Ohjelmisto- ja e-business ry

​Ohje​lmisto- ja e-business ry ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka sisältää etuja yhdistyksen jäsenille.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Vakuutussuositus

Vakuutussuosituksemme ohjelmistoyrittäjille perustuu vahvaan osaamiseemme ja tietämykseemme toimialan riskeistä. Vakuutusratkaisua rakentaessaan ohjelmistoyrittäjän tulee huomioida oman toimintansa laajuus, omaisuutensa määrä ja henkilökunnan koko. Mm. vastuu- ja henkilöriskit ovat keskeisiä toimialalla.

Jäsenedut


Vahinkoesimerkkejä

Kadonneet varmuuskopiot 

Yhtiön myi asiakkaalleen tietokoneohjelmiston, joka teki päivittäin automaattisesti varmuuskopiot asiakkaan tiedostoista. 

Myöhemmin asiakas päätti uusia tietokoneensa. Vanhat koneet hävitettiin ja uusiin koneisiin oli tarkoitus ladata tiedostot varmuuskopioista. Myydyssä ohjelmistossa oli kuitenkin virhe, jonka takia ohjelmisto ei ollutkaan ottanut varmuuskopioita. 

ICT-yrityksen vastuuvakuutus korvasi tiedostojen uudelleenluonnista aiheutuneet kustannukset. 

Tuhoutuneet tiedostot 

Yhtiö teki sopimuksen tilaajan kanssa uuden myynnin-ohjausjärjestelmän päivittämisestä.

Yhtiön työntekijä teki päivittämisen yhteydessä virheen, joka aiheutti sekä tilaajan toiminnan kannalta tärkeiden tietojen että myös eräiden tilaajan omien asiakkaiden tietojen tuhoutumisen.

Tilaajalle aiheutui ylimääräistä työtä siitä, että tietyt tiedot jouduttiin väliaikaisesti hakemaan järjestelmistä manuaalisesti.

ICT–yrityksen vastuuvakuutus korvasi manuaalisesta työstä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Samoin vakuutus korvasi sekä tilaajan että asiakkaan tietojen uudelleenluonnista aiheutuneet kustannukset. 

Osta ICT-yrityksen vastuuvakuutus​

Esite

Lue lisää ohjelmistoyrittäjien vakuutuksista