Hallinnon vastuuvakuutus

Yritys voi ottaa hallintoelintensä turvaksi hallinnon vastuuvakuutuksen. Vakuutus kattaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot.

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Yritys voi ottaa hallintoelintensä turvaksi hallinnon vastuuvakuutuksen. Vakuutus kattaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot.


Hallituksen ja hallinnon vastuuvakuutus

Turvaa yrityksen johdolle, toimitusjohtajalle ja hallitukselle

Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneita
taloudellisia vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa toimiessaan hallintoelimen jäsenenä. Hallinnon vastuuvakuutus voidaan myöntää osakeyhtiölle, julkisyhteisölle, säätiölle, yhdistykselle tai
osuuskunnalle.

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan toimitusjohtaja, tämän varamies ja hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat henkilökohtaisessa korvausvastuussa hallintoelimen jäsenenä aiheuttamastaan vahingosta.

Hallinnon vastuuvakuutus on yrityksen johdon vastuuvakuutus. Vakuutettuja ovat m.m.:

 • vakuutuksenottajan toimitusjohtaja,
 • tämän varamies sekä
 • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet.

Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Me selvitämme, onko vakuutuksenottaja vahingonkorvausvelvollinen. Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

 • Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet

  Tiesitkö, että osakeyhtiön hallituksen jäsenenä olet vastuussa koko henkilökohtaisella omaisuudellasi?

  Lue hallituksen vastuista
 • Muistilista hallituksen jäseneksi aikovalle

  Hallituksen jäsenyys on hieno mahdollisuus, mutta otat tehtävän hyväksyessäsi myös henkilökohtaisen taloudellisen riskin.

  9 asiaa pohdittavaksi