Hybridityö ja työn järjestäminen

Hybridityöskentelystä on tullut työelämän uusi normaali. Mitä hybridityöllä oikeastaan tarkoitetaan ja minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita sen järjestäminen tuo yrityksille ja työntekijöille? 

Mitä hybridityö on?

Hybridityö on työskentelymalli, jossa yhdistyy etätyö ja työskentely fyysisesti työpaikalla.


Hybridityöllä tarkoitetaan monipaikkaista työtä, jota tehdään säännöllisesti sekä työpaikalla että sen ulkopuolella, kuten kotona. Hybridityö tarkoittaa työn vuorottelua työpaikan ja etätyön välillä.

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, jota voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa, mutta joka työnantajan kanssa ennalta sovitusti tehdään muualla. Esimerkiksi etätyövakuutuksessa etätyöpaikalla tarkoitetaan työntekijän kotia, vapaa-ajan asuntoa, muuta kiinteää sisätilaa kuten kahvilaa tai kirjastoa tai edellä mainittujen piha-alueita.

Hybridityön podcast

Kuuntele hybridityöstä kertovaa kolmen jakson podcastia, jossa tarjoamme sinulle helpon polun velvollisuuksien ja lakipykälien keskeltä käytännön toteutukseen. Yhden podcastin kesto on 20 minuuttia ja aiheesta on keskustelemassa asiantuntijoitamme, yhteistyökumppaneita ja muita alan asiantuntijoita.

Kuuntele podcastin

Hybridityön etuja

Hybridityö tarjoaa monenlaisia etuja, mutta tuo mukanaan myös uudenlaisia haasteita organisaatioille ja työntekijöille.

Hybridityön haasteita

 • Etäjohtamiseen liittyvät haasteet
 • Itsensä johtamiseen liittyvät haasteet
 • Sopivan etä- ja läsnätyön rytmityksen löytäminen
 • Yhteisöllisyyteen liittyvät haasteet
 • Lisääntyneen digityöskentelyn aiheuttama kuormitus
 • Sopimattomat tilat ja kotona työskentelyn kustannukset
 • Työaika voi venyä varsinkin kotona työskennellessä, työ- ja vapaa-aika voivat sekoittua
 • Kotona työskentely vaatii sopeutumista perheeltä.

Lähde: Työterveyslaitos

Hybridityön johtaminen ja järjestäminen

Huolellinen suunnittelu ja strateginen työhyvinvoinnin johtaminen ovat avain onnistumiseen.

Etä- ja hybridityöskentely mahdollistaa sen, että työtä tehdään sopimuksen mukaan esimerkiksi kotona, mökillä, hotellissa tai asiakkaan luona. Vaihtuviin työympäristöihin liittyy sellaisia haasteita, joita sekä työnantajan, työterveyshuollon että työsuojeluhenkilöstön tulee ymmärtää voidakseen kehittää niihin sopivia toimintatapoja ja joita työntekijän tulee hallita voidakseen hyvin. Työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta koskee kaikkia työskentelymuotoja.

Raamit hybridityön toteutukselle antaa työelämän lainsäädäntö

Työelämän lainsäädäntö on voimassa työn tekemisen paikasta riippumatta. Työnantajan oikeus valvoa työntekijän työtä perustuu työsopimuslakiin ja työehtosopimuksiin. Työehtosopimus voi määritellä alan työaikajärjestelyt hyvinkin tarkkaan, ja työntekijän työsopimuksessa hänen työtehtävänsä on voitu määritellä yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi etätyöstä on aina sovittava erikseen yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Työturvallisuuslain nojalla työnantajalla on työn valvomisvelvollisuus. Työntekijän velvollisuutena on tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan ohjeita. Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Työhyvinvoinnin johtamisessa korostuu suorituksen johtamisen sijaan oppimisen ja yhteistyösuhteiden johtaminen. Parhaimmillaan hybridityö antaa yrityksille hienon mahdollisuuden yhdistää etä- ja läsnätyöskentelyn parhaat puolet joustavalla tavalla, josta sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät ja voivat hyvin.

Valitse yrityksesi hybridityöhön sopiva vakuutus

Minkälainen vakuutuskokonaisuus vastaisi parhaiten sinun yrityksesi tarpeisiin ja toiveisiin? Suunnitellaan yhdessä yrityksellesi työterveyttä tukeva vakuutuskokonaisuus tapaturmien ja sairauksien varalle. Autamme tarvittavien ohjeistusten laatimisessa ja osallistumme henkilöstön informointiin.

Huomioi nämä

Mieti näitä käytännön asioita hybridityön suunnittelussa:

• Millaisia työtehtäviä voidaan hoitaa myös etänä?
• Missä etätyötä voidaan tehdä?
• Millainen rytmitys hybridityölle tukee organisaation tavoitteita ja työhyvinvointia?
• Kuinka paljon työntekijät voivat itse vaikuttaa oman työnsä rytmittämiseen?
• Voiko yritys varmistaa rittävän tuen esihenkilöille etä- ja hybridijohtamista varten?
• Onko kotikonttoreilla riittävät välineet ja hyvä ergonomia?
• Miten yhteisöllisyys ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus varmistetaan?
• Miten työntekijöiden hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen suunnitellaan? (Mm. työterveyspalvelut, vakuutukset, liikunta- ja muut henkilöstöedut).

Hybridityöskentely on meille tuttua

Me Ifillä teemme itsekin hybridityötä ja ymmärrämme siihen liittyvät tarpeet. Olemme rinnallasi, kun työn tekemisen malli muuttuu ja varmistamme, että henkilöstösi on kaikissa tilanteissa oikein vakuutettu.

Millaisia toiveita sinulla on hybridityöskentelyyn ja siihen sopivaan vakuutusturvaan? Me autamme sinua kokonaisuuden hahmottamisessa!

Ota yhteyttä
 1. Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet etätyössä?

  Pidä huolta työntekijöistäsi

  18.03.2021
 2. Työterveyshuolto ja työterveyden järjestäminen

  Mitä vaihtoehtoja yrityksellä on työterveyden järjestämiseen?

  06.05.2021