Tuotevastuuvakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Y-tunnus on muotoa 1234567-8.

Y-tunnuksen avulla saamme perustiedot yrityksestäsi ulkoisesta rekisteristä. Tämä auttaa meitä perehtymään yrityksesi vakuutustarpeisiin.

Formuläret skickas...

Tuotevastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan valmistaman, vuokraaman tai EU- ja ETA-alueelle tuoman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta syntyvät henkilö- ja esinevahingot.

Ajankohtaista: Brexit ja tuotevastuu

Tuotevastuulain mukainen korvausvelvollisuus koskee tuotteesta henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Tuotevastuulain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on sillä, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle täällä liikkeelle laskettavaksi. Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, on niiden yritysten, jotka maahantuovat tuotteita Iso-Britanniasta Suomeen, tärkeää varmistaa, että tuotevastuuvakuutukset ovat ajan tasalla.

Tuotevastuuvakuutus on välttämätön, sillä tuotevastuulaista ei näet voida sopimuksin poiketa vahinkoa kärsineen vahingoksi, eikä korvauksen määrälläkään ole ylärajaa.

Lue lisää Brexitin vaikutuksista yrityksen vakuutuksiin

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja on velvollinen korvaamaan tuotteen aiheuttamat vahingot

Tuotevastuukorvaukset muodostavat merkittävän riskin yrityksille, sillä korvauksilla ei ole enimmäismäärää, eikä riskin suuruus ei riipu yrityksen koosta.

Yrityksen velvollisuus vastata vahingoista ei myöskään riipu siitä, onko yritys toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt velvoitteitaan. Kuluttajakaupassa tuotevastuusta ei voi vapautua edes sopimalla.

Vakuutus kattaa myös oikeudenkäyntikulut

Selvitämme asiakkaamme puolesta, onko vahingonkorvausvelvollisuutta syntynyt.Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

Myös myyjä voi joutua vastuuseen tuotteen aiheuttamista vahingoista

Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi yritysten välisessä irtaimen kaupassa, kun tavaran virheen seurauksena vahinkoa kärsii tuotteen ostanut yritys.

Esimerkki: Yritys myi toiselle yritykselle jättiscreenin kiinnikkeineen ja asensi sen yrityksen pääkonttoriin. Kuukausi asentamisen jälkeen jättiscreen putosi liian heikkojen kiinnikkeiden rikkoutumisen takia pääkonttorin aulan lattialle ja kuvaputki hajosi. Muun muassa lasinsiruista ja lattian uusimisesta aiheutui yli 100 000 euron vahingot.

Ratkaisu: Vahinko johtui yrityksen toiselle yritykselle myymässä tuotteessa olevasta virheestä. Osapuolet eivät olleet sopineet erikseen tavaran virheen seuraamuksista. Tavaran virhe johtui virheestä "myyjän puolella". Näin ollen myyjä oli vastuussa vahingosta. Tässä tapauksessa myyjän ottama tuotevastuuvakuutus korvasi lasinsiruista ja lattian uusimisesta aiheutuneen vahingon.

Tuotevastuuvakuutusta voidaan laajentaa näillä lisävakuutuksilla

  • ​Takaisinvetovakuutus
  • Tuotteen virhe -vakuutus
  • Rajoitettu valmistustakuuvakuutus

Vastuuvakuutuksilla​ yritys voi siirtää lakiin perustuvan vahingonkorvausvelvollisuutensa vakuutusyhtiön kannettavaksi. Räätälöimme myös yrityksesi erityistarpeisiin sopivan vastuuvakuutuksen. Kysy meiltä lisää.​


Tuotevastuuta ei voi pakoilla

Täysin huolellisestikin toiminut yrittäjä voi joutua vastuuseen tuotteen virheestä. Tuotevastuulaki koskee yhtä lailla valmistajaa, myyjää ja maahantuojaa.

Lue lisää tuotevastuusta

Takaisinvetovakuutus

Laajenna If Tuotevastuuvakuutusta

Ota If Takaisinvetovakuutus

If Takaisinvetovakuutus korvaa virheellisen tai turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen markkinoilta poistamisesta aiheutuneet kustannukset, jos tuotteesta voi aiheutua tuotevastuuvahinko. Vakuutus korvaa kustannukset, jotka johtuvat tuotteen paikallistamisesta, poistamisesta, tarkastamisesta ja kuljettamisesta takaisin vakuutuksenottajalle tai hänen edustajalleen. Jos tuotteen korjaaminen tai tuhoaminen on edullisempaa, korvataan siitä aiheutuvat kustannukset.

Takaisinvetovakuutusta voidaan täydentää vielä If Tuotteen virhe -vakuutuksella.​

Tuotteen vahinko -vakuutus

Laajenna If Tuotevastuu- ja Takaisinvetovakuutusta

Ota If Tuotteen vahinko -vakuutus

If Tuotevastuu- ja Takaisinvetovakuutusta voidaan täydentää vielä If Tuotteen vahinko -vakuutuksella, joka korvaa itse tuotteen, jos se on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa tuotevastuuvahingon. Vakuutus korvaa kustannukset vakuutetun tuotteen korjaamisesta tai uuden vastaavan tuotteen hankkimisesta. ​​

Rajoitettu valmistustakuu

Laajenna If Tuotevastuuvakuutusta

Ota If Rajoitettu valmistustakuuvakuutus

Rajoitettu valmistustakuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan omat kustannukset, jotka aiheutuvat tuotteessa olevan valmistusvirheen korjaamisesta. Korvaus ei edellytä tuotevastuuvahinkoa, riittää kun tuote ei toimi.

Vakuutuksesta korvataan valmistusvirheestä aiheutuvat välittömät korjauskustannukset. Vakuutuksessa tarkoitettu valmistusvirhe on tuotteen valmistusvirhe, joka aiheuttaa korjaamattomana tuotteen toimimattomuuden, ei kuitenkaan suunnittelu- tai ohjevirhe. ​​

Tuotevastuuvakuutuksen faktaesitteet

Lue lisää tuotevastuuvakuutuksesta