En hushållsmaskin har gått sönder

När olyckan är framme, ta det lugnt. Vi hjälper dig.

Anvisningar för hur du skall gå till väga om en hushållsmaskin går sönder

Om garantin är i kraft, kontakta anordningens försäljare.

Om garantin har gått ut eller om skadan inte omfattas av garantin, t.ex. skadan har orsakats av att föremålet har tappats i golvet, av fukt, felaktig installation eller användning, gör så här:

  1. Kontakta en reparationsfirma. Du hittar en lokal reparationsfirma enklast t.ex. via Google med sökorden reparation, hushållsmaskin och din ort.
  2. Du kan låta reparera din anordning. Vi behöver ingen reparationskalkyl.
  3. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Om du vill skaffa en ny anordning även om det skulle löna sig att reparera den gamla, ersätter vi utöver de uppskattade reparationskostnaderna också kostnaderna för reparationskalkylen. Om anordningen är över fem år gammal lönar det sig att överväga om det är värt att reparera den.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Ring oss

Hur kommer försäkringen till hjälp vid skada på hushållsmaskiner?

Ersättningen för en hushållsmaskin baserar sig på priset för en ny motsvarande maskin med de åldersavdrag som anges i försäkringsvillkoren. Åldersavdraget är 9 % från och med det andra användningsåret. Åldersavdraget räknas för varje användningsår efter det år som maskinen togs i bruk.

[taulukko]

Av hushållsmaskinens pris återstår alltid minst 10 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny maskin.

Exempel på hur ersättningen beräknas

Programkortet i Lisas fem år gamla tvättmaskin går sönder. Priset för en ny motsvarande anordning är 450 euro. Självrisken är vanligen 150 euro.

I den omfattande hemförsäkringen är åldersavdraget för fem år 45 % (202,50 euro) och självrisken 150 euro. I ersättning utbetalas 450 - 202,50 - 150 = 97,50 euro.

I OmfattandePlus-hemförsäkringen räknas åldersavdraget för två år, dvs. 18 %. I ersättning efter självrisken utbetalas 219 euro.

Frysvaror som tinat upp och livsmedel som förstörts på grund av strömavbrott

Den omfattande hemförsäkringen ersätter förstörda livsmedel. Innan du slänger bort de förstörda frysvarorna, uppskatta mängden, ta fotografier på dem och spara bilderna. Vi ber att få fotografierna vid behov. Du kan söka ersättning för livsmedlen samtidigt som du gör skadeanmälan om den kylanordning som gått sönder.

Ledde strömavbrottet till att frysvarorna tinade upp?

Om en elektrisk anordning skadats till följd av storm eller ett s.k. nollfel

Elbolaget har ersättningsansvar för elapparater som gått sönder på grund av nollfel. Se anvisningar vid stormskada.

Vad är ett nollfel?

I ett defekt elnät kan det förekomma ett s.k. nollfel som kan orsaka livsfara. Därför måste man förhålla sig allvarligt till nollfel.

Vid ett nollfel bryts nolledaren, vilket i värsta fall kan leda till att spänningen ökar från 230 volt till 400 volt. Detta kan orsaka skador på elapparater i hemmet och ge upphov till risk för elstötar. Felet kan också orsaka brandrisk, om elströmmen söker sig urladdningsvägar i byggnadens konstruktioner. Ett nollfel i elnätet orsakas i allmänhet av att ett träd fallit över elledningen och kapat bärlinan i lågspänningsnätets hängspiralkabel, dvs. PEN-ledaren. PEN-ledaren är en metallkabel som fasledarna hänger i mellan stolparna.

Om nollfelet finns på elnätets sida, minskar en fungerande jordning risken för farlig beröringsspänning i byggnaden.

Hur identifiera nollfel?

  • Vissa lampor brinner ovanligt klart eller vissa svagare än normalt och ljusstyrkan varierar i synnerhet då andra elapparater slås på eller av.
  • Elapparaterna fungerar konstigt, lampor kan gå sönder.
  • Du får en elstöt från en apparat med metallhölje.

Vad göra om du misstänker nollfel?

Slå av strömmen via huvudströmbrytaren. Av säkerhetsskäl lönar det sig att använda t.ex. läderhandskar, eftersom elcentralens metallstomme kan vara strömförande. Kontakta elnätsbolaget inom ditt område, så reder de ut om det är fråga om ett nollfel.