Haluamme osaltamme pienentää rakennusalan hiilijalanjälkeä

Ifin tavoitteena on toteuttaa omaisuusvahinkojen korjaukset niin pienin ympäristövaikutuksin kuin mahdollista. Omaisuusvahinkojen kumppanuuksista vastaava johtaja Henrik Rantanen kertoo, miten siihen pyrimme.

Vakuutusmeklariyhtiö Söderberg & Partners julkaisi syyskuussa ensimmäistä kertaa Suomessa vastuullisuusanalyysin vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta. Vastuullisuusanalyysissa arvioitiin, miten vahinkovakuutusyhtiöt huomioivat vastuullisuuden vahinkojen hoidossa, omissa hankinnoissaan, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varainhoidossa. Kokonaisarvio oli, että voisimme alana tehdä vielä paljon enemmän. If sai ainoana analyysissa tarkastelluista vakuutusyhtiöistä vihreän luokituksen jokaisesta arvioidusta osa-alueesta.

Vastuullisuus on meille Ifissä keskeinen osa kaikkea liiketoimintaamme ja pyrimme jatkuvasti kehittymään siinä. Isona pohjoismaisena toimijana ymmärrämme vastuumme ja vaikutusmahdollisuutemme. Ensisijaisesti haluamme auttaa estämään vahinkojen syntymisen, mutta kun vahinkoja sattuu, haluamme käsitellä ne mahdollisimman kestävällä tavalla. Omaisuusvahingoissa tämä tarkoittaa huolehtimista jätteiden kierrätyksestä ja materiaalien uudelleenkäytöstä sekä korjaamista uuden rakentamisen sijaan silloin kun mahdollista.

Rakennusteollisuus tuottaa runsaasti päästöjä ja kuluttaa paljon energiaa, joten tällä alueella valinnoilla on aidosti merkitystä.

Vahinkojen vastuullisessa hoitamisessa avainasemassa ovat Ifin suosittelemat toimittajat ja muut yhteistyökumppanit. Olemme määrittäneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin pohjautuvat Ifin käytännesäännöt, joita velvoitamme kaikkien yhteistyökumppaneidemme noudattavan, kun he tekevät yhteistyötä kanssamme.

Tämän lisäksi olemme laatineet urakoitsijakumppaneillemme ympäristövaatimukset, joissa otetaan kantaa kuljetuksiin, energian ja materiaalien käyttöön, kemikaaleihin, vaarallisiin aineisiin sekä jätteisiin. Toimimme jatkossa ainoastaan niiden toimittajien kanssa, jotka pystyvät sitoutumaan tavoitteisiimme ja raportoimaan meille säännöllisesti niiden toteutumisesta. Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä myös uusien, tavoitteidemme saavuttamista tukevia innovaatioita ja teknologioita hyödyntävien kumppaneiden kanssa.

Yksinkertaistettuna tavoitteenamme on toteuttaa vahinkojen korjaukset niin pienin ympäristövaikutuksin kuin mahdollista. Kiinteistöjen korjaamisessa merkittävä osuus hiilidioksidipäästöistä syntyy uusista materiaaleista. Jos pystymme esimerkiksi paikkakorjausten avulla saamaan asiakkaan kannalta yhtä onnistuneen lopputuloksen, mutta rajoittamaan uusien materiaalien käyttöä, voimme vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallamme on.

Lue lisää vastuullisuudesta Ifissä

Tutustu Söderberg & Partnersin raporttiin suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden vastuullisuustyöstä

Lue lisää


Kirjoittanut

Henrik Rantanen, Ifin omaisuusvahinkojen kumppanuuksista vastaava johtaja