Tuotevastuuvakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Tuotevastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan valmistaman, vuokraaman tai EU- ja ETA-alueelle tuoman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta syntyvät henkilö- ja esinevahingot.

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja on velvollinen korvaamaan tuotteen aiheuttamat vahingot

Tuotevastuukorvaukset muodostavat merkittävän riskin yrityksille, sillä korvauksilla ei ole enimmäismäärää, eikä riskin suuruus ei riipu yrityksen koosta.

Yrityksen velvollisuus vastata vahingoista ei myöskään riipu siitä, onko yritys toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt velvoitteitaan. Kuluttajakaupassa tuotevastuusta ei voi vapautua edes sopimalla.

Vakuutus kattaa myös oikeudenkäyntikulut

Selvitämme asiakkaamme puolesta, onko vahingonkorvausvelvollisuutta syntynyt.Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

Tuotevastuuvakuutusta voidaan laajentaa näillä lisävakuutuksilla

  • ​Takaisinvetovakuutus
  • Tuotteen virhe -vakuutus
  • Rajoitettu valmistustakuuvakuutus

Vastuuvakuutuksilla​ yritys voi siirtää lakiin perustuvan vahingonkorvausvelvollisuutensa vakuutusyhtiön kannettavaksi. Räätälöimme myös yrityksesi erityistarpeisiin sopivan vastuuvakuutuksen. Kysy meiltä lisää.​


Takaisinvetovakuutus

Laajenna If Tuotevastuuvakuutusta

Ota If Takaisinvetovakuutus

If Takaisinvetovakuutus korvaa virheellisen tai turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen markkinoilta poistamisesta aiheutuneet kustannukset, jos tuotteesta voi aiheutua tuotevastuuvahinko. Vakuutus korvaa kustannukset, jotka johtuvat tuotteen paikallistamisesta, poistamisesta, tarkastamisesta ja kuljettamisesta takaisin vakuutuksenottajalle tai hänen edustajalleen. Jos tuotteen korjaaminen tai tuhoaminen on edullisempaa, korvataan siitä aiheutuvat kustannukset.

Takaisinvetovakuutusta voidaan täydentää vielä If Tuotteen virhe -vakuutuksella.​

Tuotteen vahinko -vakuutus

Laajenna If Tuotevastuu- ja Takaisinvetovakuutusta

Ota If Tuotteen vahinko -vakuutus

If Tuotevastuu- ja Takaisinvetovakuutusta voidaan täydentää vielä If Tuotteen vahinko -vakuutuksella, joka korvaa itse tuotteen, jos se on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa tuotevastuuvahingon. Vakuutus korvaa kustannukset vakuutetun tuotteen korjaamisesta tai uuden vastaavan tuotteen hankkimisesta. ​​

Rajoitettu valmistustakuu

Laajenna If Tuotevastuuvakuutusta

Ota If Rajoitettu valmistustakuuvakuutus

Rajoitettu valmistustakuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan omat kustannukset, jotka aiheutuvat tuotteessa olevan valmistusvirheen korjaamisesta. Korvaus ei edellytä tuotevastuuvahinkoa, riittää kun tuote ei toimi.

Vakuutuksesta korvataan valmistusvirheestä aiheutuvat välittömät korjauskustannukset. Vakuutuksessa tarkoitettu valmistusvirhe on tuotteen valmistusvirhe, joka aiheuttaa korjaamattomana tuotteen toimimattomuuden, ei kuitenkaan suunnittelu- tai ohjevirhe. ​​

Tuotevastuuvakuutuksen faktaesitteet

Lue lisää tuotevastuuvakuutuksesta