Valaistuksen ennakoiva kunnossapito

Rakennuksen LED-valaistus voi olla paloriski. Muista LED-valojen ennakoiva kunnossapito!

Rakennuksen valaistus on paloriski

Joka kolmas rakennuspalo saa alkunsa sähköstä

Joka kolmas rakennuspalo saa alkunsa sähköstä eli viallisesta tai ylikuormittuneesta sähkölaitteesta tai  -kytkennästä. Usein syynä on valaistus, jota ei tyypillisesti tarkasteta osana kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa. Myös valaistusta uusittaessa paloturvallisuus huomioidaan vain harvoin.

– Valaistusta ei edelleenkään yleensä mielletä paloriskiksi. Suurin yksittäinen riski ovat vanhemman malliset kuristimella toimivat loisteputkivalaisimet, joita on edelleen tiloissaan reilusti yli puolella suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä. Toisin kun monia muita yritysten vahinkoriskejä, valaisinpaloja kuitenkin olisi helppo ennaltaehkäistä, kuvaa vahingontorjuntapäällikkö Jussi Lehtonen Ifistä.

Puolet sähköalan ammattilaisista havainnut valaisimissa selviä puutteita

Valaistuksen paloturvallisuutta ja tapoja sen parantamiseen selvitettiin Tampereen teknillisen yliopiston Ifin toimeksiannosta tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimukseen vastanneesta noin 400 sähköalan ammattilaisesta lähes puolet oli havainnut ongelmia valaisimien sähkö- ja paloturvallisuudessa. Tällaisia olivat esimerkiksi

 • tulipalot
 • sähköiskuvaara
 • palaneet tai sulaneet johtimien eristeet sekä
 • loistevalaisimien kuristimien syttyminen ilmiliekkeihin.

Ennakoivaa kunnossapitoa tehdään kuitenkin vain harvoin. Vastaajista noin 30 prosentin mukaan sitä tehdään kattavammin muun muassa lämpökuvauksin, mutta 20 prosentin mukaan ainut kunnossapito on rikkinäisten valonlähteiden vaihto.

– Ennakoivilla tarkastuksilla voitaisiin havaita laitteen oireilu, kuten epämääräiset äänet tai käry, jo ennen laitteen syttymistä. Osa oireista on vaikeammin havaittavia, mutta tutkimuksessa esiin tulleissa tapauksissa olisi usein riittänyt vain silmämääräinen tarkempi tarkastelu säännöllisesti tehtynä, kertoo tutkimuksen toteuttanut projektitutkija Kalle Ruuth Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Ennakoivaa kunnossapitoa tehdään harvoin

Tampereen teknillisen yliopiston tekemässä valaistuksen paloturvallisuutta selvittäneessä tutkimuksessa noin 30 prosenttia sähköalan ammattilaisista koki, että ennakoivaa kunnossapitoa tehdään kattavammin muun muassa lämpökuvauksin.

Kuitenkin 20 prosentin mukaan ainut kunnossapito on rikkinäisten valonlähteiden vaihto.

– Ennakoivilla tarkastuksilla voitaisiin havaita laitteen oireilu, kuten epämääräiset äänet tai käry, jo ennen laitteen syttymistä, kertoo tutkimuksen toteuttanut projektitutkija Kalle Ruuth Tampereen teknillisestä yliopistosta.

– Osa oireista on vaikeammin havaittavia, mutta tutkimuksessa esiin tulleissa tapauksissa olisi usein riittänyt vain silmämääräinen tarkempi tarkastelu säännöllisesti tehtynä.

Valaistuksen paloturvallisuustutkimus

Tutkimukseen vastanneesta noin 400 sähköalan ammattilaisesta lähes puolet oli havainnut ongelmia valaisimien sähkö- ja paloturvallisuudessa.

Tällaisia ongelmia olivat esimerkiksi

 • tulipalot
 • sähköiskuvaara
 • palaneet tai sulaneet johtimien eristeet sekä
 • loistevalaisimien kuristimien syttyminen ilmiliekkeihin.

Monesti riittäisi vain silmämääräinen tarkempi tarkastelu säännöllisesti tehtynä.

