Hushållsmaskin eller VVSE-anordning har skadats

Det lönar sig att snabbt åtgärda hushållsmaskiner eller VVSE-anordningar som skadats för att förhindra uppkomsten av ytterligare skador. Läs anvisningar och anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Hushållsmaskin - vad ersätts?

Till hushållsmaskiner räknas exempelvis tvättmaskiner och kylskåp, och de ersätts ur försäkringen för lösöre.

  • Hemförsäkringen med skyddsnivå Omfattande ersätter hushållsmaskiner, som plötsligt eller oväntat gått sönder.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter hushållsmaskiner, som gått sönder på grund av ett elektriskt fenomen.
  • Hushållsmaskinens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

VVSE-anordning eller annan teknik - vad ersätts?

Till värme-, ventilations- och sanitetsanordningar (VVS) räknas exempelvis luftvärmepumpar, varmvattenberedare och ventilationsaggregat. Till elektriska anordningar (E) räknas exempelvis spis och bastuugn, och de ersätts ur byggnadens försäkring eller bostadsaktiebolagets försäkring för fast inredning.

  • Hemförsäkring på skyddsnivå Omfattande, OmfattandePlus och Standard ersätter direkt bräckage på VVS-anordning och direkt bräckage på elektrisk anordning som orsakats av ett elektriskt fenomen.
  • Hemförsäkring på skyddsnivå Omfattande och OmfattandePlus ersätter elektriska anordningar, som plötsligt och oförutsett har gått sönder.
  • På ersättningens storlek inverkar den skadade egendomens ålder. 

Gör så här vid skada på hushållsmaskin eller VVSE-anordning

Läs anvisningarna, om en trasig anordning orsakat vattenskador

Försäkringsersättning

På ersättningens storlek inverkar hushållsmaskinens ålder och försäkringens självrisk. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna, varifrån försäkringens självrisk dras av. Den maximala ersättning som betalas ut beror emellertid på apparatens värde efter åldersavdraget. Av hushållsmaskinens pris återstår alltid minst 10 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny maskin.

Från förnyelse- och reparationskostnader (inkl. material- och arbetskostnader) i fråga om VVSE-anordningar eller annan teknik görs åldersavdrag och avdrag för försäkringens självrisk. 

Du kan granska hemförsäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor

Åldersavdrag på hushållsmaskin

Hushålls­maskinens inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
0 %0 %
-9 %0 %
-18 %0 %
-27 %0 %
-36 %-9 %
-45 %-18 %
-90 %-63 %
-90 %-90 %
Självriskt.ex. -150 €t.ex. -150 €

Åldersavdrag på VVSE-anordning

Instal­lations­år Skadad VVSE-­anordning
0 %
0 %
-6 %
-12 %
-18 %
-24 %
-54 %
-84 %