Kun matkassasi ovat parhaat osaajat, jotka laittavat itsensä likoon yrityksesi puolesta, moni asia hoituu kuin itsestään. Oikeiden osaajien löytäminen ja houkuttelu yrityksesi palkkalistoille on kuitenkin vasta puoli voittoa.

Miten motivoit työntekijät pysymään talossa?

Jokainen sitoutunut työntekijä on yrityksellesi enemmän kuin välittömän oman työpanoksensa arvoinen. He toimivat paitsi sisäisinä hengenluojina ja nostavat muiden suoritustasoa, myös välittävät positiivista kuvaa yrityksen ulkopuolelle. Työntekijöiden korkea vaihtuvuus tulee yrityksellesi kalliiksi – uudelleenrekrytointi- ja koulutuskustannukset sekä lukemattomat muut välilliset kustannukset nostavat laskun pilviin.

Tyytyväinen vai sitoutunut työntekijä?

Tyytyväinen työntekijä ei välttämättä ole sitoutunut. Vaikka viihtyisi työssään, voi silti olla valmis nostamaan kytkintä heti jonkun muun tarjotessa vähän enemmän, vähän parempaa.

Varsinkaan millenniaalit eivät sitoudu pelkällä paksulla tilipussilla, vaan he haluavat saada työltään ja työyhteisöltään paljon muutakin. Nuoremmalle ikäluokalle pitkä työura yhden yrityksen palveluksessa ei ole itseisarvo, ja työpaikat saavat vaihtua melko tiiviiseen tahtiin. He haluavat työltään merkityksellisyyttä ja kehittymismahdollisuuksia.

Keneltä kannattaa ottaa oppia työntekijän sitouttamisessa?

Suomessa katse kannattaa kohdistaa aloille, joilla parhaista osaajista käydään yritysten kesken kovaa kilpailua.

IT-ala on tällä hetkellä ehkä paras esimerkki toimialasta, jolla henkilöstön motivoinnin tärkeys on ymmärretty. Työvoimapula on huutava, palkat jo valmiiksi tapissa ja koulutusjärjestelmä tuottaa tarpeeseen nähden aivan liian vähän uusia osaajia.

Perinteiset työntekijän sitouttamisen keinot – esimerkiksi osakkuus, paksumpi tilipussi, bonukset, ylennykset, lounassetelit ja työsuhdeautot – toimivat edelleen, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Kun asema organisaatiossa, itse työn sisältö ja siitä saatava kompensaatio ovat riittävällä tasolla, ei uusilla titteleillä tai lisäliksalla ole enää merkittävää vaikutusta työntekijän sitoutumiseen.

Mitä siis tarjota heille, joilla on jo kaikki tarvitsemansa? Keskity työntekijöidesi motivoitumista lujittaaksesi esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin:

Vapaaehtoinen terveysvakuutus eli sairauskuluvakuutus sitouttaa työntekijää ja auttaa samalla hallitsemaan henkilöstön terveyteen liittyviä kustannuksia.

1. Paranna ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia

Monilla aloilla osaamisen elinkaari on lyhentynyt merkittävästi viime vuosina. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen täytyy panostaa entistä enemmän, jos haluaa säilyttää yrityksensä kilpailukyvyn.

Työntekijöiden itsensä kannalta osaamisen elinkaaren lyhentyminen tarkoittaa oman työmarkkina-arvon happanemista ennätysajassa. Jos työntekijä huomaa olevansa tilanteessa, jossa omaa ammatillista osaamista täytyisi kehittää täysin oma-aloitteisesti työajan ulkopuolella, hänen sitoutumisensa laskee.

Sama toimii toiseen suuntaan sitoutumista vahvistaen. Esimerkiksi ohjelmistoyritys Sysartilla on ollut käytössä malli, jossa jokainen työntekijä voi käyttää 20 prosenttia työajastaan vapaavalintaiseen itsensä kehittämiseen.

2. Helpota työn ja perhe-elämän yhteensovittamista

Perhettä vastaan ei kannata yrittää kilpailla. Mitä paremmin henkilöstösi työ ja perhe-elämä tukevat toisiaan, sitä onnellisempia ja tehokkaampia ihmisiä sinulla on töissä.

Yrittäjänä voit helpottaa työntekijöidesi perhearkea monin tavoin. Euroopan parhaana työpaikkanakin palkittu ohjelmistoyritys Vincit on vienyt tämän äärimmäisyyksiin tarjoamalla työntekijöilleen lastenhoitoapua ja vauvaperheen unikoulua.

Isien entistä aktiivisempi rooli pienten lasten hoidossa näkyy myös yritysten suhtautumisessa perhevapaisiin.

Esimerkiksi Microsoft uudisti vuoden 2018 alussa perhevapaitaan, ja nyt yrityksessä työskentelevät isät saavat pitää kuusi viikkoa palkallista isyysvapaata entisen kuuden päivän sijaan. Samassa yhteydessä yritys lanseerasi myös läheisen hoitovapaan, joka mahdollistaa neljän viikon palkallisen vapaan, kun sairas läheinen vaatii hoitoa.

3. Tarjoa vapaus tehdä töitä miten, missä ja milloin haluaa

Etätyö on yleistä tietotyötä tekevien parissa. Kun työvälineenä on läppäri, puhelin ja omat aivot, harva tehtävä on sidottu aikaan tai paikkaan. 

Mahdollisuus etätöihin ja itse valittaviin työaikoihin alkaakin olla jo normi tietyillä tietotyöaloilla. Sitouttamiseen tarvitaan siis enemmän kuin pelkkä oikeus naputtaa läppäriään kotoa tai kahvilasta käsin.

Etätyövakuutus tuo turvaa, jos työntekijäsi työskentelevät omasta kodistaan käsin Suomessa.

4. Edistä hyvinvointia ja terveyttä, niin työssä kuin vapaa-ajalla

Terveys on paljon muutakin kuin sairauden vastakohta. Varsinkin nuorempi sukupolvi painottaa entistä enemmän omaa ja läheistensä hyvinvointia, kertoo Deloitten 2018 Global Human Capital Trends -raportti. Tämä priorisointi ohjaa myös työpaikan valintaa.

Työntekijöiden hyvinvointia voi edistää monella eri tavalla. Työergonomiasta huolehtiminen, virikesetelit ja viikoittainen firman sählyvuoro ovat niitä perinteisempiä esimerkkejä.

Mahdollisuuksien kirjo on kuitenkin paljon laajempi. Firstbeatin tyyppiset kehon hyvinvointianalyysit, yksilöllinen ravintoneuvonta ja erilaiset henkiseen puoleen keskittyvät valmennusohjelmat ovat jo arkipäivää edistyksellisillä työpaikoilla henkilöstön sitouttamisen keinoina. 

Yksi erinomainen tapa edistää koko henkilöstön hyvinvointia on ottaa työntekijöille terveysvakuutus, joka nopeuttaa työntekijöiden hoitoonpääsyä ja töihinpaluuta.

Vapaaehtoinen terveysvakuutus eli sairauskuluvakuutus sitouttaa työntekijöitäsi. Ifin terveysvakuutus auttaa myös hallitsemaan henkilöstösi terveyteen liittyviä kustannuksia.

Henkilövakuutukset kuten mielenterveysvakuutus ja syöpävakuutus, ovat työntekijöitä sitouttavia etuja, jotka tarjoavat työntekijöille terveyteen liittyvää turvaa. Valitse yrityksellesi se terveysratkaisu, joka sopii parhaiten liiketoimintasi tarpeisiin.