Incoterms 2020 & 2010 -toimituslausekkeet

Incoterms määrittelevät ostajan ja myyjän vastuut kansainvälisissä kuljetuksissa.

Mitä Incoterms toimituslausekkeet ovat?

Incoterms on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) toimituslausekkeiden kokoelma, jolla määritellään kenellä on riski tavaran vahingoittumisesta kuljetuksen aikana, kuka maksaa kustannukset ja mitä velvollisuuksia myyjällä ja ostajalla on. Kokoelma sisältää yksitoista toimituslauseketta, jotka jaetaan neljään ryhmään kustannusten ja vastuun jakautumisen mukaan.

Haluatko vakuuttaa yksittäisen tavarankuljetuksen?


Katso hinta ja osta vakuutus tästä

Viranomaiset ja tuomioistuimet ympäri maailmaa hyväksyvät Incoterms 2020 - toimituslausekkeet, entinen Incoterms 2010. Noudattamalla niitä sekä myyjä että ostaja voivat välttyä tarpeettomilta väärinkäsityksiltä.

Suosittelemme, että käytät Incoterms 2020 - toimituslausekkeita kansainvälisessä kaupassa ja vältät omien toimitusehtojen laatimista.

Incoterms 2020 -toimituslausekkeiden selitykset

Klikkaa haluamaasi toimituslauseketta:

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (noudettuna lähettäjältä)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa. Ostaja kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran.

Tavaran asettaminen ostajan käytettäväksi: Myyjän tehtaan tai varaston lastauslaiturilla (määritelty sopimuksessa).

Incoterms 2010 EXW, Ex Works - Suomi

FCA - Free Carrier (vapaasti rahdinkuljettajalla)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin sovittuna aikana sovitussa paikassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran nimettyyn toimituspaikkaan asti).

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran ostajan rahdinkuljettajalle joko myyjän toimitiloissa tai muussa ostajan nimeämässä paikassa.

Incoterms FCA, Free Carrier - Suomi

FAS - Free alongside ship (vapaasti aluksen sivulla, nimetty laivaussatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu aluksen sivulle laivaussatamassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran alukselle asti).

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämän aluksen sivulle laivaussatamassa.

Incoterms FAS, Free alongside ship - Suomi

FOB - Free on board (vapaasti aluksessa, nimetty laivaussatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Myyjä voi vakuuttaa tavaran alukseen asti.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen sovittuna ajankohtana lastaussatamassa.

Incoterms FOB, Free on board - Suomi

CFR - Cost and freight (kulut ja rahti maksettuina, nimetty määräsatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu alukseen laivaussatamassa. Myyjä solmii kuljetussopimuksen, maksaa rahdin sekä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Myyjä voi vakuuttaa tavaran alukseen asti.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Luovutus tapahtuu, kun myyjä lastaa tavaran alukseen.

Incoterms CFR, Cost and freight - Suomi

CIF - Cost, insurance and freight (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina, nimetty määräsatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa.

Vakuutussuositus: Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan hyväksi) määräsatamaan asti vähintään Institute Cargo Clauses (C)-ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Luovutus tapahtuu, kun myyjä lastaa tavaran alukseen.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Suomi

CPT - Carriage paid to (kulut maksettuna - nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovitulla lähtöpaikalla.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Suomi

CIP - Carriage and insurance paid to (kuljetus ja vakuutus maksettuina - nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.

Vakuutussuositus: Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan hyväksi) määräpaikalle asti vähintään Institute Cargo Clauses (A)-ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovitulla lähtöpaikalla.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Suomi

DAP - Delivered at place (toimitettuna määräpaikalle, nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, valmiina purettavaksi. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Myyjä voi vakuuttaa tavaran määräpaikkaan saakka. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran määräpaikalle saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen.

Incoterms DAP, Delivered at place - Suomi

DPU – Delivered at place unloaded (toimitettuna määräpaikassa purettuna)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu käytettäväksi kuljetusvälineestä purettuna sovitussa määräpaikassa.

Vakuutussuositus: Myyjä voi vakuuttaa siihen saakka kunnes tavara on purettu kuljetusvälineestä sovittuun määräpaikkaan.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä luovuttaa tavaran sovitussa määräpaikassa purettuna kuljetusvälineestä.

Incoterms DAT, Delivered at terminal - Suomi

DDP - Delivered duty paid (toimitettuna tullattuna, nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, tullattuna ja valmiina purettavaksi. Myyjä hoitaa sekä vienti- että tuontimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Myyjä vakuuttaa tavaran. Myyjä kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran määräpaikalle saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Suomi

Miksi Incoterms-toimituslausekkeita kannattaa käyttää?

