Hallinnon vastuuvakuutus

Yritys voi ottaa hallintoelintensä turvaksi hallinnon vastuuvakuutuksen. Vakuutus kattaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot.

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Hallituksen ja hallinnon vastuuvakuutus

Turvaa yrityksen ja yhteisön johdolle sekä hallitukselle

Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa toimiessaan hallintoelimen jäsenenä.

Hallinnon vastuuvakuutus voidaan myöntää osakeyhtiölle, julkisyhteisölle, säätiölle, yhdistykselle tai osuuskunnalle. Myös taloyhtiön hallitus voidaan vastuuvakuuttaa.
 

Vakuutetut

Yrityksen tai yhdistyksen johto, kuten

  • toimitusjohtaja,
  • varatoimitusjohtaja,
  • hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen,
  • hallintoneuvoston tai hallituksen varajäsen,
  • yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä
  • taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Turvallisesti hallituksen jäsenenä

On tärkeää perehtyä yritystoiminnan yleisiin edellytyksiin ja käyttää hyvää harkintaa.

Suosittelemme kirjaamaan ylös eriävät mielipiteet. Vaatimuksia ei kohdisteta lähtökohtaisesti hallitukselle tai yrityksen johdolle yleisesti, vaan jokaiselle yksittäiselle hallituksen jäsenelle tai muulle vastuullisessa asemassa toimivalle.

Vastuu

Hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisessa korvausvastuussa hallintoelimen jäsenenä aiheuttamastaan vahingosta.

Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Me selvitämme, onko vakuutuksenottaja vahingonkorvausvelvollinen. Ifin hallinnon ja hallituksen vastuuvakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

Ifin hallinnon vastuuvakuutus kattaa sekä lainopillisen avun että mahdollisen korvauksen.

Mitä vakuutuksia yritys tarvitsee?

Mietitkö, millaisia vakuutuksia tarvitset itsellesi ja yrityksellesi? Testaa vakuutusopasta ja selvitä parissa minuutissa, millaiset yritysvakuutukset parhaiten vastaavat tarpeisiisi.

Siirry pikaoppaaseen