Tuotevastuuvakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...

Tuotevastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan valmistaman, vuokraaman tai EU- ja ETA-alueelle tuoman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta syntyvät henkilö- ja esinevahingot.


Brexit ja tuotevastuu

Tuotevastuulain mukainen korvausvelvollisuus koskee tuotteesta henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Tuotevastuulain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on sillä, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle täällä liikkeelle laskettavaksi. Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, on niiden yritysten, jotka maahantuovat tuotteita Iso-Britanniasta Suomeen, tärkeää varmistaa, että tuotevastuuvakuutukset ovat ajan tasalla.

Tuotevastuuvakuutus on välttämätön, sillä tuotevastuulaista ei näet voida sopimuksin poiketa vahinkoa kärsineen vahingoksi, eikä korvauksen määrälläkään ole ylärajaa.

Lue lisää Brexitin vaikutuksista yrityksen vakuutuksiin

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja on velvollinen korvaamaan tuotteen aiheuttamat vahingot

Tuotevastuukorvaukset muodostavat merkittävän riskin yrityksille, sillä korvauksilla ei ole enimmäismäärää, eikä riskin suuruus ei riipu yrityksen koosta.

Yrityksen velvollisuus vastata vahingoista ei myöskään riipu siitä, onko yritys toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt velvoitteitaan. Kuluttajakaupassa tuotevastuusta ei voi vapautua edes sopimalla.

Vakuutus kattaa myös oikeudenkäyntikulut

Selvitämme asiakkaamme puolesta, onko vahingonkorvausvelvollisuutta syntynyt.Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

Myös myyjä voi joutua vastuuseen tuotteen aiheuttamista vahingoista

Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi yritysten välisessä irtaimen kaupassa, kun tavaran virheen seurauksena vahinkoa kärsii tuotteen ostanut yritys.

Esimerkki: Yritys myi toiselle yritykselle jättiscreenin kiinnikkeineen ja asensi sen yrityksen pääkonttoriin. Kuukausi asentamisen jälkeen jättiscreen putosi liian heikkojen kiinnikkeiden rikkoutumisen takia pääkonttorin aulan lattialle ja kuvaputki hajosi. Muun muassa lasinsiruista ja lattian uusimisesta aiheutui yli 100 000 euron vahingot.

Ratkaisu: Vahinko johtui yrityksen toiselle yritykselle myymässä tuotteessa olevasta virheestä. Osapuolet eivät olleet sopineet erikseen tavaran virheen seuraamuksista. Tavaran virhe johtui virheestä "myyjän puolella". Näin ollen myyjä oli vastuussa vahingosta. Tässä tapauksessa myyjän ottama tuotevastuuvakuutus korvasi lasinsiruista ja lattian uusimisesta aiheutuneen vahingon.

Tuotevastuuvakuutusta voidaan laajentaa näillä lisävakuutuksilla

 • ​Takaisinvetovakuutus
 • Tuotteen virhe -vakuutus
 • Rajoitettu valmistustakuuvakuutus

Vastuuvakuutuksilla​ yritys voi siirtää lakiin perustuvan vahingonkorvausvelvollisuutensa vakuutusyhtiön kannettavaksi. Räätälöimme myös yrityksesi erityistarpeisiin sopivan vastuuvakuutuksen. Kysy meiltä lisää.​

 • Tuotevastuuta ei voi pakoilla

  Täysin huolellisestikin toiminut yrittäjä voi joutua vastuuseen tuotteen virheestä. Tuotevastuulaki koskee yhtä lailla valmistajaa, myyjää ja maahantuojaa.

  Lue lisää tuotevastuusta
 • Tietoturvavakuutus

  Tietoturvavakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja, kun esimerkiksi verkkokauppa ei toimi tai asiakkaita ei voida palvella hakkerin jumiuttaneen järjestelmät.

  Lue tietoturvavakuutuksesta