Kansainvälisessä kaupassa oikeudellisiin ongelmiin mahdollisesti johtavien väärinkäsitysten määrä vähenee, kun käytetään toimituslausekkeita. Ne sisältävät säännöt siitä,

 • millä hetkellä riski siirtyy myyjältä ostajalle
 • kuka vastaa kustannuksista ja dokumentoinnista
 • tietoa valitusajoista, vanhentumisajoista ja rajoitusmääristä.

Kuljettajalla on rajoitettu vastuu kuljetettavista tavaroista. Siksi on tärkeää, että tunnet toimituslausekkeet ja että vakuutat tavarat kun olet vastuussa riskistä - oletpa sitten myyjä tai ostaja.

Muutokset Incoterms 2010 lausekkeesta Incoterms 2020 lausekkeeseen

Tässä yhteenveto muutoksista, jotka vaikuttavat osittain tavaran kuljetusvakuutukseen.

 • Toimituslauseke DAT muuttaa nimeä DPU:ksi. Lausekkeen sisältö säilyy muuttumattomana, vain nimi muuttuu nimestä ”Toimitettuna terminaalissa” nimeksi ”Toimitettuna purettuna”.
 • Incoterms 2020 toimituslausekkeessa CIP asetetaan myyjälle vaatimuksen vakuuttaa toimitus laajemmin kuin aiemmin, Institute Cargo Clause (A) -ehdolla. Incoterms 2010 vaatimuksena oli Institute Cargo Clauses (C) laajuinen vakuutus.

Incoterms 2020

Vuoden 2020 Incoterms toimituslausekkeet löydät linkistä Incoterms 2020 (PDF) ja Incoterms 2020 - In English (PDF)

Incoterms 2010

Incoterms 2010 version löydät tästä linkistä Incoterms 2010 (PDF)  ja Incoterms 2010 - In English (PDF).
 

Ole tarkkana kun allekirjoitat kauppasopimusta

On tärkeää, että osapuolet (myyjä ja ostaja) liittävät kauppasopimukseen määräykset tavaran toimitukseen liittyvistä vastuista: milloin riski tavaran vahinkosta siirtyy ja onko esimerkiksi myyjän vakuutettava tavarat.

Toimituslausekkeet eivät tule osaksi sopimusta ilman nimenomaista viittausta niihin. Muista siis mainita sovittu toimituslauseke kauppasopimuksessa ja laskuissa tarkasti, esimerkiksi "FOB Turku, Incoterms 2020". Näin vältytään tarpeettomilta tulkintavaikeuksilta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Incotermsiin liittyen

Mietitkö, kumpi on vastuussa tavaroista kuljetuksen aikana, myyjä vai ostaja? Tai mitä lyhenne DDP, EXW tai FCA tarkoittaa? Lisää kysymyksiä ja vastaukset niihin

Aikarajoitukset kuljetuksesta valittamiseen

Sovellettava vastuusääntö Valitusaika: näkyvät vahingot ja puutteet Valitusaika: vahingot, joita ei havaittu vastaanotettaessa Vanhentumisaika Rajoitussumma
1. Vesikuljetus

Merilaki (Haag-Visby)


Rotterdam-sopimus


Tavaraa vastotettaessa


Tavaraa vastaanotettaessa


3 päivää


7 päivää


1 vuosi


2 vuottaSDR* 667/kolli tai SDR 2/kg

SDR 875/kolli tai SDR 3/kg
2. Lentokuljetus
Montrealin sopimus
Tavaraa vastaanotettaessa 14 päivää (viivästymisen yhteydessä 21 päivää) 2 vuotta SDR 22/kg
3. Rautatiekuljetus
CIM
Tavaraa vastaanotettaessa 7 päivää 1 vuosi SDR 17/kg (kotimaan kuljetuksissa 25 e/kg)
4. Maantiekuljetus
CMR


Tiekuljetuslaki


Tavaraa vastaanotettaessa

Tavaraa vastaanotettaessa


7 päivää (saapumisesta)

7 päivää (saapumisesta)1vuosi


1 vuosiSDR 8,33/kg


20 e/kg
5. Huolinta
NSAB (kuljetusvastuun toimeksianto)
Tavaraa vastaanotettaessa 7 päivää 1 vuosi SDR 8,33/kg
*SDR  = Erityisnosto-oikeus (Special Drawing Right) on keinotekoinen valuuttayksikkö, jonka arvo määräytyy maailman keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella.

Kiinnitä huomiota yllä annettuihin vastuurajoituksiin. Ne perustuvat painoon tai kolliin, ei tavaran todelliseen arvoon.
Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Pyydä tarjous vakuutuksista

Haluatko tarjouksen vakuutuksista?  Aloita tästä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta