Tuhoeläinvakuutus asuinrakennuksille

Vakuutus soveltuu kaikille kerrostalo-, rivitalo- ja paritaloyhtiöille - myös kiinteistömuotoisille useamman asunnon kohteille. Tuhoeläinvakuutuksesta korvataan tuhoeläinten torjunnasta aiheutuneet kulut.

 • Tehokas torjunta viipymättä
 • Tuholaisvahinkojen ennaltaehkäisy
 • Johtavan tuholaisasiantuntijan palvelut
Lue lisää tuhoeläinvakuutuksesta
 • Korvaa tuholaistorjunnan ilman omavastuuta 40 000 euroon asti

 • Nopeasti eroon inhottavista luteista ja muista tuholaisista

 • Myös toimenpidesuositukset, jotta ongelman toistuminen vältettäisiin

Tuhoeläinvakuutus lyhyesti
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Osta osana kiinteistövakuutusta

Tuhoeläinvahinkojen torjumiseksi

Yrityksen tuhoeläinvakuutus korvaa torjunnasta aiheutuneet kustannukset.

Torjunnat suorittaa kumppanimme Anticimex, jonka kautta saat nopean ja tehokkaan avun erilaisiin tuhoeläinongelmiin, kuten rotat, torakat, hiiret, lutikat, sokeritoukat, ampiaiset ja muut ulko- ja sisätuholaiset.

Tuhoeläinvakuutus auttaa torjumaan tuholaisten aiheuttamia vahinkoja jo ennen kuin ne pääsevät tapahtumaan.

Huomaathan, että kaikki kiinteistöissä havaitut eläimet eivät aina ole tuhoeläimiä, ja villieläinten, kuten oravien tai näätien, häätäminen ei kuulu torjuntapalvelun piiriin.

Tiesitkö, että...

lähes 40 % tuholaisongelmista Suomessa on asuinrakennuksissa.

Vakuutus takaa luotettavan kumppanin torjuntoihin

Anticimex on Suomen suurin tuholaistorjunta-alan palveluntarjoaja, joka tekee maanlaajuisesti noin 80 000 asiakaskäyntiä vuodessa.

Ruotsissa vuonna 1934 perustetulla Anticimexilla on nykyään konsernitoimintaa ympäri maailman, ja sen 10 000 työntekijää palvelevat vuosittain yhteensä yli 3 miljoonaa asiakasta.

Tuhoeläimet

Tuhoeläinongelmat ovat usein äkillisiä ja ennalta arvaamattomia.

Vakuutuksen avulla tuholaisongelma ja vahinkoriski saadaan nopeasti hallintaan.

Tuholaistorjuntojen määrä on jo pitkään ollut Suomessa kasvussa. Samaan aikaan yhä useamman torjunnan tekee ammattilainen mm. ympäristösäädösten noudattamiseksi.

Torjuntojen kasvuun ovat vaikuttaneet ilmastonmuutos, joka on luonut uudenlaiset elinolosuhteet erilaisille tuhoeläimille, sekä kaupungistuminen ja kohonneet vaatimukset asumisen laadulle.

Noin 40% kaikista tuhoeläintorjuntakäynneistä tehdään taloyhtiön omistamaan kiinteistöön.

Kaavio tuhoeläinten esiintyvyydestä kalenterivuoden aikana

Yleisiä tuholaisia

Rotta eli isorotta (Rattus norvegicus)

 • Rottien lukumäärää Suomessa ei tunneta tarkasti, mutta niitä arvioidaan olevan jopa puoli miljoonaa. Havaintojen perusteella rottakannat ovat kasvussa koko maassa.
 • Rottatorjunnan kustannukset ovat tyypillisesti noin 1 000 euroa.
 • Torjunta on tärkeä tehdä viipymättä. Koska jyrsijöiden torjunta on säänneltyä, tehokkaan torjunnan tekee käytännössä aina ammattilainen. Jos torjuntaa ei tehdä alusta asti oikein, kustannukset kasvavat ja rotat ehtivät vaurioittaa talojen rakenteita.

Lutikka eli seinälude (Cimex lectularius)

 • Taloyhtiöissä ludeongelma alkaa yleensä yksittäisen asukkaan lomamatkasta. Jos vakuutusta ei ole, voi ilmoituksen tekeminen viivästyä, ja tuholaiset ehtivät levitä.
 • Ludeongelman laajentuessa useampi asukas joutuu asumaan torjunnan ajan muualla. Kustannukset voivat taloyhtiön koosta riippuen nousta jopa 15 000 euroon.

Sokeritoukka (Lepisma saccharina)

 • Sokeritoukka on varsin yleinen epämiellyttävä vierailija kaikenikäisissä rakennuksissa.
 • Sokeritoukka leviää viemäreiden kautta ja talon rakenteita pitkin.
 • Kun ongelma havaitaan, se koskee tavallisesti koko kiinteistöä, ja torjunta onkin usein tehtävä kerralla rakennuksen laajuisesti.

Tuholaistorjuntavakuutuksen voi ottaa osana kiinteistöosakeyhtiön, taloyhtiön tai kiinteistömuotoisen rivi- tai paritalon kiinteistövakuutusta. Kysy lisää, autamme mielellämme.