Skadad hushållsmaskin, VVS-anordning eller elektrisk anordning

För att förhindra uppkomsten av ytterligare skador, lönar det sig att snabbt åtgärda hushållsmaskiner, VVS- eller elanordningar (dvs. elektriska anordningar) som gått sönder. Läs anvisningar och anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Hushållsmaskin - vad ersätts?

Till hushållsmaskiner räknas exempelvis tvättmaskiner och kylskåp, och de ersätts ur försäkringen för lösöre.

  • Hemförsäkringen med skyddsnivå Omfattande ersätter hushållsmaskiner, som plötsligt eller oväntat gått sönder.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter hushållsmaskiner, som gått sönder på grund av ett elektriskt fenomen.
  • Hushållsmaskinens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

VVS- och elanordning - vad ersätts?

Till värme-, ventilations- och sanitetsanordningar (VVS) räknas exempelvis luftvärmepumpar, varmvattenberedare och ventilationsaggregat. Till elanordningar dvs. elektriska anordningar räknas exempelvis spis och bastuugn, och de ersätts ur byggnadens försäkring eller bostadsaktiebolagets försäkring för fast inredning.

  • Hemförsäkring på skyddsnivå Omfattande, OmfattandePlus och Standard ersätter direkt bräckage på VVS-anordning och direkt bräckage på elektrisk anordning som orsakats av ett elektriskt fenomen.
  • Hemförsäkring på skyddsnivå Omfattande och OmfattandePlus ersätter elektriska anordningar, som plötsligt och oförutsett har gått sönder.
  • På ersättningens storlek inverkar den skadade egendomens ålder. 

Gör så här vid skada på hushållsmaskin, VVS- eller elanordning

Läs anvisningarna, om en trasig anordning orsakat vattenskador

Försäkringsersättning

På ersättningens storlek inverkar hushållsmaskinens ålder samt försäkringens självrisk och eventuella pengar på If Självriskkonto. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna, varifrån försäkringens självrisk dras av. Den maximala ersättning som betalas ut beror emellertid på apparatens värde efter åldersavdraget. Av hushållsmaskinens pris återstår alltid minst 10 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny maskin.

Från förnyelse- och reparationskostnader (inkl. material- och arbetskostnader) i fråga om VVS- och elanordningar görs åldersavdrag och avdrag för försäkringens självrisk. 

Du kan granska hemförsäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor

Åldersavdrag på hushållsmaskin

Hushålls­maskinens inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
0 %0 %
-9 %0 %
-18 %0 %
-27 %0 %
-36 %-9 %
Självriskt.ex. -150 €t.ex. -150 €

Åldersavdrag på VVS- eller elanordning

Instal­lations­år Skadad VVS- eller el­anordning
0 %
0 %
-6 %
-12 %
-18 %
-24 %
-54 %
-84 %