Hallinnon vastuuvakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...

Yritys voi ottaa hallintoelintensä turvaksi hallinnon vastuuvakuutuksen. Vakuutus kattaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot.


Hallinnon vastuuvakuutuksella turvaa yrityksen johdolle

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat henkilökohtaisessa korvausvastuussa hallintoelimen jäsenenä aiheuttamastaan vahingosta.

Hallinnon vastuuvakuutus on yrityksen johdon vastuuvakuutus. Vakuutettuja ovat

  • vakuutuksenottajan toimitusjohtaja,
  • tämän varamies sekä
  • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet.

Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Me selvitämme, onko vakuutuksenottaja vahingonkorvausvelvollinen. Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.