Voiko ilmastokriisi johtaa vakuutusten irtisanomisiin Suomessa?

Esimerkiksi Kaliforniassa vakuutusyhtiöt ovat irtisanoneet kotivakuutuksia haastavan tilanteen takia. Ifin omaisuusvakuutuksista vastaava johtaja Oskar Storsjö pohtii Suomen tilannetta. 

Yhdysvaltojen suurin vakuutusyhtiö, State Farm, ilmoitti toukokuussa 2023 lopettavansa uusien kotivakuutussopimusten myynnin Kalifornian osavaltiossa, vedoten mm. kasvavaan luonnonkatastrofiriskiin ja haastavaan jälleenvakuutusmarkkinaan. Moni muukin suuri vakuutusyhtiö on irtisanonut kotivakuutuksia osavaltiossa kohonneiden ilmastoriskien takia.

Keskustelu ilmastokriisin vaikutuksista kiinteistöjen riskeihin on myös herännyt Pohjolassa. Esimerkiksi Dagens Nyheter raportoi viime talvena, että yli puolet Ruotsin omakotitaloasujista ilmastovahinkojen riskialueilla. Tällä on artikkelin mukaan vaikutusta asuntolainojen saatavuuteen ja hintaan, mutta myös vakuutusturvien hintoihin tai jopa myöntämiseen.

Miltä tilanne näyttää Suomessa?

Viime vuosina luonnonilmiövahingot ovat Suomessa olleet melko vähäisiä, mutta siitä ei kannata vetää liian nopeita johtopäätöksiä tulevasta. Ilmastokriisin vaikutukset näkyvät jo täälläkin: esimerkiksi sade-ennätyksiä on rikottu viime vuosina useasti.

Sään ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän, mikä tarkoittaa pahempia rankkasateista johtuvia hulevesitulvia ja myrskyistä johtuvia merivesitulvia. Yleistyessään tulvat, myrskyt, raekuurot ja rankat vesi- tai lumisateet lisäävät taloille ja muulle omaisuudelle koituvia vahinkoja.

Keski-Euroopan muutaman vuoden takaisen, useiden miljardien eurojen vahinkoja aiheuttaneen, tulvakatastrofin yhteydessä tuli esille, että valtaosalta Saksan kotitalouksista puuttui tulvavahinkoja kattava vakuutusturva. Suomessa suuri osa kodeista on vakuutettu kotivakuutukseen kuuluvalla luonnonilmiöturvalla, joka kuuluu useimpiin kotivakuutuksiin.

Ifillä tulvavahinkoja korvataan jopa suppeasta turvasta. Ihan kaikkia tulvavahinkoja ei vakuutuskaan korvaa, vaan tulvan on oltava poikkeuksellinen, eli täyttää ehdoissa olevat tunti- tai vuorokausikohtaiset sademäärärajat tai esiintymistodennäköisyydet.

Tärkeässä roolissa kotitalouksien riskeille on myös viranomaisten toiminta, johon kuuluu niin riskialueiden kartoittaminen kuin työ tulvavahinkojen estämiseksi. Keskustelin tovi sitten kasvavan suomalaiskaupungin hulevesi-insinöörin kanssa käytännön vahingontorjuntatyöstä, ja hänen mukaansa viemärien mitoituksessa käytetään 20 prosenttia ilmastomuutoslisää normaaliin verrattuna, jotta tulevaisuudenkin rankkasateista selvitään ilman suurempia vahinkoja. Tulvakartat ovat myös kaikkien saatavilla, ja niihin kannattaa tutustua varsinkin merenrantatonttia ostaessa.

Onko vakuutusturviin odotettavissa muutoksia?

Vakuutuksia päivitetään jatkuvasti vastaamaan kysyntää ja markkinatarpeita, mutta suuria muutoksia luonnonilmiöiden vakuutusturvaan ei ole suunnitteilla. Se turvaa jo nykyisellään hyvin äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia luonnonilmiövahinkoja.

Riskien lisääntyessä on toki odotettavaa, että luonnonilmiövakuutusten hinnatkin ajan myötä nousevat, mutta siinäkin on hyvä huomioida, että luonnonilmiövahinkojen osuus on vain murto-osa kotivakuutuksen kokonaishinnasta.

Ifin vakuutuksesta on paljon apua, jos luonnonilmiövahinko osuu kohdalle, mutta parempi onnistuminen on, onnistumme estämään vahinkoa sattumasta. Siksi panostamme paljon ennaltaehkäisevään työhän niin yhteiskunnallisesti kuin yksittäisille asiakkaillemme tarjottavissa vakuutustuotteissa ja palveluissa. Esimerkiksi omakotiasujille tarjoamassamme Kodin kunnossapitosuunnitelma -palvelussa käydään läpi myös ilmastomuutokseen liittyviä riskejä ja varmistetaan siten, että talossa on mukavaa ja turvallista asua myös myrskyssä ja kaatosateella.

Muualla lisää aiheesta:

Reuters: State Farm stops new home insurance sales in California as wildfire risks grow

WSJ: Wildfire Risk in California Drives Insurers to Pull Policies for Pricey Homes

Financial Times: Climate fears are driving up demand for disaster insurance, says Munich Re


Kirjoittanut

Oskar Storsjö, Ifin omaisuusvakuutuksista vastaava johtaja