2 år = 18 %
-202,50 €
5 år = 45 %

Självrisk (vanligen 150 euro)

-150 € -150 €

Ersättning

219 € 97,50 €

Ersätts förstörda livsmedel?

Den omfattande hemförsäkringen ersätter förstörda livsmedel. Innan du slänger bort de förstörda frysvarorna, uppskatta mängden, ta fotografier på dem och spara bilderna. Vi ber att få fotografierna vid behov. Du kan söka ersättning för livsmedlen samtidigt som du gör skadeanmälan om den kylanordning som gått sönder.

Ledde strömavbrottet till att frysvarorna tinade upp?