Mikä on työnantajan vastuu työntekijöistään, kun he työskentelevät kotoa käsin ja miten käytäntöjä sovelletaan? Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamo kertoo lisää. 

Pidä huolta työntekijöistäsi – missä tahansa he työskentelevätkin

Työn ja henkilökohtaisen elämän rajat hämärtyvät enenevässä määrin. Tämä on tullut hyvin selväksi varsinkin viime vuoden aikana. Mikä on työnantajan vastuu työntekijöistään, kun he työskentelevät kotoa käsin? Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamo kertoo lisää.

Kun kysytään yritysjohtajilta, mikä voimavara tai resurssi on yritykselle kaikkein tärkein, useimmat vastaavat: omat työntekijät. Työn sujuvuuden kannalta tyytyväiset työntekijät, jotka ovat motivoituneita ja pitävät työstään, ovat ehdottoman tärkeitä. Työpaikalla on lukuisia tapoja pitää yllä hyvää ilmapiiriä ja työntekijät terveinä. Näiden lisäksi on olemassa selkeitä lakeja ja käytäntöjä, joita sovelletaan poikkeustilanteissa, esimerkiksi tapaturmissa. 

Työnantaja vastaa etätyöntekijän työterveydestä ja –turvallisuudesta

Tiina Pajamo vastaa työkseen yritysten terveysvakuutusten, kuten sairauskulu-, etätyö- ja matkavakuutusten, kehittämisestä ja hinnoittelusta.

Työnantaja on vastuussa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Edellytyksenä on, että työnantaja on tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden hallinnasta. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja taidot, jotta hän voi tehdä työnsä turvallisesti. Työnantaja on velvoitettu järjestämään työntekijöilleen työterveyshuolto. Samoin työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työtapaturmavakuutuksen ottamisesta. Vakuutuksesta korvataan työntekijöille sattuvat tapaturmat työpaikalla sekä matkalla töihin tai töistä kotiin sattuvat tapaturmat.

Lakisääteistä työtapaturmavakuutusta voi täydentää etätyövakuutuksen avulla. Etätyövakuutus on voimassa myös taukojen aikana, kun taas työtapaturmavakuutus kattaa vain välittömästi työhön liittyvän toiminnan.

Ifin työtapaturmavakuutus on erinomainen vakuutus, kun halutaan kattaa kaikki työaikana tulleet vammat.

Tiina Pajamo, Ifin tuotejohtaja

Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet ja mitä vakuutus kattaa?

Aikana, jolloin yhä useammat ihmiset työskentelevät kotoa käsin varsinkin hallitukselta tulleiden ohjeiden jälkeen, käytännöt ja vastuut muuttuvat hieman haastavammiksi. 

Syynä tähän on se, että laki on kirjoitettu olettaen, että ihmiset tekevät työtä työpaikallaan. Lait ovat jääneet jälkeen uudistuneista työntekemisen muodoista. Lain mukaan työtapaturmaksi katsotaan tapaturma, joka sattuu työtä tehdessä. Etätöissä se tarkoittaa, että työtä tehdään tyypillisesti työpöydän ääressä ja vain siinä tapahtuvat tapaturmat esim. tipahtaminen tuolilta, ovat työtapaturmavakuutuksesta korvattavia tapahtumia. Ja tämä ei koske vain tapaturmia. Jos työntekijän kotiin murtaudutaan, työnantajan voi olla vaikea saada korvausta työntekijän kotoa varastetuista laitteista. Myös Ifiin otetaan yhä enemmän yhteyttä, kun halutaan tietää, miten lakia tulkitaan ja kuka on vastuussa. 

- Lakisääteiset vakuutukset kattavat kaiken, mitä työpaikalla ja työmatkoilla tapahtuu. Ifin työtapaturmavakuutus onkin erinomainen vakuutus, kun halutaan kattaa kaikki työaikana tulleet vammat. Työnantaja voi halutessaan vakuuttaa työntekijänsä myös vapaa-ajalla. Ja jos yrityksen laitteet on vakuutettu Ifissä, vakuutus kattaa myös työntekijän kotiin tehdyt murrot. Jos yrityksen laitteet on vakuutettu Ifissä, vakuutus kattaa niille sattuneet vahingot myös työntekijän kotona, jos sinne esimerkiksi murtaudutaan, Tiina Pajamo sanoo. 

On tärkeää, että työntekijät voivat hyvin myös kotitoimistolla

Mutta kysymykset eivät lopu teknisiin ja käytännön kysymyksiin. Asiat, kuten ergonomia, näytöt ja virtuaaliset kokoukset ovat vielä suhteellisen helppoja optimoida kotona työskentelyä varten. Työntekijöiden henkinen hyvinvointi on vaikeampi asia, joka edellyttää työnantajan ja työntekijän läheisiä ja avoimia suhteita. Yksi vaihtoehto on myös ottaa lisävakuutuksia, jolla työntekijälle luodaan turvallisuutta, mielenrauhaa ja vähennetään stressiä sekä työssä että kotona ollessa. 

- Ifin etätyövakuutus kattaa kotioloissa työtä tekevät työntekijät mukaan lukien kaiken, mitä voi tapahtua etänä työskennellessä. Sitäkin laajempi vaihtoehto on vapaa-ajalle otettava työntekijöiden ryhmätapaturmavakuutus. Silloin myös kodin ulkopuolella sattuvat tapaturmat korvataan vakuutuksesta. Vakuutus täyttää siis tehokkaasti aukot lakien, sääntöjen ja määräysten osalta kotona työskennellessä, Tiina Pajamo sanoo. 

Etätyöskentelyn onnistumisen ehto on turvallisuuden tunne ja avoin keskustelu

Etätyöopas työnantajalle

Tässä asioita pohdittavaksi, kun työntekijäsi työskentelevät kotoa käsin: 

• Ovatko työntekijäsi vakuutettuja, kun he työskentelevät kotoa käsin? 

• Onko yrityksen laitteet vakuutettu, kun niitä käytetään työntekijän kotona? 

• Onko sinulla vakuutuksia ja hyvinvointietuja työntekijöiden terveydestä huolehtimiseen sekä fyysisesti että henkisesti? 

Tutustu Etätyövakuutukseen

Viime vuosi on ollut kaikille selvästikin äärimmäinen tilanne. Mutta jo ennen pandemiaa kotona työskentely on ollut nouseva trendi. Ja ennusteet kertovat meille, että monet haluavat jatkaa työskentelyä kotoa käsin pandemian jälkeenkin. Tämä mielessä pitäen, olisi erittäin hyvä sekä työnantajalle että työntekijälle opetella tuntemaan se, miten eri käytäntöjä sovelletaan. Ja ehkä myös harkita vakuutusturvan täydentämistä. Yritys, jossa henkilökunta tuntee olonsa turvalliseksi ja hyvinvoivaksi, on useimmiten menossa oikeaan suuntaan.  

-Parempi ymmärrys asioista voisi poistaa monia erimielisyyksiä ja yksinkertaistaisi haasteita huomattavasti, mikä luo hyvinvointia sekä työntekijöille että yritykselle, Tiina Pajamo päättää. 

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Jätä yhteystietosi, niin vakuuttamiseen erikoistunut asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Hybridityön järjestäminen

Hybridityöskentelystä on tulossa työelämän uusi normaali. Mitä hybridityöllä tarkoitetaan ja minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita sen järjestäminen tuo yrityksille ja työntekijöille? 

Lue artikkeli hybridityöstä