Hallinnon vastuuvakuutus

Yritys voi ottaa hallintoelintensä turvaksi hallinnon vastuuvakuutuksen. Vakuutus kattaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot.

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Hallituksen ja hallinnon vastuuvakuutus

Turvaa yrityksen johdolle, toimitusjohtajalle ja hallitukselle

Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneita
taloudellisia vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa toimiessaan hallintoelimen jäsenenä. Hallinnon vastuuvakuutus voidaan myöntää osakeyhtiölle, julkisyhteisölle, säätiölle, yhdistykselle tai
osuuskunnalle.

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan toimitusjohtaja, tämän varamies ja hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat henkilökohtaisessa korvausvastuussa hallintoelimen jäsenenä aiheuttamastaan vahingosta.

Hallinnon vastuuvakuutus on yrityksen johdon vastuuvakuutus. Vakuutettuja ovat m.m.:

  • vakuutuksenottajan toimitusjohtaja,
  • tämän varamies sekä
  • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet.

Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Me selvitämme, onko vakuutuksenottaja vahingonkorvausvelvollinen. Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

Mitä vakuutuksia yritys tarvitsee?

Mietitkö, millaisia vakuutuksia tarvitset itsellesi ja yrityksellesi? Testaa vakuutusopasta ja selvitä parissa minuutissa, millaiset yritysvakuutukset parhaiten vastaavat tarpeisiisi.

Siirry vakuutusoppaaseen