Kalle Ruuth, Tampereen teknillinen yliopisto

Moni uusii valaistuksen suunnittelematta kokonaisuutta

Valaistusta uusitaan tyypillisesti kustannustehokkuutta ajatellen

Valaistusta uusitaan yrityksissä esimerkiksi remontin yhteydessä siksi, että siltä halutaan lisää kustannustehokkuutta. Tyypillisesti vanha loisteputki korvataan led-putkella, mikä on helppo, mutta tutkimuksen perusteella riskialtis ratkaisu.

– Usein samassa yhteydessä valaistukseen lisätään liiketunnistin, jolloin alun perin kerran päivässä syttyväksi ja sammuvaksi suunniteltu valaisin saattaa nyt ohjautua päälle ja pois kymmeniä, jopa satoja kertoja päivässä. Valaistusta uusittaessa sähkökeskuksessa olevat valaistusta syöttävät ja ehkä jo valmiiksi elinkaarensa päätä lähestyvät komponentit jätetään yleensä ennalleen. Nämä komponentit ovat kuitenkin sähköpaloriskin kannalta keskeisimpiä, joten valaistuksen uudistuksen suunnittelu tulisi aina aloittaa polttimon sijaan valaistuksen niin sanotusta syöttävästä päästä, painottaa Jussi Lehtonen Ifistä.

Rakennuksen tai toimiston LED-valaistus voi olla paloriski.

Myös tuotevastuun kannalta ledien tee-se-itse -muutokset voivat olla ongelmallisia: jos korvaa perinteisen magneettikuristimellisen loisteputkivalaisimen putken led-putkella ja muuttaa valaisimen alkuperäistä kokoonpanoa, vastuu valaisimen turvallisuudesta siirtyy laitevalmistajalta muutoksen tekijälle.

Led-valaisin on turvallisin, mutta ei automaattisesti paloturvallinen

Tutkimus vahvistaa, että viime vuosina yleistynyt led-valaistus on merkittävästi perinteisiä valaistusratkaisuja turvallisempi, mutta ledeissäkin on vielä puutteita ja markkinoilla on laadultaan monentasoisia valaisimia. Ledien suurin ongelma ovat kuitenkin niiden aiheuttamat verkon häiriöt: led-valot aiheuttavat suuren sytytysvirtapiikin, joka lyhentää myös muiden verkkoon kytkettyjen laitteiden elinikää ja aiheuttaa siten kasvaneen paloriskin.

–  Riskiä voidaan pienentää oikeanlaisilla virtapiikkiä pehmentävillä komponenteilla, mikä jälleen korostaa, että valaistusta uusiessa kokonaisuus tulisi aina suunnitella ammattilaisen kanssa aina valaistusta ohjaavasta keskuksesta yksittäiseen polttimoon asti. On tärkeää myös miettiä, että valaistus soveltuu ympäristöönsä ja käyttötarkoitukseensa, eli huomioida esimerkiksi paljon päällä olevan valaistuksen aiheuttama lämpeneminen. Kun uusitun valaistusjärjestelmän toimivuus on testattu, valaistuksen ennakoiva kunnossapito pitää kirjata osaksi kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa, painottavat Kalle Ruuth ja Jussi Lehtonen.

Led-valaistuksen paloturvallisuutta sekä eri valaisinratkaisujen verkkovaikutuksia käsitelleen tutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta diplomityönä Tampereen teknillisen yliopiston projektitutkija Kalle Ruuth. Tutkimukseen kuului laboratorio- ja kenttämittauksia sekä kyselytutkimus. Tutkimuksen rahoittivat Palosuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry sekä Ulla Tuomisen säätiö.
Löydät koko tutkimuksen  täältä

Lisätietoja:

Kalle Ruuth, projektitutkija, Tampereen teknillinen yliopisto, kalle.ruuth@tut.fi
Jussi Lehtonen, vahingontorjuntapäällikkö, If, jussi.lehtonen@if.fi, p. 010 514 1698

Vinkkimme turvalliseen valaistukseen

 • Suunnittele valaistus ammattilaisen kanssa
 • Valitse käyttötarkoitukseen sopiva valaistus
 • Testaa uuden valaistusjärjestelmän toimivuus
 • Kirjaa valaistuksen ennakoiva kunnossapito osaksi kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa